Στο 1% των νοικοκυριών το 39% του πλούτου

1Oι ζάπλουτοι αυξήθηκαν διεθνώς 10% το 2012, είναι 13,8 εκατομμύρια και κατέχουν 52,8 τρισ. δολάρια.

Ο περισσότερος παγκόσμιος πλούτος βρίσκεται στα χέρια λίγων ανθρώπων πάνω στον πλανήτη, όπως καταδεικνύεται στην τελευταία έκθεση της Boston Consulting Group για τον παγκόσμιο πλούτο το 2013.

Συγκεκριμένα, στο 1% των νοικοκυριών της Γης βρίσκεται το 39% του συνολικού πλούτου. Το παρελθόν έτος, ο αριθμός των ζάπλουτων νοικοκυριών αυξήθηκε κατά 10%, φθάνοντας τα 13,8 εκατομμύρια νοικοκυριά. Συνολικά, ο παγκόσμιος ιδιωτικός πλούτος αυξήθηκε το 2012 κατά 7,8%, φθάνοντας τα 135, 5 τρισ. δολ. από τα 125,7 τρισ. δολάρια το 2011. Aπό αυτά τα περιουσιακά στοιχεία, στο 1% των παγκόσμιων νοικοκυριών ανήκουν τα 52,8 τρισ. δολάρια. Ταυτόχρονα, σε παγκόσμια κλίμακα τόσο στον ανεπτυγμένο κόσμο όσο και στον αναπτυσσόμενο, εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, επιβιώνοντας με 1 δολάριο ημερησίως.

Οπως επισημαίνει στη φετινή της έκθεση η Boston Consulting Group, η συσσώρευση πλούτου στα χέρια ολιγάριθμων ισχυρών ανθρώπων και νοικοκυριών στον πλανήτη θα τείνει διογκούμενη. Βασικός λόγος είναι ότι ο ρυθμός αύξησης της προσωπικής περιουσίας αποδεικνύεται ταχύτερος από τον αντίστοιχο ρυθμό αύξησης του παγκόσμιου πλούτου. Ειδικότερα, το 2012 στον μεν ανεπτυγμένο κόσμο βασικός μοχλός ανάπτυξης της περιουσίας ήταν η ζωηρή ανάκαμψη στο χρηματιστήριο, ενώ ευνοϊκά λειτούργησαν και τα υφιστάμενα περιουσιακά στοιχεία και μάλιστα σε υψηλότερο βαθμό από ό,τι συνήθως. Επιπλέον, θετική επιρροή άσκησαν και οι πολιτικές ποσοτικής χαλάρωσης των κεντρικών τραπεζών. Στον αναπτυσσόμενο κόσμο, η αύξηση του πλούτου οφείλεται στην επέκταση των αποταμιεύσεων ως ποσοστού του ΑΕΠ, στη δυναμική αύξηση του ΑΕΠ στην Ινδία και την Κίνα, καθώς και στην υψηλή απόδοση των χρηματιστηρίων.

 Σε βάθος χρόνου, σύμφωνα με την Boston Consulting Group, ο προσωπικός πλούτος σε ετήσια βάση έως το 2017 θα αυξάνεται με ρυθμό 4,8% και θα φθάσει εκείνη τη χρονιά τα 171 τρισ. δολάρια. Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι η περιφέρεια Ασίας–Ειρηνικού, πλην της Ιαπωνίας, θα έχει τη μεγαλύτερη συνεισφορά στη συνολική αύξηση του πλούτου, υπερσκελίζοντας τη Βόρεια Αμερική το 2017. 

ΠΗΓΗ:REUTERS, A.P.