ΟΧΙ στις Κυβερνητικές Οργανώσεις Καταναλωτών

Κατάργηση της Ανεξαρτησίας - Αυτονομίας των Ενώσεων Καταναλωτών και ποδογέτησή τους από το εκάστοτε κυβερνών κόμμα, προβλέπει το νέο προσχέδιο νόμου για τους καταναλωτές


ΟΧΙ στις Κυβερνητικές Οργανώσεις Καταναλωτών

Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της ΒΙΟΖΩ

Αθήνα, 24-2-2007

Μετατροπή των μη κυβερνητικών Οργανώσεων Καταναλωτών σε εξαρτημένες από την εκάστοτε κυβέρνηση οργανώσεις καταναλωτών, προβλέπει το προσχέδιο νόμου, που κατέθεσε στο τελευταίο Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτών, ο Γενικός Γραμματέας Καταναλωτή. Αυτό δεν έγινε αποδεκτό από την Γενική Συνέλευση της ΒΙΟΖΩ, που συνήλθε χθές και η οποία διέκοψε τις εργασίας της για τις 14 Μαρτίου 2007, ώστε να ενημερωθούν όλα τα μέλη και να μελετηθεί καλά το νέο προσχέδιο νόμου για το καταναλωτικό κίνημα.

Πιο συγκεκριμένα η Γενική Συνέλευση της ΒΙΟΖΩ, διαφωνεί, μετά από μία γρήγορη παρουσίαση του προσχεδίου με τα σημεία:

  • Στο άρθρο 22 αναφέρεται ότι η εκπροσώπηση των καταναλωτικών οργανώσεων και του κινήματος δεν θα γίνεται από εκλεγμένους αλλά από τους διορισμένους αντιπροσώπους των καταναλωτών, από τον Υπουργό Ανάπτυξης στο Εθνικό Συμβούλιο Αγοράς και Καταναλωτή (ΕΣΑΚ) !!! Η Γενική Συνέλευση της ΒΙΟΖΩ θεωρεί ότι όλο το άρθρο 22 είναι απαράδεκτο, αντισυνταγματικό, πέρα για πέρα αντιδημοκρατικό και απαιτεί να αποσυρθεί.
  • Η επίσημη με την βούλα κατάλυση της ανεξαρτησίας των Ενώσεων Καταναλωτών από τα τραστ, τις αλυσίδες και τα μεγάλα συμφέροντα εισάγεται στο άρθρο 19, όπου κατοχυρώνεται η εξαγορά ή η δημιουργία ενώσεων καταναλωτών από κερδοσκοπικά συμφέροντα. Εισάγονται για πρώτη φορά στην §6 οι δωρεές! Και κατοχυρώνεται στην §8, με άρνηση βέβαια, ότι «Λοιπά φυσικά πρόσωπα που απασχολούνται σε εμπορικές εταιρείες δεν επιτρέπεται να χρηματοδοτούν ενώσεις καταναλωτών με ποσό πέραν των 1.000 ευρώ ανά έτος». Δηλαδή μια μεγάλη εταιρεία κάνει την δική της καταναλωτική οργάνωση, που της δίνεται από την «κόρη την σοσιαλίστρια», μια γερή δωρεά και ο κάθε υπάλληλός της δίνει μια φορά τον χρόνο 1000 ευρώ! Και το μεγάλο φαγοπότι από τους δήθεν «εκπροσώπους των καταναλωτών» έχει αρχίσει!
  • «Σφάξε με αγά μου ν' αγιάσω» είναι το πνεύμα της §10 του άρθρου 19, όπου με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης συστήνεται τριμελής επιτροπή πιστοποίησης των Ενώσεων Καταναλωτών! Και πιο κάτω στην §23 συμπληρώνει με απαράδεκτο τρόπο τις αρμοδιότητες της επιτροπής πιστοποίησης με δικαίωμα ότι αν μια ένωση «ΔΕΝ συμμορφωθεί με τας υποδείξεις» διαγράφεται! Και μάλιστα χωρίς δικαστική απόφαση.

       Δηλαδή αν η ΒΙΟΖΩ είναι ενάντια στα μεταλλαγμένα ή στις κεραίες κινητής τηλεφωνίας, και έρχεται σε αντίθεση έτσι με τις κατευθυνόμενες επιστημονικές απόψεις ότι δήθεν «τα μεταλλαγμένα κάνουν καλό στην υγεία», τότε η επιτροπή πιστοποίησης μπορεί να θεωρήσει ότι η ΒΙΟΖΩ παραπλανεί και διαδίδει «στο καταναλωτικό κοινό αναληθών πληροφοριών», καθώς και ότι γίνεται «παράβαση των διατάξεων του παρόντος νόμου», και χωρίς καν δικαστική απόφαση να την διαγράψει από Ένωση Καταναλωτών !!!

Επειδή το σχέδιο παρουσιάστηκε μία μέρα πριν από την Γενική Συνέλευση και δεν ήταν δυνατόν να μελετηθεί σε όλο του το βάθος, η Γενική Συνέλευση της ΒΙΟΖΩ, διέκοψε τις εργασίες της για τις 14 Μαρτίου 2007, ημέρα Τετάρτη, εξουσιοδότησε το ΔΣ να βρεί αίθουσα και τόπο και να αναρτήσει ανακοινώσεις και το σχέδιο νόμου, ώστε να ενημερωθούν οι καταναλωτές, να μελετηθεί το σχέδιο και να προετοιμαστεί καλύτερα η συζήτηση.

Γιωργάκης Κωστής
Πρόεδρος του ΔΣ της ΒΙΟΖΩ