Επιστολή διαμαρτυρίας της ΒΙΟΖΩ προς το Υπουργείο Εργασίας για... Κ.ΑΛ.Ο

kaloΕπιστολή διαμαρτυρίας προς το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης έστειλε η Πανελλήνια Ένωση Καταναλωτών «Βιοκαταναλωτές για Ποιοτική Ζωή – ΒΙΟΖΩ», προκειμένου να ζητήσει την ένταξη στις δράσεις του εν λόγω υπουργείου των φορέων Κ.ΑΛ.Ο που προϋπήρχαν των ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ (Σωματεία, Α.Μ.Κ.Ε. κ.λπ). 

Πιο συγκεκριμένα, η επιστολή της ΒΙΟΖΩ με θέμα: «Προδημοσίευση Επιχορήγησης Υφισταμένων Φορέων Κ.ΑΛ.Ο.» έχει αποδέκτες την υπουργό Έφη Αχτσιόγλου, την αναπληρώτρια υπουργό Θεανώ Φωτίου, τον υφυπουργό Αθανάσιο Ηλιόπουλο, τον ειδικό γραμματέα Κ.ΑΛ.Ο. Ευάγγελο Νικολαΐδη και την γ.γ. Διαχείρισης Κοινοτικών κ.ά. Πόρων Αικατερίνη Εξερτζόγλου και αποτελεί αντίδραση στην προδημοσίευση -από το εν λόγω υπουργείο- των προϋποθέσεων επιχορήγησης υφισταμένων φορέων Κ.ΑΛ.Ο., απ’ όπου αποκλείονταν σχεδόν όλοι οι παλιοί φορείς Κ.ΑΛ.Ο. 

Αναλυτικότερα, στην επιστολή της ΒΙΟΖΩ αναφέρονται τα ακόλουθα:

«Είναι θετικό το ότι στις 5/11/18 προδημοσιεύσατε την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης πράξεων για τη δράση «Επιχορήγηση Υφισταμένων Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.)».

Σαν φορέας της ΚΑΛΟ πριν την δημιουργία των ΚΟΙΝΣΕΠ θα θέλαμε να σας υποβάλλουμε κάποιες αιτιάσεις μας, γιατί ο συντάκτης της πρόσκλησης δεν έχει πάρει υπ’ όψιν του τα πιο κάτω:

Στους δικαιούχους της πρόσκλησης δεν έχει αντιμετωπιστεί το ζήτημα των φορέων ΚΑΛΟ που λειτουργούν, δρουν και υποστηρίζανε την ΚΑΛΟ δεκάδες χρόνια πριν την νομοθετική κατοχύρωση των ΚΟΙΝΣΕΠ. Σε αυτούς του φορείς στηρίχθηκε η θεσμική αναγνώριση της ΚΑΛΟ, δηλαδή στα σωματεία και στις ΑΜΚΕ. Αυτοί οι φορείς δεν πρέπει να εξαιρεθούν από την χρηματοδότηση των δράσεών τους.

Στην προδημοσίευση οι ημερομηνίες εγγραφής στο μητρώο εξαιρούν τους παλιούς φορείς της ΚΑΛΟ, γιατί δεν είναι όλοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο (δεν υπήρχε γι’ αυτό υποχρέωση. Υπήρχε μόνο για τις ΚΟΙΝΣΕΠ κ.λπ.). Χρειάζεται να σεβαστούμε τους παλιούς φορείς (σωματεία και ΑΜΚΕ) και να αφαιρεθούν γι’ αυτούς οι ημερομηνίες των σημείων 1 & 3 των προϋποθέσεων εγγραφής στο μητρώο και να μπει η προϋπόθεση τεκμηρίωσης των δράσεών τους.

Η τεκμηρίωση των δράσεων πρέπει να γίνει και με κινηματικά τεκμήρια και όχι μόνον με οικονομικά, γιατί η συντριπτική πλειοψηφία των παλιών φορέων στηριζότανε και στηρίζεται στην εθελοντική προσφορά των μελών τους. Τα τελευταία χρόνια της κρίσης, αυτοί οι εθελοντές, αντιμετωπίζουν έντονα προβλήματα οικονομικής προσφοράς και συνεισφέρουν κυρίως με συμμετοχή στις δράσεις.

Σας αιτούμαστε:

1. Οι ημερομηνίες εγγραφής στο μητρώο των σημείων 1 & 3 των προϋποθέσεων ένταξης στις δράσεις, να καταργηθούν. Προϋπόθεση να είναι η εγγραφή στο μητρώο.

2. Βασική προϋπόθεση ένταξης στις δράσεις να γίνει η τεκμηριωμένη προηγούμενη δράση του φορέα με κινηματικά και οικονομικά τεκμήρια.

3. Συνάντηση μαζί σας για να σας αναλύσουμε περαιτέρω τις απόψεις μας σε όλα τα ζητήματα της Κ.ΑΛ.Ο. και στην διαμόρφωση της συνεργασίας μας.

Αναμένοντας δικές σας άμεσες ενέργειες, παραμένουμε πάντα πρόθυμοι και στην διάθεσή σας για κάθε πληροφορία ή διευκρίνιση, που θα χρειαστείτε.

Αιτούμαστε να μας ενημερώσετε για τις ενέργειές σας».