Συστήμα Πιστοποίησης του Οργανισμού «ΔΗΩ»

Αρ. Πρωτ: 2007-203
Αθήνα, 14 Μαρτίου 2007

ΠΡΟΣ: Οργανισμό «ΔΗΩ»
Υπ' όψιν κ. Σπ. Σγούρου, Προέδρου

ΘΕΜΑ: Εκπρόσωπός μας στην Επιτροπή Παρακολούθησης Συστήματος Πιστοποίησης του Οργανισμού «ΔΗΩ»

Το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΒΙΟΖΩ», Πανελλήνιας Ένωσης Καταναλωτών, «ΒΙΟ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΖΩΗ» στην συνεδρίασή του στις 14 Μαρτίου 2007 όρισε σαν εκπρόσωπο της Ένωσης στην Επιτροπή Παρακολούθησης Συστήματος Πιστοποίησης του Οργανισμού «ΔΗΩ», για το 2007, τον Κωνσταντίνο Διάκο, Δικηγόρο και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης.

Παραμένουμε πάντα πρόθυμοι και στην διάθεσή σας για κάθε πληροφορία ή διευκρίνιση, που θα χρειαστείτε.
Με εκτίμηση,
Για το Δ.Σ. της ΒΙΟΖΩ

Γεωργάκης Κωστής
Πρόεδρος