Έρευνα: Τα βιολογικά προϊόντα κατά της παιδικής παχυσαρκίας, φλεγμονών, διαβήτη και καρκίνου

erevna_biologikaΕντυπωσιακά είναι τα αποτελέσματα κλινικής μελέτης για την επίδραση των βιολογικών προϊόντων στην υγεία των παιδιών, η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου LIFE ORGANIKO, με 149 παιδιά στην Κύπρο.

Η συστηματική διατροφή με βιολογικά τρόφιμα μειώνει το φορτίο των φυτοφαρμάκων και ως εκ τούτου των επιπέδων βιοδεικτών οξειδωτικού στρες / φλεγμονής στον οργανισμό των παιδιών, κατέδειξε η μελέτη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν σε ενημερωτική εκδήλωση που διοργάνωσε σήμερα το Εθνικό Σημείο Επαφής για το Πρόγραμμα LIFE και η ομάδα του Έργου LIFE Cyclamen, ενώ κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκε και του έργο LIFE ORGANIKO, το οποίο πήρε χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα LIFE και το οποίο ολοκληρώθηκε πρόσφατα.

Το LIFE ORGANIKO προωθεί τη βιολογική γεωργία και τα βιολογικά προϊόντα στη βάση δύο μεγάλων προκλήσεων για την Κύπρο, όπως την αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας, που τείνει να λάβει διαστάσεις πανδημίας, με την υιοθέτηση ενός πιο βιολογικού τρόπου ζωής από την κυπριακή κοινωνία, αλλά και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής με τη βιολογική γεωργία, η οποία μειώνει τη συνεισφορά της γεωργίας στο ισοζύγιο αερίων του θερμοκηπίου και μετριάζει έτσι την κλιματική αλλαγή.

Όσον αφορά τη διατροφή, η κλινική μελέτη που έγινε στο πλαίσιο του έργου με 149 παιδιά στην Κύπρο έδειξε ότι η συστηματική διατροφή με βιολογικά τρόφιμα μειώνει το φορτίο των φυτοφαρμάκων και ως εκ τούτου των επιπέδων βιοδεικτών οξειδωτικού στρες / φλεγμονής στον οργανισμό των παιδιών. 

Επίσης, η κλινική μελέτη κατέδειξε ότι οι βιοδείκτες οξειδωτικού στρες / φλεγμονής θεωρούνται ως δείκτες πρώιμης φάσης για χρόνιες παθήσεις, όπως η παχυσαρκία, ο διαβήτης τύπου II ή ο καρκίνος. 

Τα ευρήματα του έργου LIFE ORGANIKO αποτυπώθηκαν σε ένα συμβουλευτικό σχέδιο προώθησης της βιολογικής γεωργίας και των βιολογικών προϊόντων στην Κύπρο, το οποίο θα ληφθεί υπόψη κατά την ετοιμασία του εθνικού σχεδίου δράσης για την ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας από το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Εταίροι στο συγκεκριμένο Έργο είναι: Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, το Τμήμα Περιβάλλοντος και το Kyoto Club (Ιταλία).

Το Εθνικό Σημείο Επαφής για το Πρόγραμμα LIFE (Τμήμα Περιβάλλοντος), μέσω του Έργου LIFE Cyclamen, έχει ως στόχο τη στήριξη και υποβοήθηση των κυπριακών φορέων, ώστε να αυξηθούν τα ποσοστά επιτυχίας των κυπριακών προτάσεων και συνεπώς η απορρόφηση της χρηματοδότησης προς όφελος του περιβάλλοντός μας.

Πηγή: Organiclife.gr