Συμφωνίας μεταξύ της Π.Ο.Υ. και της Δ.Ε.Α.Ε.

Αρ. Πρωτ: 2007-204
Αθήνα, 16 Μαρτίου 2007

ΠΡΟΣ: Αντιπροσώπους της Παγκόσμιας Συνέλευσης Υγείας της ΠΟΥ

Υπ' όψιν: Κυρίας Margaret Chan, Γενικής Διευθύντριας της ΠΟΥ,
Λεωφόρος Αππία, Γενεύη
Κυρίου Δημ. Αβραμόπουλου, Υπουργού Υγείας της Ελλάδας

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της από 28 Μαΐου 1959 υπογραφείσας Συμφωνίας μεταξύ της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ) και της Διεθνούς Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΔΕΑΕ)

Το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΒΙΟΖΩ», Πανελλήνιας Ένωσης Καταναλωτών, «ΒΙΟ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΖΩΗ» ζητά να γίνει τροποποίηση της από 28 Μαΐου 1959 συμφωνίας μεταξύ της ΠΟΥ και της ΔΕΑΕ κατά την επόμενη διάσκεψη κορυφής της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας.

Πριν 48 χρόνια, στην έναρξη του προγράμματος «Atoms for Peace» η Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας έκανε μιά συμφωνία με τη Διεθνή Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας. Αργότερα, μετά την καταστροφή του Τσερνόμπιλ, έγινε φανερό ότι αυτή η συμφωνία παρεμπόδιζε τους ειδικούς γιατρούς και ιδιαίτερα την ΠΟΥ, να μιλήσει ανοιχτά και ξεκάθαρα για τις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες συνέπειες στην υγεία από αυτήν την παγκόσμια καταστροφή, επειδή κάτι τέτοιο θα έβλαπτε τα ζωτικά συμφέροντα της ΔΕΑΕ.

1.Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.2, «Η ΠΟΥ αναγνωρίζει ότι ο βασικός σκοπός της ΔΕΑΕ είναι η προώθηση, η βοήθεια και ο συντονισμός ερευνητικών προγραμμάτων διεθνώς καθώς και η πρακτική χρήση της ατομικής ενέργειας για ειρηνικό σκοπό...». Το Άρθρο 1 παρ.3 προβλέπει ότι «κάθε φορά που κάποιο από τα δύο μέρη προτείνει την ανάληψη ενός προγράμματος ή μιάς δραστηριότητας που επηρεάζει ή μπορεί να επηρεάσει κυρίαρχα συμφέροντα του άλλου, τότε είναι υποχρεωμένο το πρώτο να ενημερώσει το δεύτερο με σκοπό την από κοινού αποδοχή και διευθέτηση»

Το άρθρο 1 παρ 3 πρέπει να τροποποιηθεί με την εξής συντόμευση: «.....το πρώτο να ενημερώνει το δεύτερο». ( τελεία ) Κι αυτό γιατί, ενώ η ανταλλαγή πληροφοριών, μεταξύ δύο Επιτροπών των Ηνωμένων Εθνών, είναι μια απόλυτα ορθή διαδικασία, αντιθέτως, οι διαβουλεύσεις μεταξύ της ΠΟΥ και της ΔΕΑΕ με σκοπό την παραποίηση των γεγονότων για την προώθηση της πυρηνικής ενέργειας, δεν είναι καθόλου παραδεκτές.

2.Σύμφωνα με το άρθρο 3, «Η ΠΟΥ και η ΔΕΑΕ αντιλαμβάνονται ότι ίσως χρειαστεί να λάβουν κάποια περιοριστικά μέτρα για να διασφαλίσουν την ουσία κάποιων εγγράφων...η αποκάλυψη των οποίων...κατά κάποιο τρόπο θα διακύβευε την ομαλή διεξαγωγή των δραστηριοτήτων τους»

Το άρθρο 3 πρέπει να αποσυρθεί. Είναι πράγματι απαράδεκτο να αποδέχεται η ΠΟΥ την εμπιστευτική φύση αυτών των πληροφοριών για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της ΔΕΑΕ. Εκτός τούτου αυτό το άρθρο παραβαίνει τον καταστατικό χάρτη της ΠΟΥ που μας υπενθυμίζει ότι όλες οι πληροφορίες και η δημοσιοποίηση απόψεων είναι μια από τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να επιτευχθεί ο στόχος «Υγεία για Όλο τον Κόσμο».

3. Σύμφωνα με το άρθρο 7, «Η ΔΕΑΕ και η ΠΟY έχουν την υποχρέωση να αποφεύγουν να παίζουν διπλό ρόλο κατά τη συλλογή και έκδοση στατιστικών και να συσκέπτονται μεταξύ τους για την καλλίτερη χρήση πληροφοριών, πόρων και τεχνικού προσωπικού στο τμήμα στατιστικών, και για όλες τις στατιστικές με κοινά ενδιαφέροντα».

Το άρθρο 7 πρέπει να αποσυρθεί . Είναι εμφανές οτι η ΠΟΥ, της οποίας μία από τις καταστατικές της λειτουργίες, είναι «να πράττει ως η κορυφαία αρχή και συντονιστικό όργανο στον τομέα της υγείας» οφείλει, από δω και πέρα, να ανακτήσει την ανεξαρτησία της από την ΔΕΑΕ στους τομείς της έρευνας και των εκδόσεων, ενώ η ΔΕΑΕ θα πρέπει να χάσει τα προνόμια που της είχαν αποδοθεί επί 48 έτη στον τομέα της υγείας. Η ΠΟΥ θα πρέπει να ανακτήσει πλήρη ανεξαρτησία σε ό,τι αφορά τη χρήση της πυρηνικής ενέργειας, ώστε να διασφαλιστεί η προστασία του ανθρώπινου είδους.

Για τους παραπάνω λόγους, θα θέλαμε, στην επόμενη διάσκεψη κορυφής της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, τον Μάιο 2007 στην Γενεύη, να ζητήσετε να συμπεριληφθεί στην ημερήσια διάταξη, σύμφωνα με τους κανονισμούς, η αναθεώρηση της συμφωνίας μεταξύ της ΠΟΥ και της ΔΕΑΕ, να παρουσιασθούν και να υιοθετηθούν οι παραπάνω τρείς τροποποιήσεις, ή να καταγγελθεί η συμφωνία όπως προβλέπεται από το άρθρο 12. Η καταστροφή του Τσερνόμπιλ έχει επιφέρει τεράστια δεινά σε εκατομμύρια ανθρώπους του πλανήτη και θεωρούμε ότι επιτέλους πρέπει να έρθουν στο φως τα πραγματικά γεγονότα και οι συνέπειές τους, καθώς και να δοθεί μια αποτελεσματική και μακρόχρονη βοήθεια σε όλους όσους έχουν πληγεί.
Με εκτίμηση,
Για το Δ.Σ. της ΒΙΟΖΩ

Γεωργάκης Κωστής
Πρόεδρος