Νίκη του κινήματος Βιολογικής Γεωργίας

BIO_agrosΕίναι πολύτιμη ακτίδα αισιοδοξίας για το κίνημα, όταν τα δίκαια αιτήματά του συναντούν «ώτα ακουόντων» στην κεντρική διοίκηση.

Ο λόγος για την διόρθωση αδικίας απέναντι στους παραγωγούς βιολογικών προϊόντων. Παραγωγοί που δεν κατέχουν μέσα παραγωγής (μικροί παραγωγοί), όταν ήθελαν να προσθέσουν αξίες στο προϊόν τους χαρακτηρίζονταν σαν έμποροι, αντί για μεταποιητές, στην βιολογική πιστοποίηση.

Αυτό τους απέκλειε από τις αγορές παραγωγών, που προϋποθέτουν την ιδιότητα του παραγωγού-μεταποιητή για την συμμετοχή τους σε αυτές. Επίσης τους απέκλειε από πολλά αναπτυξιακά προγράμματα εθνικά είτε της Ε.Ε.

Η ΒΙΟΖΩ, εξέφρασε την ανησυχία των καταναλωτών για την απόφαση που απέκλειε τους μικρούς παραγωγούς από τις αγορές παραγωγών και έτσι οδηγούσε τους βιοκαταναλωτές στην αγορά προϊόντων από μεγάλες εταιρίες, που διαθέτουν μέσα παραγωγής και χαρακτηρίζονται μεταποιητές.

Μετά από τεκμηριωμένη και μεθοδική παρέμβαση της ΒΙΟΖΩ, το ζήτημα επανεξετάστηκε και οι αποφάσεις του Υπουργείου άλλαξαν, χαρίζοντας μία ζωογόνα νίκη στο κίνημα βιολογικής γεωργίας.

Με απόφαση του Διευθυντή Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Παραγωγής κ. Ευάγγελου Μητρόπουλου στο εξής οι παραγωγοί δευτερογενών προϊόντων θα χαρακτηρίζονται “Παραγωγοί Ιδιοπαραγόμενων Προϊόντων” και όχι “έμποροι”.

Αθήνα, 22-12-2018

Η Διοίκηση της ΒΙΟΖΩ

-----------------

Συνημμένο: ΔΤ - Νίκη του κινήματος Βιολογικής Γεωργίας

Συνημμένο: Επιστολή ΒΙΟΖΩ στην Διεύθυνση Βιολογικής Γεωργίας

Συνημμένο: Εγκύκλιος Διεύθυνσης Βιολογικής Γεωργίας