Χωρίς… ευρωπαϊκά δεσμά απέναντι στις καλλιέργειες ΓΤΟ

1Ευχέρεια κινήσεων, απέναντι στις καλλιέργειες ΓΤΟ, δίνει σε κάθε κράτος – μέλος της Ε.Ε. ξεχωριστά ο Κανονισμός που ψηφίστηκε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος του Ευρωκοινοβουλίου.

Το σχέδιο Κανονισμού που επιτρέπει στα κράτη - μέλη το δικαίωμα να περιορίσουν ή και να απαγορεύσουν στην επικράτειά τους την καλλιέργεια φυτών που περιέχουν Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς (ΓΤΟ) -ακόμη και αν επιτρέπεται σε επίπεδο Ε.Ε.- ψηφίστηκε χθες (11/11/2014) στην Επιτροπή Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Με την απόφασή τους αυτή οι ευρωβουλευτές δίνουν την δυνατότητα σε κάθε κράτος - μέλος να αποφασίζει αν θα απαγορεύει ή όχι την καλλιέργεια ΓΤΟ στα όριά του για περιβαλλοντικούς λόγους.

«Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας δείχνει ότι έχουμε εξασφαλίσει μια ευρεία συναίνεση μεταξύ των πολιτικών ομάδων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με αυτό το ευαίσθητο θέμα», δήλωσε ο Ευρωβουλευτής κ. Frédérique Ries (ALDE, BE), ο οποίος είναι ο υπεύθυνος ομιλητής της συγκεκριμένης νομοθεσίας.

«Τα μέτρα που εγκρίθηκαν σήμερα θα εξασφαλίσουν ευελιξία για τα κράτη μέλη να περιορίζουν, απαγορεύουν την καλλιέργεια ΓΤΟ καλλιέργειες εφόσον το επιθυμούν. Ταυτόχρονα, έχουμε εξασφαλίσει μια σαφή διαδικασία για την έγκριση των ΓΤΟ σε επίπεδο ΕΕ, με βελτιωμένες εγγυήσεις και καθοριστικό ρόλο για την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, η οποία είναι σημαντική για εμάς », είπε με έμφαση κλείνοντας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, τα κράτη μέλη που θα αποφασίσουν να εγκρίνουν την καλλιέργεια ΓΤΟ στην επικράτειά τους, θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι η συγκεκριμένη καλλιέργεια δεν θα μολύνει άλλες καλλιέργειες.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί εξάλλου στην πρόληψη της διασυνοριακής μόλυνσης, με την εφαρμογή για παράδειγμα «ουδέτερων ζωνών» με τις γειτονικές χώρες, υπογραμμίζουν στην απόφασή τους οι ευρωβουλευτές.

Η δεύτερη ανάγνωση του σχετικού Κανονισμού στην Επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου εγκρίθηκε με 53 ψήφους υπέρ, 11 κατά και 2 αποχές.
Η επιτροπή ψήφισε επίσης για την έναρξη των διαπραγματεύσεων με την ιταλική Προεδρία του Συμβουλίου, η οποία θα ξεκινήσει από σήμερα.