Λαϊκή Αγορά Βιολογικών Προϊόντων

Αρ. Πρωτ: 2007-801
Αθήνα, 14 Αυγούστου 2007

ΠΡΟΣ: Δήμο Νέου Ηρακλείου Αττικής
Υπ' όψιν κ. Στ. Γεωργόπουλου, Δημάρχου

ΘΕΜΑ: Λαϊκή Αγορά Βιολογικών Προϊόντων

Το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΒΙΟΖΩ», Πανελλήνιας Ένωσης Καταναλωτών, «ΒΙΟ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΖΩΗ», ενημερώθηκε για την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 29/5/2007, να εκδώσει άδειες, για τους παραγωγούς βιολογικών προϊόντων, από την ανακοίνωση του Δημάρχου στις 7-8-2007, χρεώνοντας σε τελική ανάλυση τις τσέπες των καταναλωτών με νέα κόστη.

Κατ' αρχήν χαιρετίζουμε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να συνεχίσει να έχει Λαϊκή Αγορά Βιολογικών Προϊόντων η πόλη του Νέου Ηρακλείου Αττικής. Έχουμε όμως διαφωνίες ως προς την νομιμότητα της έκδοσης αδειών και της είσπραξης χρημάτων από τους παραγωγούς. Αυτό από 1-1-2006 δεν αποτελεί δικαίωμα του Δήμου αλλά των Νομαρχιών ή του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών, με βάση το νόμο 3377/2005. Γι αυτό θεωρούμε ότι οφείλει ο Δήμος να υπακούσει στον Νόμο 3377/2005 και να μην χρεώσει τις τσέπες των καταναλωτών βιολογικών προϊόντων με νέα κόστη. Προτείνουμε μέχρι 31 Αυγούστου 2007 να εντοπίσετε την δυσαρμονία αυτή και να την διορθώσετε, μην εφαρμόζοντας την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Περιμένουμε τα νέα σας το δυνατόν συντομότερα. Παραμένουμε πάντα πρόθυμοι και στην διάθεσή σας για κάθε πληροφορία ή διευκρίνιση, που θα χρειαστείτε.
Για το Δ.Σ. της ΒΙΟΖΩ

Γεωργάκης Κωστής
Πρόεδρος