Εκλογο-Απολογιστική & Καταστατική Γενική Συνέλευση

Το Δ.Σ. της ΒΙΟ.ΖΩ προκηρύσσει

Εκλογο-Απολογιστική & Καταστατική Γενική Συνέλευση

 

Το Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2007 στις 6:00 μμ, στην Αθήνα, Βαλτετσίου 51, πεζόδρομος στα Εξάρχεια

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΒΙΟ.ΖΩ στην συνεδρίασή του την Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 2006, αποφάσισε να προκηρύξει Εκλογο-Απολογιστική & Καταστατική Γενική Συνέλευση για το Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2007 στις 6:00 μμ, στην αίθουσα «ΓΙΑΝΤΕΣ» στην Βαλτετσίου 51 στα Εξάρχεια της Αθήνας.

Το Δ.Σ. θα προτείνει στην Γενική Συνέλευση την προκήρυξη εκλογών για την Κυριακή 25 Μαρτίου 2007 και την εκλογή εφορευτικής επιτροπής με βάση το άρθρο 24 του καταστατικού της Ένωσης.
Στο Συνέδριο και στην Γενική Συνέλευση μπορούν να πάρουν μέρος όλα τα μέλη, αλλά να ψηφίσουν και να ψηφιστούν μπορούν μόνον τα ταμιακά εντάξει τακτικά μέλη της Ένωσης. Εγγραφές νέων μελών και πληρωμές καθυστερούμενων εισφορών μπορούν να γίνουν ακόμη και κατά την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

Το Δ.Σ. αποφάσισε να προτείνει στην Εκλογο-Απολογιστική & Καταστατική Γενική Συνέλευση, τα πιο κάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  • Απολογισμός Δ.Σ. και Ε.Ε.
  • Πρόγραμμα Δράσης της ΒΙΟ.ΖΩ για το 2007, το κλίμα, οι βιολογικές αγορές και τα πρότυπα.
  • Προκήρυξη Εκλογών και Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής
  • Τροποποίηση Καταστατικού

Το Δ.Σ. καλεί όλους τους καταναλωτές να γραφούν στην Ένωση για να μπορέσει να παίξει σωστά τον ρόλο της στις απαιτήσεις του περιβάλλοντος και στην εποπτεία της αγοράς. Καλεί όλα τα μέλη να προσέλθουν στην Γενική Συνέλευση και στις εκλογές, για να εκλεγεί δημοκρατικά ένα αξιόλογο, δυνατό και κυρίως ανταποκρινόμενο στις ανάγκες των καιρών Διοικητικό Συμβούλιο.

Ας συμμετάσχουμε όλοι στην Γενική Συνέλευση μαζί με τις οικογένειές μας και τους φίλους μας.
Αθήνα 28 Δεκεμβρίου 2006

Για το Δ.Σ. της ΒΙΟ.ΖΩ
Ο Πρόεδρος
Γιωργάκης Κωστής