Τα εισοδήματα μειώνονται και οι τιμές αυξάνονται!

Νέα αύξηση 3% στο οικογενειακό καλάθι

consumerΣύμφωνα με έρευνα του ΕΛΚΕΚΑ, το οικογενειακό καλάθι ενός μεσαίου Ελληνικού νοικοκυριού σκαρφάλωσε στα 2307,29 ευρώ τον Ιούνιο-2011 σε σχέση με τον Ιούνιο-2010,που κόστιζε 2232,75 ευρώ, έχουμε μία αύξηση  74,55 ευρώ , ποσοστό  3% . Όπως προκύπτει και από τον πίνακα που επισυνάπτουμε την μεγαλύτερη αύξηση παρουσίασαν:

α) Η στέγαση με 9%

β) Η Μεταφορές με 5%

γ) Και η διατροφή με 4%

Αναλυτικά τα στοιχεία: 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΚΑΛΑΘΙ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΦΕΒ_2010 

ΦΕΒ_2011

Διαφορά

%

 1. Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά

344,59

358,76

14,17

4%

 2. Αλκοολούχα ποτά και καπνός

82,47

83,71

1,24

2%

 3. Ένδυση και υπόδηση

185,18

190,44

5,25

3%

 4. Στέγαση

268,28

291,22

22,94

9%

5. Διαρκή αγαθά, είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες

153,36

154,85

1,49

1%

6. Υγεία

142,06

144,00

1,94

1%

7 Μεταφορές

333,47

350,40

16,93

5%

8. Επικοινωνίες

96,31

98,48

2,17

2%

9. Αναψυχή, πολιτιστικές δραστηριότητες

102,55

102,93

0,37

0%

10. Εκπαίδευση

66,12

66,24

0,12

0%

11. Ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια

237,12

239,17

2,05

1%

12. Άλλα αγαθά και υπηρεσίες

221,80

228,90

7,10

3%

ΣΥΝΟΛΟ

2232,75

2307,29

74,55

3%