Απαγόρευση τεχνικής αρωματικής ουσίας!

Techikes_Iles_trofimonΆλλη μία τεχνική χημική ουσία αποδείχτηκε επικίνδυνη για την υγεία μας!

Και πάλι ο Codex Alimentarius αποδείχτηκε απαράδεχτος για την ασφάλεια της τροφής μας!

Καλύπτουν τις τροφές με αρώματα όπως κάποιοι προσπαθούν να καλύψουν τη βρωμιά τους με κολόνια!

Στερήσαμε την τροφή μας από τα φυσικά αρώματά της για τις ανάγκες της μαζικής παραγωγής και στο όνομα του κέρδους την «αρωματίσαμε» με τεχνικά αρώματα. Γιατί δεν άρεσε η κανέλα, αλλά είναι καλύτερη η χημική εσάνς κανέλας. Δεν άρεσε η βανίλια, αλλά είναι καλύτερη η χημική εσάνς βανίλιας κ.ο.κ.  Εσάνς. Σαν να είναι η τροφή κάτι που δεν μας το δίνει η φύση αλλά αναγκαζόμαστε να το κατασκευάσουμε στο χημικό εργαστήριο. Και μια νεκρή τροφή παίρνει υποψία ζωής μόνο με τεχνητό άρωμα... για να καλυφτεί η οσμή του θανάτου...

Στις 22 Μαΐου τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά από πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποφάσισαν την απαγόρευση της ουσίας 3-ακετυλο-2,5-διμεθυλοθειοφαίνιο για χρήση στα τρόφιμα.

Techikes_Iles_trofimonΗ απόφαση αυτή προέκυψε ως αποτέλεσμα της γνωμοδότησης που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) στις 16 Μαΐου με την οποία η ουσία 3-ακετυλο-2,5-διμεθυλοθειοφαίνιο χαρακτηρίστηκε γονοτοξική και άρα η χρήση της ως αρωματικής ουσίας εγείρει ανησυχίες για την ασφάλεια του καταναλωτή. Η ουσία 3-ακετυλο-2,5-διμεθυλοθειοφαίνιο είχε περιληφθεί στον Ενωσιακό κατάλογο των αρωματικών υλών και πρώτων υλών ως αρωματική ουσία για την οποία η αξιολόγηση δεν είχε ακόμη οριστικοποιηθεί και έπρεπε να υποβληθούν συμπληρωματικά επιστημονικά δεδομένα έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012. Είχε πρόωρα συμπεριληφθεί στο μητρώο των αρωματικών ουσιών με την απόφαση 1999/217 της Επιτροπής.

Ο κατάλογος των τεχνικών αρωματικών υλών, που έχουν εγκριθεί για χρήση σε τρόφιμα σε επίπεδο ΕΕ, έχει τεθεί σε ισχύ από τον Οκτώβριο του 2012. Από το 2003 έως σήμερα έχει αξιολογηθεί η ασφάλεια χιλιάδων αρωματικών ουσιών ενώ Techikes_Iles_trofimonπερισσότερες από 2.000 αρωματικές ουσίες έχουν κριθεί κατάλληλες για να συμπεριληφθούν στον κατάλογο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταλαβαίνετε τι θέλουν να μας ταΐσουν!

Σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή βιομηχανία τροφίμων και οι παρασκευαστές των αρωματικών υλών έχουν ήδη ενημερωθεί για την απαγόρευση της συγκεκριμένης ουσίας και έχουν προχωρήσει σε επανασχεδιασμό των προϊόντων τους όπου αυτό απαιτείται.

Περισσότερες πληροφορίες για την γνωμοδότηση της EFSA εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες για το νομοθετικό πλαίσιο για τις αρωματικές ύλες εδώ.

Πηγή: ΕΦΕΤ