Κοινωφελής Εργασία

Κοινωφελής Εργασία

 

Οι ωφελούμενοι προσληπτέοι καλούνται να έρθουν την Τετάρτη 25 Ιουλίου 2012 στις 12 το μεσημέρι στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Στυλίδας (Ελ Βενιζέλου 31 στη Στυλίδα), για τις διαδικασίες της πρόσληψής τους.

Ανακήρυξη Ωφελουμένων - Πρακτικό Ανάρτησης

1. Αλφαβητικός πίνακας αποκλειομένων με αναγραφή του λόγου αποκλεισμού. Πατήστε εδώ

2. Πίνακας κατάταξης υποψηφίων κατά αύξουσα σειρά ΑΜΚΑ και Πίνακας κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, με αναγραφή της μοριοδότησης που αντιστοιχεί σε καθένα βαθμολογούμενο κριτήριο. Πατήστε εδώ

3. Πίνακας ωφελουμένων - προσληπτέων κατ΄ αλφαβητική σειρά με αναγραφή του κωδικού θέσης πρόσληψης. Πατήστε εδώ

 


 

Ανακοίνωση 1-6-2012:

Δελτίο τύπου του ΔΣ της ΒΙΟΖΩ

  1. Πρόσληψη 45 ανέργων ή αγροτών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα στο Νομό Φθιώτιδας, στις περιοχές του Δήμου Στυλίδας. Με σκοπό την αποκατάσταση και ανάδειξη αστικού ιστού, βιοποικιλότητας και οικοσυστημάτων Ανατολικής Φθιώτιδας.

     Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση πατώντας εδώ

  2. Αίτηση για εργασία στις περιοχές του Δήμου Στυλίδας

  3. Οδηγίες για τη συμπλήρωση του εντύπου της αίτησης για εργασία

  4. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την Δευτέρα 11 Ιουνίου και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 20 Ιουνίου 2012.

 

 

espa