Καταγγελία για παραπλανητικά αρτοσκευάσματα

Αρ. Πρωτ: 2007-102
Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2007

ΠΡΟΣ: Ε.Φ.Ε.Τ.
Υπ' όψιν κ. Ιωάννη Βλέμμα, Προέδρου
Σπ. Καράμπελα, Διευθυντή.

ΘΕΜΑ: Καταγγελία για παραπλανητικά αρτοσκευάσματα

Στο Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ένωσης Καταναλωτών «ΒΙΟΖΩ», έφτασαν πληροφορίες από καταναλωτές, ότι τα αρτοσκευάσματα, που πωλούνται στις μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων τροφίμων είναι από κατεψυγμένη ζύμη, χωρίς να το αναγράφουν, αλλά αντιθέτως αφήνουν την εντύπωση ότι είναι φρέσκο ψωμί δημιουργώντας πλήρη σύγχυση στους καταναλωτές. Επίσης σε πολλές περιπτώσεις πωλούνται χωρίς να έχουν ημερομηνίες παραγωγής.

Ένας καταναλωτής μας προσκόμισε μάλιστα στις 5 Ιανουαρίου 2007, ένα «βιολογικό» αρτοσκεύασμα από την αλυσίδα καταστημάτων τροφίμων της «ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ», που αγόρασε από το κατάστημα Πατησίων, με την υπερβολική τιμή πώλησης των € 4,80 το κιλό, όπου:

  • Δεν έχει σήμανση πιστοποίησης βιολογικού προϊόντος, με βάση τον κανονισμό 2092/91.
  • Δεν έχει ημερομηνία αρτοποίησης, όπως αναγράφεται στην συσκευασία.
  • Δεν έχει ημερομηνία λήξης (λήξης ή καλής διατηρησιμότητας;) αλλά έχει ημερομηνία πώλησης !!
  • Δεν λέει ότι είναι κατεψυγμένο, που είναι κατάσταση (status), αλλά υπερψυγμένο, που είναι διαδικασία κατάψυξης. Ταυτόχρονα προβάλει με μεγάλα γράμματα, ότι είναι φρέσκο, δημιουργώντας πλήρη σύγχυση στον καταναλωτή.

Στις 8-1-2007 επιβεβαιώσαμε τις καταγγελίες του καταναλωτή αγοράζοντας το ίδιο «βιολογικό» αρτοσκεύασμα, από άλλο κατάστημα της αλυσίδας και διάφορα άλλα αρτοσκευάσματα.

Θεωρώντας ότι η προστασία του καταναλωτή από ενέργειες, που βλάπτουν ή πρόκειται να βλάψουν τα συμφέροντά του είτε την υγεία του, είναι το κύριο στην συγκεκριμένη περίπτωση, σας προσκομίζουμε όλα τα δείγματα, «βιολογικά» και μη, που έχουμε συλλέξει από τα καταστήματα της αλυσίδας. Προτείνουμε να τα εξετάσετε επιπλέον των καταγγελλομένων και για υπολείμματα φυτοφαρμάκων, χρήση χημικών χρωστικών, χρήση χημικής μαγιάς, που απαγορεύονται στα βιολογικά προϊόντα.

Συνημμένα τρία αρτοσκευάσματα της «ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ».
Για το Δ.Σ. της ΒΙΟΖΩ,
Γιωργάκης Κωστής, Πρόεδρος