Στα θρανία για αγνή τροφή

seminariaTμήμα επιμόρφωσης με θέμα: «Βιολογικές Καλλιέργειες: Οι εργασίες του μήνα», πρόκειται να λειτουργήσει το Γραφείο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Αλεξανδρούπολης σε συνεργασία με την Ομάδα Φίλων Βιολογικής Γεωργίας.

Τα μαθήματα θα γίνονται δυο μέρες κάθε μήνα, και συγκεκριμένα

κάθε πρώτη Δευτέρα (6.30 μ.μ.) του μήνα με συζήτηση μέσα στην αίθουσα και κάθε πρώτη Τρίτη (3.30 μ.μ.) του μήνα με πρακτική ενασχόληση σε χώρους των συμμετεχόντων,με εξαίρεση τον Ιανουάριο, που τα μαθήματα λόγω των εορτών θα πραγματοποιηθούν την Δευτέρα 9 Ιανουαρίου και την Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2012.

Πληροφορίες – εγγραφές:

στο Γραφείο Δια Βίου Μάθησης, παλαιό Δημαρχείο (Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου 18), στο ισόγειο, ή στο τηλέφωνο 25510-87158, εργάσιμες ώρες.

Προγραμματισμός Δραστηριοτήτων του Γραφείου Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Αλεξανδρούπολης για το 2012

Τα προγράμματα που πρόκειται να υλοποιηθούν από το Γραφείο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Αλεξανδρούπολης κατά το 2012 είναι τα εξής:

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΡΙΘΜ. ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΑΡΙΘΜ.

ΩΡΩΝ

Παρατηρήσεις

Βιο – Αγρόκτημα: Εκπαίδευση στις Βιολογικές καλλιέργειες

2

12ω/τμήμα 

1.Η εκπαίδευση των αγροτικών θα διευρυνθεί με θέματα α) Προληπτικής Ιατρικής και β) Διατροφής, το περιεχόμενο των οποίων θα καθοριστεί μετά την επιλογή των συμμετεχόντων στο Βιο-Αγρόκτημα, αναλόγως των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της ομάδας.

2. Η αγροτική εκπαίδευση μπορεί να επεκταθεί σε εξειδικευμένα ζητήματα, με βάση τις ανάγκες και τα αιτήματα που θα διαμορφωθούν στην ομάδα μετά την αρχική εκπαίδευση.

Βιολογικές Εργασίες κάθε μήνα

1

70ω

(6ω/μήνα)

Γενικός Πληθυσμός

 

Μελισσοκομία

2

25ω/τμήμα 

Γενικός Πληθυσμός.

 

Αμπελουργία

2

50ω/τμήμα 

(20ω/εποχή)

Η εκπαίδευση θα ακολουθήσει τον κύκλο της αμπέλου: από την φύτευση έως την παραγωγή οίνου και τσίπουρου. Τα μαθήματα θα υλοποιούνται τμηματικά, αναλόγως με την εξέλιξη των παραγωγικών  εργασιών.

Ελληνική Γλώσσα

(για μετανάστες και παλιννοστούντες)

4-6

100ω/τμήμα 

 

Βουλγάρικη Γλώσσα

2

50ω/τμήμα 

Βουλγάρικα Ι και ΙΙ, Η εκπαίδευση αφορά στον γενικό πληθυσμό.

 

Πληροφορική

3

2Χ25ω

1Χ50ω

Συνεργασίες με Νομαρχιακό Σύλλογο Αναπήρων και Πολιτιστικό Σύλλογο Μαϊστρου

Εκπαίδευση εκπαιδευτών  εξ αποστάσεως.

2

100ω/τμήμα 

1. Η εκπαίδευση βασίζεται στο μεγαλύτερο μέρος της σε δουλειά με την μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και στο μικρότερο σε πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία. Ενδεικτικά: 25 ώρες δια ζώσης και 75 ώρες από απόσταση (στα πρότυπα των προγραμμάτων του Υπ. Παιδείας).                                                         

2) Το ένα τμήμα αφορά σε «αρχαρίους», ενώ το δεύτερο σε «προχωρημένους».

 

 

Ζωγραφική

3

50ω/τμήμα

 

 

 

Παιδί και διατροφή

10

12ω/τμήμα

Επιμόρφωση Γονέων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.  Περιεχόμενο εκπαίδευσης:

1) Κανόνες διατροφής στις μικρές ηλικίες,     2) Η επίδραση της οικογένειας και του σχολείου στις διατροφικές συνήθειες των παιδιών,

3) Παιδο-ψυχολογική προσέγγιση της διατροφής

Διαχείριση Απορριμμάτων

4

12ω/τμήμα

Η εκπαίδευση αφορά στο ένα μέρος της σε δουλειά σε αίθουσα, και σε ένα άλλο μέρος επίσκεψη στην μονάδα Ανακύκλωσης.

Εκπαίδευση εθελοντών

2

12ω/τμήμα

Βασικοί θεματικοί άξονες εκπαίδευσης: Δυναμική Ομάδας – Εθελοντισμός – Προσανατολισμός εθελοντών στους εθελοντικούς φορείς – Ανάληψη εθελοντικής δράσης.

 

Κοπτική – Ραπτική

1

50ω

Γενικός Πληθυσμός

Ανάπτυξη και επιμόρφωση προσωπικού

του Δήμου

4

12ω/τμήμα

Η εκπαίδευση αφορά στα ζητήματα: Προσδοκίες - Επικοινωνία – Δυναμική Ομάδας – Λήψη απόφασης στην ομάδα για την επίλυση προβλήματος – Επίλυση συγκρούσεων – Αξιολόγηση

Διαχείριση θαλασσίου περιβάλλοντος

1

25ω

 

 

Στο πλαίσιο των προηγούμενων εντάσσεται και ο  προγραμματισμός τμημάτων για την ευρύτερη περιοχή του «Περάματος», που δημιουργεί συνθήκες ολοκληρωμένης παρέμβασης, και μπορεί να έχει πιλοτικό χαρακτήρα, ώστε με βάση τις εμπειρίες που θα προκύψουν να αποτελέσει ένα υπόδειγμα/πρότυπο για τις μελλοντικές δράσεις μας στις απομεμακρυσμένες περιοχές εντός των ορίων του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Φυσικά οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις στην περιοχή θα δημιουργήσουν και συνθήκες καταγραφής (ανίχνευσης αναγκών) για τις επόμενες και ίσως πιο εξειδικευμένες (σε κάποιους τομείς) επιμορφωτικές πρωτοβουλίες μας.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΡΙΘΜ. ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΑΡΙΘΜ.

ΩΡΩΝ

Παρατηρήσεις

Βιολογικές Καλλιέργειες

1

12ω

 

 

 

Βιολογική Κτηνοτροφία

1

12ω

 

.

 

Μεταποίηση -Τυποποίηση Αγροτικών Προϊόντων

1

12ω

 

Μελισσοκομία

1

12ω

 

Προληπτική Ιατρική

 

 

 

1

12ω

 

 

Επισημαίνεται ότι

-         Τα παραπάνω προγράμματα θα υλοποιηθούν τμηματικά κατά την διάρκεια του έτους, ενώ ανακοινώσεις για τον χρόνο και τον τόπο υλοποίησης του κάθε προγράμματος θα υπάρξουν στα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

-         Όλοι/ες οι εκπαιδευτές/τριες των προγραμμάτων είναι εθελοντές/τριες

-         Ο προγραμματισμός δράσεων του Γραφείου Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Αλεξανδρούπολης δεν εξαντλείται στα παραπάνω. Φορείς ή μεμονωμένοι πολίτες μπορούν να προτείνουν αντικείμενα μάθησης, τα οποία αξιολογούμενα κυρίως με βάση την διαθεσιμότητα εκπαιδευτών/τριών, μπορούν να υλοποιηθούν σε μεταγενέστερο χρόνο.