Επιστημονικό Πρόγραμμα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 
 
ΠΕΜΠΤΗ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2005
 

ΑΙΘΟΥΣΑ Α 11.00-13.00
 Τελετή Έναρξης – Διακεκριμένες Ομιλίες

 
 
13.00-14.00
 Μεσημβρινή Διακοπή

 
 
14.00-17.00
 Συνεδρίαση 1: ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ Ι

 

Προεδρείο: Θ. Δραγκιώτης, Ι. Κωστοβασίλης, Α. Οικονομόπουλος, Χ. Ζιώγας, Π. Βαρελίδης

 

14.00 Κατασκευή ελαφριού αδρανούς από τέφρα πυθμένα αποτεφρωτήρα και ιπτάμενη τέφρα
Σ. Μπεθάνης , C.R. Cheeseman
 
14.15 Βέλτιστη διαχείριση απορριμμάτων / Μέρος Ι: Μεθοδολογία και υπολογιστικό σύστημα
Μ. Οικονομοπούλου, Α. Οικονομοπούλου, Π. Οικονομόπουλος, Α. Οικονομόπουλος
 
14.30 Βέλτιστη διαχείριση απορριμμάτων / Μέρος ΙΙ: Εφαρμογή στην περιφέρεια Αττικής
Α. Οικονομοπούλου, Μ. Οικονομοπούλου, Π. Οικονομόπουλος, Α. Οικονομόπουλος
 
14.45 Εδαφικές συνθήκες και αντισεισμικός σχεδιασμός Χ.Υ.Τ.Α.
Π. Ψαρρόπουλος, Ι. Τσομπανάκης
 
15.00 Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση των αστικών στερεών αποβλήτων της Θεσσαλονίκης - Οικονομικές προεκτάσεις
Κ. Πούλιος, Ε. Παπαχρήστου
 
15.15 Σύνθεση και ρυθμός παραγωγής των στερεών οδοντιατρικών αποβλήτων του νομού Ξάνθης
Ε. Κιζλάρη, Ε. Βουδριάς, Ν. Ιωσηφίδης, Δ. Παναγιωτακόπουλος
 
15.30 Ευρετικοί αλγόριθμοι για τη συλλογή αστικών στερεών αποβλήτων.
Κ. Φλώριος, Χ. Κυρανούδης, Γ. Μαυρωτάς
 
15.45 Χαρακτηρισμός στερεών αποβλήτων με εφαρμογή φυσικοχημικών και οικοτοξικολογικών αναλύσεων
Β. Τσιρίδης, Π. Σαμαράς, Α. Κούγκολος, Γ.Π. Σακελλαρόπουλος
 
16.00 Η ανάλυση κινδύνου ως εργαλείο στο σχεδιασμό "Μικρών Χ.Υ.Τ.Α."
Χ. Τσομπανίδης, Γ. Λώλος
 
16.15 Περιβαλλοντική παρακολούθηση και χρήση βιοδοκιμών στο πάρκο Σχιστού
Κ. Οικονόμου, Γ. Λώλος, Θ. Λώλος, Φ. Λευκαδίτης
 
16.30  Συζήτηση
 

ΑΙΘΟΥΣΑ Β 14.00-17.00
 Στρογγυλό Τραπέζι 1: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

 

Συντονιστές:

Δ. Αγγελίδης, Καθηγητής Θαλασσίων Εργων, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ

Ν. Σιούτα, Πολιτικός Μηχανικός Μονάχου – Μηχανικός Περιβάλλοντος

 

Η Κατασκευή είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένη ως μια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες και αποτελεί μείζονα οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό παράγοντα σε διεθνές επίπεδο. Παλαιότερα η κατασκευή αποτελούσε απειλή για το περιβάλλον. Η άποψη αυτή εξακολουθεί να ισχύει για πολλούς. Στην πραγματικότητα όπως το περιβάλλον δεν αποτελεί πλέον μόνο περιορισμό, αλλά η αλληλεπίδραση του περιβάλλοντος και της κατασκευής αποτελεί επιχειρηματική ευκαιρία με σημαντικά οικονομικά και κοινωνικά οφέλη.
Αυτό βεβαίως ισχύει εφ΄ όσον αντιμετωπιστεί δεόντως η έννοια της αλληλεπίδρασης και των παραγόμενων συνεπειών και αμοιβαίων ευεργετημάτων. Στη Συνεδρίαση αυτή φιλοδοξούμε να προσεγγίσουμε και αναδείξουμε την αλληλεπίδραση των τριών αυτών παραγόντων με την Κατασκευή στη χώρα μας και σε παγκόσμιο επίπεδο. Στο στρογγυλό αυτό τραπέζι θα αναπτυχθούν οι κάτωθι ενότητες στις οποίες θα συμπεριλαμβάνεται η αλληλεπίδραση «κατασκευής– κοινωνίας – περιβάλλοντος – οικονομίας».

 

Η θέση της κατασκευής στο παγκόσμιο επιχειρείν και η σχέση με το περιβάλλον και τις κοινωνίες

Prof. F. Moavenzadeh, Director of Center for Technology, Policy and Industrial Development, Director of Technology and Development Program of the Massachusetts Institute of Technology (M.I.T.)

 

Μεγάλα Έργα - Έργα υποδομής και περιβάλλον

Θ. Ξανθόπουλος, Υφυπουργός ΠΕΧΩΔΕ

Χωροταξικός σχεδιασμός, μελέτες και προστασία του περιβάλλοντος

Ν. Ροδολάκης, Καθηγητής Χωροταξίας και Ανάπτυξης, Τ.Π.Μ. ΑΠΘ, Πρόεδρος Τμήματος Χωροταξίας και Ανάπτυξης ΑΠΘ

 

Θαλάσσια έργα και περιβάλλον

Δ. Αγγελίδης, Καθηγητής Θαλασσίων Εργων, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ

 

Μεταολυμπιακή Βιωσιμότητα της Κατασκευής και Περιβάλλον

Δ. Κούτρας, Πρόεδρος της ΑΚΤΩΡ

 

Περιβαλλοντικές παράμετροι στον κτιριοδομικό σχεδιασμό

Δ. Μπίκας, Καθηγητής Οικοδομικής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ

 

Κατασκευή, Τουριστική Υποδομή και Περιβάλλον

Χ. Κοκκώσης, Γενικός Γραμματέας ΕΟΤ
 

ΑΙΘΟΥΣΑ Γ 14.00-17.00
 Στρογγυλό Τραπέζι 2: ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ

 

Συντονιστής: Ν. Μουσιόπουλος, Καθηγητής ΑΠΘ, Πρόεδρος Τμήματος Μηχανολόγων ΑΠΘ

 

Πρόσφατη μελέτη του Ολλανδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η αστική ατμοσφαιρική ρύπανση και η κλιματική αλλαγή είναι τα δυο από τα τρία σοβαρότερα περιβαλλοντικά προβλήματα της εποχής μας. Προϋπόθεση για την επίλυση των προβλημάτων αυτών αποτελεί η ορθολογική χρήση ενέργειας σε συνδυασμό με την προώθηση της αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, ιδιαίτερα στον τομέα των μεταφορών. Ειδικά για την προστασία της υγείας του αστικού πληθυσμού απαιτούνται κατάλληλες πολιτικές για τον περιορισμό της έκθεσης στη φωτοχημική ρύπανση, τα εσπνεύσιμα αιωρούμενα σωματίδια και διάφορες τοξικές ουσίες που εκλύονται κατά κύριο λόγο σε εσωτερικούς χώρους.Σκοπός του «στρογγυλού τραπεζιού» είναι να αναδειχθούν τα επιμέρους προβλήματα και να σχολιασθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες θα καταστεί δυνατή η βελτίωση της ποιότητας αέρα σε αστικές περιοχές τόσο σε εξωτερικούς, όσο και σε εσωτερικούς χώρους. Θα δοθεί έμφαση στη συσχέτιση ατμοσφαιρικής ρύπανσης και κλιματικής αλλαγής, στην πορεία προς τη «Θεματική Στρατηγική» της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο τη βελτίωση της ποιότητα αέρα και στις προοπτικές αντιμετώπισης των προβλημάτων ατμοσφαιρικής ρύπανσης στις ελληνικές μεγαλουπόλεις.

 

Ατμοσφαιρική ρύπανση και κλιματική αλλαγή

Δ. Λάλας, Πρόεδρος ΔΣ Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών

 

Ενεργειακές δομές, αστικός σχεδιασμός και ποιότητα αέρα

Prof. C. Borrego, University of Aveiro, πρώην Υπουργός Περιβάλλοντος

 

Καθαρά αυτοκίνητα και βελτιωμένα καύσιμα

Dr. L. White, CONCAWE & Les White Associates

 

Το πρόβλημα των αιωρουμένων σωματιδίων

Ζ. Σαμαράς, Καθηγητής ΑΠΘ, Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής

 

Αστική ποιότητα αέρα με έμφαση στην κατάσταση σε σημεία αιχμής

Ν. Μουσιόπουλος, Καθηγητής ΑΠΘ, Πρόεδρος Τμήματος Μηχανολόγων ΑΠΘ

 

Ρύπανση εσωτερικών χώρων και έκθεση σε τοξικούς ρύπους

Δρ Δ. Κοτζιάς, Κοινό Ευρωπαϊκό Κέντρο Ευρωπαϊκής Ενωσης (JRC) Ispra

 

Εκπρόσωπος ΥΠΕΧΩΔΕ

 
 
7.00-17.30
 Διάλειμμα Καφέ
 

ΑΙΘΟΥΣΑ Α 17.30-20.30
 Συνεδρίαση 2: ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΙΙ

 

Προεδρείο: Ε. Δρακάκης, Α. Σκορδίλης, Δ. Παναγιωτακόπουλος, Ι. Σπανός

 

17.30 ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ
D. Kotzias: Product safety and human exposure to chemicals
 
17.50 Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την επιλογή του βέλτιστου σεναρίου διαχείρισης αστικών στερεών απορριμμάτων
Σ. Καρτεράκης, Ε. Γιδαράκος
 
18.05 Σταθεροποίηση ενεργού ίλυος με την χρήση ιπτάμενης τέφρας
Κ. Σκιτζή, Μ. Γούλα, Ελ. Πολυχρονοπούλου, Ελ. Χαλαράκης
 
18.20 Μια στατιστική μεθοδολογία παραγωγής συναρτήσεων κόστους εγκαταστάσεων επεξεργασίας στερεών αποβλήτων
Κ. Τσιλέμου, Δ. Παναγιωτακόπουλος
 
18.35 Διαχείριση νέων εδαφών στα λιγνιτωρυχεία της ΔΕΗ Α.Ε.
Δ. Ζαραφίδης, Α. Βλαχαντώνης, Φ. Παυλουδάκης
 
18.50 Χρήση σκωριών σε αντιολισθήρα ασφαλτομίγματα βάσει μηχανικών και περιβαλλοντικών κριτηρίων
Α. Πραπίδης, Γ. Ντούλης, Β. Ζωτιάδης
 
19.05 Συνδυασμένη θεώρηση προστασίας, παρακολούθησης και αποκατάστασης ΧΥΤΑ
Μ. Πανταζίδου, Α. Παπαμαρινόπουλος, Ε. Σκυλάκης, Χ. Τσατσανίφος
 
19.20 Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις ανακύκλωσης ελαστικών
Δ. Κανακόπουλος
 
19.35 Αναερόβια επεξεργασία αστικών στερεών αποβλήτων: Εξέλιξη και προοπτικές
Δ. Γιαννόπουλος, Ε. Βουδριάς, Α. Αϊβαζίδης
 
19.50 Συζήτηση
 

ΑΙΘΟΥΣΑ Β 17.30-20.30
 Συνεδρίαση 3: ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ Ι

 

Προεδρείο: Α. Πρωτονοτάριος, Ν. Μουσιόπουλος, Ζ. Σκουλά, Δ. Χατζηδάκης

 

17.30 ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ
C. Borrego: Urban structure and air quality: Is there a connection?
 
17.50 Retropolis: Αναδρομική χαρτογράφηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Αθήνα από δορυφόρο
Ν. Σηφάκις, Δ. Σαρηγιάννης
 
18.05 Περιβαλλοντική και κυκλοφοριακή αξιολόγηση των αποκλειστικών λωρίδων λεωφορείων
Σ. Μπάσμπας, Κ. Νικολάου
 
18.20 Μελέτη των αιωρούμενων σωματιδίων μέσα σε γραφείο
Ε. Χαρπαντίδου, M. Dall'Οsto, Ε. Καραγεώργος, Γ. Λούπα, Σ. Ραψομανίκης
 
18.35 Εγκατάσταση σταθμών μέτρησης της υπεριώδους ηλιακής ακτινοβολίας στην Ελλάδα και την Κύπρο στα πλαίσια του δικτύου GR-UVNET
Α. Μπάης, Χ. Ζερεφός, Α. Καζαντζίδης, Ε. Κοσμίδης, Χ. Τοπάλογλου
 
18.50 Οι συγκεντρώσεις των BTEX στο κέντρο της Θεσσαλονίκης
Α.Γ. Κελέσης, Μ.Ι. Πετρακάκης, Α. Σεραφειμίδου, Π.Ν. Τζουμάκα, Μ.Α. Τσούγκας,  Ν.Μ. Ζουμάκης, Ζ.Δ. Κανελλοπούλου
 
19.05 Διαχρονική εξέλιξη των συγκεντρώσεων των εισπνεύσιμων αιωρούμενων σωματιδίων (PM10) στη Θεσσαλονίκη
Μ.Ι. Πετρακάκης, Α.Γ. Κελέσης, Π.N. Τζουμάκα, Μ.Α. Τσούγκας, Γ.Α. Τζουρέλης, Ν.Μ. Ζουμάκης
 
19.20 Μεταβιβάσιμες άδειες εκπομπών: Η εφαρμογή του συστήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Ε. Σαρτζετάκης
 
19.35 Εφαρμογή και ανάπτυξη του μοντέλου OFIS στα πλαίσια της ευρωπαϊκής άσκησης CITY-DELTA
Ν. Μουσιόπουλος, Ι. Ντούρος
 
19.50 Πρόβλημα σκόνης λόγω κατασκευαστικών δραστηριοτήτων
Δ. Μεσσάρης, Α. Μποσδογιάννη, Σ. Ρώτη, Ι. Κωστοβασίλης
 
20.05 Συζήτηση
 

ΑΙΘΟΥΣΑ Γ 17.30-20.30
 Συνεδρίαση 4: ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 

Προεδρείο: Γ. Φούρκας, Α. Ζερβός, Δ.Κ. Μπίκας, Θ. Τσούτσος

 

17.30 Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημιάς: Η εφαρμογή της αρχής "ο ρυπαίνων πληρώνει" στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα
Μ. Χονδρού - Καραβασίλη
 
17.45 Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και εξοικονόμηση ενέργειας: Η αποδοχή του κοινού
Ε. Τζανακάκη, Δ. Μαυρογιώργου
 
18.00 Προσδιορισμός και εκτίμηση της "κρίσιμης αναλογίας" των υαλοστασίων στο εξωτερικό περίβλημα των κτιρίων
Κ.Ι. Κοντολέων, Δ.Κ. Μπίκας
 
18.15 Εφαρμογές πιθανοτικών μεθόδων στον σχεδιασμό μικρών υδροηλεκτρικών έργων
Ι.Α. Νιάδας, Π.Γ. Μεντζελόπουλος
 
18.30 Συμπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας από βιομάζα μέσω υδρογόνου
Δ.K. Λυγούρας, Ξ.Ε. Βερύκιος
 
18.45 Θερμική απόκριση κτηρίων με γυάλινη δικέλυφη όψη: Σύντομη επισκόπηση
Ν. Χρυσομαλλίδου, Α. Καραούλης, Θ. Θεοδοσίου
 
19.00 Συγκριτική αξιολόγηση πετροβάμβακα και εξηλασμένης πολυστερίνης
Α.Κ. Καραμάνος, Ε. Γιαμά, Σ. Χαδιαράκου, Α.Μ. Παπαδόπουλος
 
19.15 Ενεργειακή εκτίμηση σύγχρονου κτιρίου γραφείων στην περιοχή της Ξάνθης
Π. Κοσμόπουλος, Π. Κυριακίδης
 
19.30 Συνδυασμένη αεριοποίηση στερεών απορριμμάτων και λιγνίτη - Μελέτη εφαρμογής για τη Δ. Μακεδονία
Ε. Καρλόπουλος, Ε. Κακαράς, Ν. Κούκουζας
 
19.45 The Power of Thermoelectrics
S. Duby, B. Ramsey, D. Harrison
 
20.00 Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την οικιακή χρήση διαφόρων μορφών ενέργειας
Γ. Θεοδοσίου, Χ. Κορωναίος, Ν. Μουσιόπουλος
 
20.15 Συζήτηση
 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2005
 

ΑΙΘΟΥΣΑ Β

09.00-11.00 Συνεδρίαση 5: ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΙΙ
 
Προεδρείο: Σ. Αλεξιάδης, Χ. Ζερεφός, Ν. Μαρκάτος, Η. Μαυροειδής
 
09.00 Εφαρμογή μοντέλων διασποράς στα πλαίσια της αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας φωτοκαταλυτικών επιχρισμάτων τοιχοποιίας
Ν. Μουσιόπουλος, Φ. Μπάρμπας, Ι. Οσσανλής
 
09.15 Προσδιορισμός ρυθμού εκπομπής τοξικών ουσιών από εγκαταστάσεις φυτοφαρμάκων σε περίπτωση πυρκαγιάς
Μ.Ν. Χριστόλης, Ν.Χ. Μαρκάτος
 
09.30 Ανάλυση μετρήσεων ποιότητας ατμοσφαιρικού αέρα στο Βόλο
Π.Δ. Καλαμπόκας, Γ. Σιδερής, Μ.Ν. Χριστόλης, Ν.Χ. Μαρκάτος
 
09.45 Sound generation and propagation by chain Vortices in a non-uniform flow
T. Zheng, G.H. Vatistas, A. Povitsky
 
10.00 Τεχνολογικές δυνατότητες μείωσης των εκπομπών CO2 στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα
Ε. Κακαράς, Α. Δουκέλης, Δ. Γιαννακόπουλος, Α. Κουμανάκος
 
10.15 Ταυτόχρονη καταγραφή των συγκεντρώσεων αιωρούμενων σωματιδίων (ΡΜ2,5) και οργανικών πτητικών ενώσεων (VOC's) σε εργασιακούς χώρους
Χρ. Βασιλάκος, Μ. Γεωργίου, Θ. Μάγγος, Σ. Πατεράκη, Δ. Σαραγά
 
10.30 Συζήτηση
11.00-11.30 Διάλειμμα Καφέ

ΑΙΘΟΥΣΑ Β 10.00-13.00 Στρογγυλό Τραπέζι 3: Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 
Συντονιστής: Δρ Μ. Μοδινός, Περιβαλλοντολόγος, Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης
 
 Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος είναι ο κύριος δημόσιος φορέας στην Ευρώπη, αρμόδιος για την παροχή έγκυρων, στοχοθετημένων, συναφών και αξιόπιστων πληροφοριών στα κέντρα χάραξης πολιτικής και το κοινό, την υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης και για τη συμβολή στην επίτευξη σημαντικής και μετρήσιμης βελτίωσης του περιβάλλοντος στην Ευρώπη. Στο παρόν στρογγυλό τραπέζι θα γίνει η παρουσίαση του ΕΟΠ σ’ ότι αφορά στο ρόλο και το έργο του με ιδιαίτερη αναφορά την διαμόρφωση του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Δράσης για τις Τεχνολογίες Περιβάλλοντος.Οι Τεχνολογίες Περιβάλλοντος αποτελούν σημαντικό παράγοντα στην προσπάθεια της αποσύνδεσης της οικονομικής ανάπτυξης από την υποβάθμιση του περιβάλλοντος και την αντιστροφή των μέχρι σήμερα υπαρχουσών τάσεων. Για τον σκοπό αυτό θα χρειασθούν σημαντικές επενδύσεις στις οποίες οι τεχνολογίες περιβάλλοντος πρέπει να παίξουν πρωτεύοντα ρόλο. Οι τεχνολογίες αυτές αφορούν τόσο στον χώρο της Ευρώπης των 25 όσο και στον υπόλοιπο κόσμο , ενώ συνδέονται άμεσα με την οικονομική ανάπτυξη τρίτων χωρών. Η προώθηση και η καλύτερη χρήση των περιβαλλοντικών τεχνολογιών θα πρέπει να υποστηριχθεί από σοβαρές ερευνητικές προσπάθειες. Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης θα γίνουν τα εγκαίνια της δικτυακής πύλης του ΕΟΠ.
 
Η περιβαλλοντική πολιτική της Ε.Ε.
Σ. Δήμας, Επίτροπος Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ενωσης
 
Η ελληνική περιβαλλοντική πολιτική και η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος
Σ. Καλογιάννης, Υφυπουργός ΠΕΧΩΔΕ
 
EU Environmental Technology Action Plan
I. Clark, DG Environment EU
 
EEA and its contribution to ETAP
I. Andersson, European Environment Agency
 
The EEA portal on Enviromental Technologies
P.G. Meozzi, European Environment Agency

 
ΑΙΘΟΥΣΑ Β 11.30-13.30  Συνεδρίαση 6: ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Ι
 
Προεδρείο: Ι. Παπαδόπουλος, Γ. Μυλόπουλος, Κ. Κασσιός, Α. Στάμου
 
11.30 ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ
W.E. Frick: Models for submarine outfall-Validation and prediction uncertainties
 
11.50 Μεταβολές θρεπτικών σε λιμνοθάλασσες της Βόρειας Ελλάδας
Κ. Χαραλαμπίδου, Γ.Δ. Γκίκας, Δ. Δημητρίου, Β.Α. Τσιχριντζής, Γ. Κ. Συλαίος, Δ. Μάρκου
 
12.05 Ζήτηση του νερού και τιμολογιακή πολιτική στο βιομηχανικό τομέα
Δ. Βαγιωνά, Γ. Μυλόπουλος
 
12.20 Η ευρωπαϊκή πολιτική για τις κλιματικές αλλαγές
Β. Καραγεώργου
 
12.35 Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων και παράκτιες ζώνες
Γ.Κ. Μανούρης, Α. Γιούτσου, Κ. Κασσιός
 
12.50 Ανθρωπογενείς επεμβάσεις και επιπτώσεις στο περιβάλλον της Βενετίας (Ιταλία) - Τεχνικές αντιμετώπισης
Α. Μερτζάνης, F. Marabini
 
13.05 Συζήτηση
 
13.30-14.30 Μεσημβρινή Διακοπή

ΑΙΘΟΥΣΑ Α  14.30-17.00 Συνεδρίαση 7: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ι
 
Προεδρείο: Δ. Αγορής, Θ. Τάσιος, Δ. Ρόκος, Μ. Βιδάλης
 
14.30 Το περιβάλλον - Γνωσιακό, ηθικό και πολιτικό θέμα
Θ. Π. Τάσιος
 
14.45 Πολιτικές ανάπτυξης και περιβάλλοντος. Από τις θεωρίες στην πράξη
Δ. Ρόκος
 
15.00 Η αναγκαιότητα και το πλαίσιο της Παγκόσμιας Περιβαλλοντικής Διαχείρισης: Νέοι ρόλοι για τους μηχανικούς στην επιστημονική τεχνική και υποστήριξη της λήψης αποφάσεων και στην εισαγωγή καινοτομιών
Α. Μοροπούλου, Α. Κωνσταντή
 
15.15 Βιώσιμη ανάπτυξη, διεθνείς και Ευρωπαϊκές εξελίξεις και προοπτικές
Μ. Παπαϊωάννου, Η. Μαυροειδής
 
15.30 Περιφερειακή ανάπτυξη στην Ελλάδα - Γ' ΚΠΣ και Περιβάλλον
Ρ. Μητούλα
 
15.45 Αναπτυξιακή Διαχείριση του εγγείου παράγοντος και προστασία Περιβάλλοντος - Η περίπτωση της Αττικής
Γ.Μ. Μιχαήλ
 
16.00 Ανάλυση των οικονομικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εφαρμογή του πρωτοκόλλου του Κιότο σε παγκόσμια κλίμακα
Α. Νταγκούμας, Γ. Παπαγιάννης, Π. Ντοκόπουλος
 
16.15 Αστική Αναγέννηση: καινοτομία για το αστικό περιβάλλον
Β.Σωτηριάδου
 
16.30 Συζήτηση  

ΑΙΘΟΥΣΑ Β
14.30-17.00 Συνεδρίαση 8: ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΙΙ
 
Προεδρείο: Ν. Ταχιάος, Ν. Κωτσοβίνος, Α. Δημητρακόπουλος, Ν. Κάρτσωνας
 
14.30 ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ
H. Abοuzaid: Health and environment concerns in WHO Eastern Mediterranean Countries, with focus on water supply and sanitation
 
14.50 Pollutant transport in unsaturated soils
P. Schick
 
15.05 Προσομοίωση υπόγειας ροής παράκτιου υδροφορέα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, Κρήτης
Μ.Π. Παπαδοπούλου, Γ.Π. Καρατζάς, Ι. Τριχάκης
 
15.20 Σύγχρονες τάσεις αποτελεσματικής διαχείρισης υγρών βιομηχανικών αποβλήτων στον ελληνικό χώρο
Δ. Πάνιας, Ι.Π. Γιαννοπούλου
 
15.35 Εξομάλυνση αντιθέσεων και συγκρούσεων στη διαχείριση διεθνών υδάτων: Εφαρμογή στη λεκάνη του Νέστου
Ε. Ελευθεριάδου, Γ.Α. Μυλόπουλος
 
15.50 Η Ευρωπαϊκή σύσταση για την ολοκληρωμένη διαχείριση της παράκτιας ζώνης και η εφαρμογή της στην Ελλάδα
Π. Πρίνος
 
16.05 Ρύπανση επιφανειακών υδάτων από την οριζόντια βυθισμένη εξάπλωση λυμάτων στη θερμόκλινη θαλάσσιας περιοχής
Ν. Κωτσοβίνος, Π. Αγγελίδης
 
16.20 Ρύπανση επιφανειακών υδάτων από διάθεση βαρέων λυμάτων (Λυμάτων Αρνητικής ¶νωσης)
Β. Γυρίκης, Π. Αγγελίδης, Ν. Κωτσοβίνος
 
16.35 Συζήτηση  

ΑΙΘΟΥΣΑ Γ

14.00-17.00 Στρογγυλό Τραπέζι 4: ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ – ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
 
Συντονίστρια: Δρ Χ. Θεοχάρη, Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός
 
Η Βιώσιμη Παραγωγή και Κατανάλωση είναι μία από τις σημαντικότερες προτεραιότητες της Παγκόσμιας Διάσκεψης του Γιοχάνεσμπουργκ. Το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα του ΟΗΕ (UNEP) ανέλαβε στη συνέχεια την πρωτοβουλία να αναπτύξει και να προωθήσει ένα 10/ετές Πλαίσιο Προγραμμάτων για τη Βιώσιμη Παραγωγή και Κατανάλωση. Συναφείς πρωτοβουλίες υπάρχουν και σε επίπεδο Ε.Ε. οι οποίες αποτυπώνονται στο 6ο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον.Η Ολοκληρωμένη Πολιτική Προϊόντων, η εφαρμογή εργαλείων περιβαλλοντικής διαχείρισης και πιστοποίησης, καθώς και νέοι θεσμοί όπως η Κοινωνική Εταιρική Ευθύνη, αποτελούν το υποστηρικτικό πλαίσιο για την προώθηση της Βιώσιμης Παραγωγής και Κατανάλωσης. Ανάλογης σημασίας είναι η πολιτική για την προώθηση των «πράσινων προμηθειών» σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Δημόσια Διοίκησης.
Η δράση των Ενώσεων Καταναλωτών στην διαμόρφωση συνείδησης και στροφής της κοινωνίας προς φιλικότερες προς το περιβάλλον συμπεριφορές είναι επίσης καθοριστικής σημασίας. Σκοπός του παρόντος στρογγυλού τραπεζιού είναι η παρουσίαση όλων των πτυχών της Βιώσιμης Παραγωγής και Κατανάλωσης. Σε τι συνίσταται , που κατατείνει ποιο είναι το διεθνές, το ευρωπαϊκό και το ελληνικό πλαίσιο δράσης και ποιες συνέργιες είναι αναγκαίες για την επιτυχή εφαρμογής αυτής της πολιτικής.
 
EU policies on Sustainable Consumption and Production
A. Vettori, DG Environment, EU
 
Βιώσιμη Παραγωγή και Κατανάλωση: Προκλήσεις και Ευκαιρίες
Δρ Μ. Μοδινός, Περιβαλλοντολόγος, Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης
 
Περιβαλλοντικά βιώσιμη βιομηχανική παραγωγή στην Ελλάδα. Από την θεωρία στην πράξη
Ι. Δραπανιώτης, Γενικός Διευθυντής ΣΕΒ
 
Ο ρόλος της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή στην προώθηση της βιώσιμης κατανάλωσης
Αθ. Σκορδάς, Γενικός Γραμματέας Καταναλωτή, Υπουργείο Ανάπτυξης
 
Βιώσιμη κατανάλωση. Η άποψη των καταναλωτών
Ν. Τσεμπερλίδης, Πρόεδρος του Κέντρου Προστασίας Καταναλωτή, Συντονιστής Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτή
 
Πράσινες δημόσιες προμήθειες – ένα εργαλείο για περιβαλλοντικά φιλική συμπεριφορά. Η εμπειρία της ΤΑ
Π. Κουκουλόπουλος, Πρόεδρος ΚΕΔΚΕ
 
Εναλλακτική διαχείριση των στερεών αποβλήτων και αλλαγή της καταναλωτικής συμπεριφοράς
Δρ Α. Σκορδίλης, Προεδρεύων Επιτροπής Παρακολούθησης Εναλλακτικής Διαχείρισης
 
Προετοιμάζοντας την αλλαγή νοοτροπίας για βιώσιμη ανάπτυξη
Δρ Αθηνά Μουρμούρη, Μηχανικός Περιβάλλοντος – Χωροτάκτης
 
Βιολογική γεωργία, για τη διατήρηση και ανάπτυξη του φυσικού περιβάλλοντος - Ο ρόλος των καταναλωτών
Ν. Σιδηράς , Καθηγητής γεωργίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
 
17.00-17.30 Διάλειμμα Καφέ

ΑΙΘΟΥΣΑ Α

17.30-20.30 Στρογγυλό Τραπέζι 5: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ
 
Συντονιστής: Δ. Ρόκος, Καθηγητής ΕΜΠ, Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ. του ΕΜΠ
 
«Περιβάλλον και Ανάπτυξη», Επιστημονικός Υπεύθυνος του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του ΕΜΠ
Τα τελευταία χρόνια σε επιστημονικό, ερευνητικό αλλά και πολιτικό επίπεδο κερδίζει έδαφος η διαπίστωση ότι η κλασσική μονοεπιστημονική θεώρηση, προσέγγιση, ανάλυση και αντιμετώπιση των αντικειμενικά πολύπλοκων και πολυδιάστατων σύγχρονων αναπτυξιακών και περιβαλλοντικών θεμάτων και προβλημάτων, οδηγεί συχνά σε "μερικές/ειδικές", αποσπασματικές και ευκαιριακές και τις πιο πολλές φορές αντιφατικές ή και απολύτως ατελέσφορες και οικονομικά ασύμφορες λύσεις. Έτσι, σε πολλά πανεπιστήμια, πολυτεχνεία, ερευνητικά κέντρα, αλλά και σε κοινωνικούς και πολιτισμικούς φορείς, συλλογικότητες και πρωτοβουλίες πολιτών, έχουν ξεκινήσει ενδιαφέρουσες προσπάθειες ανάπτυξης διεπιστημονικών και ολιστικών μεθόδων και τεχνικών στη μελέτη, έρευνα και αντιμετώπιση των διαλεκτικών σχέσεων, αλληλεπιδράσεων και αλληλεξαρτήσεων του Περιβάλλοντος και της Ανάπτυξης σ’ επίπεδο θεωρίας και πράξης.Σκοπός της ανοιχτής συζήτησης η οποία θ’ ακολουθήσει τις σύντομες τοποθετήσεις των μελών του στρογγυλού τραπεζιού, κάτω από το πρίσμα της ειδικότερης επιστημονικής και κοσμοθεωρητικής τους οπτικής, είναι να εξετασθούν και να αναλυθούν όλες οι διαστάσεις της Ανάπτυξης σε πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό, τεχνικό/τεχνολογικό και πολιτισμικό επίπεδο στη διαλεκτική τους σχέση με το Περιβάλλον και να αναζητηθούν οι δρόμοι για δημιουργικές και εποικοδομητικές συνθέσεις απόψεων, θεωριών και πρακτικών, χρήσιμων, αξιόπιστων και αποτελεσματικών στην καθημερινή μας δουλειά και στη ζωή μας.
 
Εισηγητές:
Κ. Καγκαράκης, Ομότιμος Καθηγητής, Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, Μέλος της Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. του ΕΜΠ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη», Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης
Ι. Μισιρλής, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Δρ Μ. Μοδινός, Περιβαλλοντολόγος, Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης
Δ. Ρόκος, Καθηγητής ΕΜΠ, Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ. του ΕΜΠ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη», Επιστημονικός Υπεύθυνος του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του ΕΜΠ
Θ. Τάσιος, Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ
Κ. Τσουκαλάς, Καθηγητής Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών
Ε. Μπιτσάκης, Ομότιμος Καθηγητής Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

ΑΙΘΟΥΣΑ Β 17.30-20.30 Συνεδρίαση 9: ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΙΙΙ
 
Προεδρείο: Σ. Τσέγκος, Α. Ανδρεαδάκης, Α. Κατσίρη, Γ. Μπούμπουκας
 
17.30 ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΣ ΟΜΙΛΗΤΕΣ
J. Imberger: The science and engineering of water: The challenge of the next 50 years
 
18.00 Χρήση της μεθόδου των τεχνητών υγροβιότοπων για την επεξεργασία - ανακύκλωση βιομηχανικών υγρών αποβλήτων
Χ. Παπαδόπουλος, Α. Χριστοφορίδης
 
18.15 Διερεύνηση της ποιότητας του ποταμού Αίσονα στην Πιερία ως αποδέκτη των επεξεργασμένων λυμάτων της Κατερίνης
Β.Ζ. Αντωνόπουλος, Β.Ε. Παπαδημητρίου
 
18.30 Εφαρμογή φωτοκαταλυτικών μεθόδων και τεχνητών υγροτόπων στην επεξεργασία και επανχρησιμοποίηση αστικών λυμάτων
Α. Αντωνιάδης, Β. Τακαβάκογλου, Ι. Πούλιος, Γ. Ζαλίδης
 
18.45 Πολυεπίπεδη μεθοδολογία εκτίμησης της εμβαλότητας των Ελληνικών ζωνών λόγω του φαινομένου του θερμοκηπίου
E. Δουκάκης
 
19.00 Ελαχιστοποίηση χρήσης νερού και αξιοποίηση παρα-προϊόντων στις βιομηχανίες επεξεργασίας πατάτας
Α. Βλυσίδης, Σ. Μάη, Ε.Μ. Μπαραμπούτη
 
19.15 Κυματικά φαινόμενα στις ακτές από τη διέλευση ταχύπλοων πλοίων
Γ. Γρηγορόπουλος, Δ. Χαλκιάς
 
19.30 Επιδράσεις στην περιβαλλοντική κατάσταση του Βορείου Αιγαίου λόγω εισροής υδάτων από ποταμούς και από τα στενά των Δαρδανελίων
Α. Χατζηκωνσταντίνου, Π. Αγγελίδης, Ν. Κωτσοβίνος
 
20.00 Ρύπανση παράκτιων ζωνών από εκτροπές εκροών ποταμών υπό την επίδραση της δύναμης Coriolis
Β. Γρηγοριάδου, Α. Κονιδάρης, Π. Αγγελίδης, Ν. Κωτσοβίνος
 
20.15 Εναλλακτικές χρήσεις μίγματος λάσπης βιολογικού καθαρισμού με τσιμέντο και ζαροσίτη
Μ. Κατσιώτη, Ε. Λιότση, Π. Μπούρα, Α. Κατσίρη
 
20.05 Συζήτηση  

ΑΙΘΟΥΣΑ Γ 17.30-20.30 Συνεδρίαση 10: ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΙΙΙ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 
Προεδρείο: Ρ. Ντώνας, Στ. Κώνστας, Π. Νικολακόπουλος
 
17.30 Υποκατάσταση φαρίνας τσιμέντου από ανακυκλωμένα υλικά κατεδάφισης κτιρίων
Χ.Τ. Γκαλμπένης, Κ. Τσακαλάκης, Σ. Τσίμας
 
17.45 Εναλλακτική διαχείριση ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών
Γ. Λώλος, Φ. Λώλος, Χ. Τσομπανίδης, Κ. Πασχάλη-Μάνου, Σ. Κολίντζα
 
18.00 Αποτελέσματα λειτουργίας από μία πιλοτική μονάδα ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων από κατασκευές και κατεδαφίσεις
Μ. Ζυγούρας, Α. Καραγιαννίδης
 
18.15 Βελτιστοποίηση περιφερειακής διαχείρισης δημοτικών στερεών αποβλήτων: Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος
E. Erkurt, Α. Καραγιαννίδης, Γ. Περκουλίδης, S.Tjandra
 
18.30 Sorting of aluminum and its alloys within the european automobile recycling
S. Mutz, Th. Chatziavgoustis, Th. Pretz
 
18.45 Αδρανή απόβλητα, ανακύκλωση και διάθεση: Η εφαρμογή στη διαχειριστική μελέτη στερεών αποβλήτων στη Ν. Λέσβο
Κ. Πασχάλη-Μάνου, Χ. Τσομπανίδης, Γ. Λουκά, Γ. Ταβουλάρης, Θ. Χατζηαυγουστής
 
19.00 Διαχείριση Α.Η.Η.Ε. στην Ελλάδα και ο ρόλος του μαθητικού πληθυσμού
Ε. Κολτσάκης, Χ. Πολάτογλου
 
19.15 Η περιβαλλοντική εκπαίδευση στην Αχαΐα: Χτίζοντας γέφυρες ανάμεσα στη θεωρία και την πράξη
Π. Σακοβέλη, Κ. Παπασωτηροπούλου
 
19.30 An international course for solid waste processing - an exchange between Germany and Greece
G. Gerke, Th. Pretz, T. Chatziavgoustis, S. Savidis
 
19.45 Περιβαλλοντικά προβλήματα και ανώτατη εκπαίδευση: Μερικές τεχνικές ενεργητικής μάθησης
W. Leal Filho, E.I. Μανωλάς
 
20.00 Συζήτηση  

ΠΕΜΠΤΗ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2005
 

ΑΙΘΟΥΣΑ Β

09.00-11.00 Συνεδρίαση 11: ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ IV
 
Προεδρείο: Ι. Κυριακόπουλος, Δ. Αγγελίδης, Α. Λαζάρου, Α. Μποσδογιάννη
 
09.00 Νέα δεδομένα για την ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτων με έμφαση στην οδηγία 2000/60
Α. Λουκάτος, Κ. Παπαπαύλου, Μ. Κατσιμπίρη
 
09.15 Oxidation of recalcitrant compounds
V. Mezzanotte, R. Canziani, E. Sardi, L. Spada
 
09.30 Δυσκαμψία και αποτελεσματικότητα πλωτού κυματοθραύστη
Ε. Λουκογεωργάκη, Δ.Κ. Αγγελίδης
 
09.45 Μοντελοποίηση της εξέλιξης πετρελαιοκηλίδων σε θαλάσσιο περιβάλλον
Μ. Ψαλτάκη, Μ. Χριστόλης, Ι. Παπαδημητράκης, Ν. Μαρκάτος
 
10.00 Υπερφασματικοί δέκτες και νερό: Πρόγραμμα ΙΡΙΣ
Β. Καραθανάση, Δ. Ρόκος, Δ. Αργιαλάς, Μ. Αναστασιάδης, Μ. Τσακίρη, Ι. Κουμαντάκης, Ν. Κατέβας, Α. Καραγεώργης
 
10.15 Εξυγίανση εδαφών με τεχνολογία Air sparging
Σ. Παπαδόπουλος, Χ. Βατσέρης
 
10.30 Συζήτηση  

ΑΙΘΟΥΣΑ Γ 09.00-11.00 Στρογγυλό Τραπέζι 6: ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
 
Συντονίστρια: Α. Μοροπούλου, Μέλος της Δ.Ε. του ΤΕΕ, Καθηγήτρια ΕΜΠ
 
Τα κτίρια και οι διάφορες υποδομές είναι άρρηκτα συνδεμένα με το περιβάλλον, για το λόγο αυτό είναι σημαντική, η αναζήτηση στην κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης, τόσο του κατάλληλου σχεδιασμού όσο και των νέων τεχνολογιών. Η «αειφόρος» κατασκευή αποτελεί ένα δρόμο για την κατασκευαστική βιομηχανία προς την αειφόρο ανάπτυξη, λαμβάνοντας υπόψη περιβαλλοντικά, κοινωνικο-οικονομικά και πολιτιστικά θέματα. Ειδικότερα, αφορά σε θέματα όπως ο σχεδιασμός και η διαχείριση των κτιρίων, των υλικών και της αποδοτικότητας των κτιρίων, την κατανάλωση της ενέργειας και των πόρων, στο γενικότερο πλαίσιο της αστικής ανάπτυξης και διαχείρισης. Στόχοι του τραπεζιού:
Να υπογραμμίσει τη σπουδαιότητα της ενσωμάτωσης των αρχών της αειφορίας στον κτιριακό και κατασκευαστικό κλάδο.
Να προωθήσει την ανάπτυξη ενός σχεδίου δράσης και εργασίας για την προώθηση και την υλοποίηση αειφόρων κτιριακών και κατασκευαστικών πρακτικών στην Ελλάδα και τη σύνταξη προδιαγραφών και κανονισμών.
Να συζητηθούν τα νέα επαγγελματικά προφίλ των μηχανικών που απαιτούνται προς την κατεύθυνση αυτή. Να προωθήσει τη θέσπιση μηχανισμών ελέγχου, πιστοποίησης και διαχείρισης που θα εγγυηθούν την αειφορική προσέγγιση του δομημένου περιβάλλοντος.
Να βελτιώσει τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών σε όλους τους συσχετιζόμενους με την κατασκευή φορείς σε επίπεδο: Εκπαίδευσης και Πρακτικής, Έρευνας και Τεχνολογίας, Κατασκευής, Λήψης αποφάσεων (αρμόδιοι φορείς της πολιτείας, κ.α.)
Sustainable construction and new entrepreneurial forms
C. Pesso, Administrator, Policy Analyst, OECD
 
Sustainable construction standardization
Dr J.-L. Chevalier, CSTB
 
Adopting sustainable construction principles in construction practice – the process of Lifetime concern
Prof. A. Sarja, VTT, Building and Transport
 
The Building and Construction Sector: Moving towards Sustainability
Dr H. Srinivas, Chief of Urban Environmental Management Unit International Environmental Technology Centre United Nations Environment Programme (UNEP DTIE IETC)
 
Νέοι ρόλοι για τους μηχανικούς και το ΤΕΕ στην κατεύθυνση της αειφόρου κατασκευής
Α. Μοροπούλου, Μέλος της Δ.Ε. του ΤΕΕ, Καθηγήτρια ΕΜΠ
 
Κτίρια και περιβάλλον
Δ.Κ. Μπίκας, Καθηγητής ΑΠΘ
 
Αειφορική κατασκευή: Δράση για τη συνεργασία με αντικείμενο τη βιώσιμη ανάπτυξη στην περιοχή της Μεσογείου
Σ. Κυβέλου, Λέκτορας, Πάντειον Πανεπιστήμιο, Ινστιτούτο Περιφερειακής
 
Ανάπτυξης και Ανθρώπινου Δυναμικού  
Εξοικονόμηση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Προστασία στον Τομέα των Κτιρίων στην Ελλάδα
Μ. Σανταμούρης, Αναπλ. Καθηγητής, ΕΚΠΑ  
 
Αξιολόγηση της Ενεργειακής Απόδοσης Υφιστάμενων Κτιρίων Κατοικιών
Δρ Κ. Μπαλαράς, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΙΕΠΒΑ)
 
Η συνεισφορά των φυσικών και διακοσμητικών λίθων στην αισθητική και περιβαλλοντική αναβάθμιση της κατασκευαστικής βιομηχανίας
Ι. Πασπαλιάρης, Καθηγητής ΕΜΠ
 
11.00-11.30 Διάλειμμα Καφέ

ΑΙΘΟΥΣΑ Α

11.30-13.30 Στρογγυλό Τραπέζι 7: Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ
 
Συντονιστής: Γ. Μυλόπουλος, Καθηγητής ΑΠΘ
 
Η Διαχείριση των Υδατικών Πόρων βρίσκεται σήμερα μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα.
Από τη μια μεριά τα κάθε λογής προβλήματα που σχετίζονται με το νερό, άλλοτε με τη μορφή της λειψυδρίας, των αρνητικών ισοζυγίων στις υδρολογικές λεκάνες ή με τη μορφή της ρύπανσης και άλλοτε με τη μορφή των εκτεταμένων καταστροφών από οι πλημμύρες, διατηρούν συνεχώς στην επικαιρότητα την ανάγκη άσκησης πολιτικής για τη διαχείριση του νερού. Από την άλλη μεριά το διεθνές ενδιαφέρον για τα ζητήματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης για το Περιβάλλον, φέρνει διαρκώς τη συζήτηση στη βιωσιμότητα της διαχείρισης των υδατικών πόρων, μια και το νερό έχει τη διπλή ιδιότητα να συντηρεί την ανάπτυξη αφενός και να αποτελεί σημαντικό περιβαλλοντικό αγαθό αφετέρου.
Σήμερα, βρισκόμαστε μπροστά σε μια ευνοϊκή συγκυρία για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του νερού τόσο στη χώρα μας, όσο και στις χώρες της Ενωμένης Ευρώπης, για έναν ακόμη λόγο: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχει ψηφίσει και υιοθετήσει μια νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία πλαίσιο για το Νερό, (τη 2000/60), με την οποία δίνεται η ευκαιρία στις χώρες μέλη να αποκτήσουν υδατική πολιτική με ενιαία χαρακτηριστικά, οργανώνοντας, εκσυγχρονίζοντας και εναρμονίζοντας τη διαχείριση των υδατικών τους πόρων σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης. Πρόκειται για μια σημαντική ευκαιρία για την Ανάπτυξη και το Περιβάλλον στην Ευρώπη, καθώς η νέα οδηγία υποδεικνύει το δρόμο για την χάραξη και εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης πολιτικής νερού με χαρακτηριστικά βιωσιμότητας. Το Ελληνικό Κοινοβούλιο έχει πρόσφατα ψηφίσει τον σχετικό νόμο με τον οποίο η ελληνική νομοθεσία εναρμονίζεται με την Ευρωπαϊκή στα θέματα της διαχείρισης του νερού, χωρίς όμως ακόμη να έχουν γίνει σε διοικητικό και επιχειρησιακό επίπεδο οι ενέργειες και τα βήματα που προβλέπονται από τη νέα νομοθεσία.
Το Στρογγυλό Τραπέζι έχει ακριβώς την πρόθεση να θέσει τα ζητήματα και να ανοίξει τη συζήτηση γύρω από τα θέματα της διαχείρισης των υδατικών πόρων, σήμερα που βρισκόμαστε μπροστά σ’ αυτήν την ενδιαφέρουσα συγκυρία.
Διαχείριση διεθνών υδάτων. Η περίπτωση των Βαλκανίων
Ι. Γκανούλης, Καθηγητής ΑΠΘ
 
Διαχείριση της Ποιότητας του Νερού. Σημερινή κατάσταση και προοπτικές
Α. Ανδρεαδάκης, Καθηγητής ΕΜΠ
 
Κλιματική αλλαγή και διαχείριση υδατικών πόρων
Μ. Μιμίκου, Καθηγήτρια ΕΜΠ
 
Οικολογική διαχείριση υγροτόπων
Μ. Γκλέτσος, Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών
 
Η εφαρμογή της νέας οδηγίας πλαίσιο για το νερό (2000/60) στην Ευρώπη
Π. Μπαλαμπάνης, Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 
Εμπειρία από την εκπόνηση μελετών Διαχείρισης των Υδατικών Πόρων
Σ. Παπαγρηγορίου, Πολιτικός Μηχανικός – Μηχανικός Περιβάλλοντος, Μελετητής
 

 
ΑΙΘΟΥΣΑ Β 11.30-13.30 Συνεδρίαση 12: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
 
Προεδρείο: Θ. Σεραφίδης, Β. Διακομιχάλης, Μ. Μοδινός, Ρ. Λειβαδάρος
 
11.30 ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ
F. Moavenzadeh: Construction and the Environment Constraints, Strategy and Opportunities
 
11.50 Προϋποθέσεις προστασίας και ανάδειξης της φυσιογνωμίας των ελληνικών τόπων
Ι. Στεφάνου
 
12.05 Δυνατότητες χρηματοδότησης περιβαλλοντικά φιλικών τεχνολογιών μέσω του Μηχανισμού Καθαρής Ανάπτυξης
Χ. Δούκας, Κ. Πατλιτζιάνας, Α. Φλάμος, Ι. Ψαρράς
 
12.20 Ανάπτυξη τηλεπισκοπικού συστήματος ραντάρ για τον εντοπισμό πετρελαιοκηλίδων στις Ελληνικές Θάλασσες
Κ. Τοπουζέλης, Β. Καραθανάση, Π. Παυλάκης, Δ. Ρόκος
 
12.35 Μοντέλο εκτίμησης περιβαλλοντικής αειφορίας σε επίπεδο περιφέρειας
Δ. Καλλιδρομίτου, Μ. Μποναζούντας, Ι. Σμυρλής
 
12.50 Επίτευξη των στόχων του Πρωτοκόλλου του Κιότο στην Ελλάδα, μέσω της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας: Η περίπτωση των κτιρίων και των οικιστικών συνόλων
Μ. Χονδρού - Καραβασίλη
 
13.05 Περιβάλλον, Κατασκευή, ΣΠΔ και βιώσιμη κατασκευή - Πρώτη εφαρμογή του EMAS στην κατασκευή της Ελλάδας
Ν.Κ. Σιούτα, Λ.Γ. Γιαννακούλης
 
13.20 Συζήτηση
 
13.30-14.30 Μεσημβρινή Διακοπή

ΑΙΘΟΥΣΑ Α

14.30-17.00 Συνεδρίαση 13: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΙ
 
Προεδρείο: Β. Μπάτσου, Ε. Τολέρης, Β. Καλογεροπούλου, Α. Μπούρα
 
14.30 ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ
J. Bellamy Foster: Ecology and the accumulation of capital
 
14.45 ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ
Ε. Λιπιάτου: European Εnvironmental research: Challenges and opportunities from the 6th to the 7th Framework Programme
 
15.00 Χρήσεις γης και παράκτιος χώρος στην Ελλάδα
Μ. Αγγελίδης, Α. Οικονόμου
 
15.15 Διεπιστημονική προσέγγιση ολοκληρωμένης ανάπτυξης των νησιωτικών περιοχών: Η περίπτωση της Λευκάδας
Μ. Μελιδόνη, Δ. Τίγκας, Ε. Βασιλάκη, Σ. Καλαφάτη, Π. Ανδριόπουλος, Ε. Σκληράκη
 
15.30 Η σύμβαση του ¶αρχους και η Ελλάδα
Β.Κ. Δωροβίνη
 
15.45 Η ασφάλεια του δικαίου, αναγκαίος όρος ανάπτυξης και προστασίας παριβάλλοντος
Κ. Διάκος
 
16.00 Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και προληπτικοί μηχανισμοί του δικαίου
Ε.Α. Μαριά
 
16.15 Ο Περιβαλλοντικός σχεδιασμός ως στρατηγική ανάπτυξης ξενοδοχείων
Β. Κουβάκη
 
16.30 Εναλλακτικές μορφές τουρισμού και κρίσιμες χωρητικότητες σε τουριστικές περιοχές της Δυτικής Ελλάδας
Ρ. Καλοκάρδου, Κ. Κραντονέλλης
 
16.45 Η αειφόρος ανάπτυξη και οι επιπτώσεις της στον σχεδιασμό επενδύσεων και την επιχειρηματικότητα.
Κ.Γ. Αραβώσης

ΑΙΘΟΥΣΑ Β
14.30-17.00 Συνεδρίαση 14: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΙΙ
 
Προεδρείο: Α. Μοροπούλου, Ν. Σιούτα, Κ. Χατζημπίρος, Η. Διαβάτης
 
14.30 Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου EMAS στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Ε. Σαρτζετάκης, Χ. Τζαναβάρας, Β. Καρατζόγλου
 
14.45 Περιβαλλοντική αξιολόγηση κτιρίων με τη μέθοδο GBC
Χ.Σ. Γιαρμά, Τ.Κ. Κοϊμτσίδου, Δ.Κ. Μπίκας
 
15.00 Ποσοτικοποίηση ποιοτικών χαρακτηριστικών τοπίου με αντικειμενοστραφή ανάλυση επίγειων ψηφιακών φωτογραφιών
Κ. Κωτσόπουλος, Δ. Αργιαλάς, Κ. Κασσιός
 
15.15 E-Seveso: A web-based tool for control of major-accident hazards
I. Efthimiadou, M. Alborg, A. Vontas
 
15.30 ΟΔΟΣ-EMοS: Μεθοδολογικό εργαλείο ΜΠΕ οδικών έργων
Γ.Κ. Μικρούδης
 
15.45 Evaluating sustainability in construction
P.D. Panagiotakopoulos, P.W. Jowitt
 
16.00 Διαχρονική παρακολούθηση δασών με δορυφορική τεχνολογία
Δ. Αυφαντοπούλου
 
16.15 Communicating science in public decision making
K. Banaszak
 
16.30 Μελέτη στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης στον άξονα Ιόνιας Οδού, ένα εργαλείο διαχείρισης
Δ. Αργυρόπουλος, Π. Αυγερόπουλος, Κ. Χατζημπίρος
 
16.45 Συζήτηση  

ΑΙΘΟΥΣΑ Γ 14.30-17.00 Συνεδρίαση 15: ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
 
Προεδρείο: Ι. Θεοδωράκης, Κ. Γουβάλας, Ι. Γκανούλης, Α. Τουφεξή
 
14.30 ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ
P.J.W. Roberts: Examples of new instrumentation for studying turbulent mixing
 
14.50 Η οικονομική αξιολόγηση του νερού στη γεωργία: Εφαρμογή στη λεκάνη απορροής του Λουδία
Δ. Λατινόπουλος, Γ. Μυλόπουλος
 
15.05 Καινοτομικές μέθοδοι εξυγίανσης ρυπασμένων εδαφών και υπόγειων υδάτων. Η τεχνολογία της φυτοεξυγίανσης
Α.Λ. Ζαμπετάκης, B.Θ. Μάνιος, Γ. Καρατζάς
 
15.20 Αξιολόγηση κόστους μονάδων επεξεργασίας λυμάτων
Μ. Γκράτζιου, Σ. Οικονόμου
 
15.35 In-situ reductive dechlorination of solvents
K. Banaszak, A. Gremos, S. Hunnicutt
 
15.50 Σύστημα αξιολόγησης εναλλακτικών πολιτικών τιμολόγησης νερού σε αστικές περιοχές
Ι. Ν. Αθανασιάδης, Α. Κ. Μεντές, Π.Α. Μήτκας, Γ.Α. Μυλόπουλο
 
16.05 Ο ρόλος του κοινωνικού παράγοντα στη εξοικονόμηση νερού από οικιακή χρήση. Η περίπτωση της πόλης των Χανίων, Κρήτης
Ν. Μυλόπουλος, Ε. Κολοκυθά, Α. Μεντές, Κ. Βογιατζάκη
 
16.20 Τεχνοοικονομική ανάλυση συστήματος τηλεμετρίας της ΕΥΑΘ Α.Ε.
Α. Αδαμόπουλος, Ε. Χατζηπαντελής, Γ. Αγγέλου, Α. Σταθοπούλου
 
16.35 Συζήτηση
 
17.00-17.30 Διάλειμμα Καφέ

 
ΑΙΘΟΥΣΑ A 17.30-20.30 Συνεδρίαση 16: ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ VI
 
Προεδρείο: Α. Κοτζαμπασάκης, Π. Λατινόπουλος, Γ. Σιάτος, Κ. Βούρβαχη
 
17.30 Επαναχρησιμοποίηση λυμάτων στην Ελλάδα. Είναι δυνατόν?
Α. Σουπίλας, Φ. Παπαστεργίου, Χ. Παντελίδου
 
17.45 Επαναχρησιμοποίηση ως ωφέλιμη διαχείριση επεξεργασμένων αποβλήτων σε άνυδρα περιβάλλοντα
Ν. Μελιττάς, Σ. Πηγαδιότης, Θ. Παπαγιάννης
 
18.00 Χρήση μικροοργανισμών και δράση ενζύμων στην επεξεργασία βιομηχανικών αποβλήτων
Ε. Τζάνου, Ε. Οικονόμου, Α. Γείτονας
 
18.15 Biotreatment of synthetic textile wastewater using anoxic-aerobic sequential bioreactor
M. Singh Khehra, H. Singh Saini, B. Singh Chadha, S. Singh Chimni
 
18.30 Ανάλυση οργανικών ρύπων σε μονάδες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων βιομηχανικών περιοχών
Ε. Ψυλλάκη, Δ. Μαντζαβίνος, Α. Ανδρεαδάκης, Α. Τζίμας, Δ. Μαμάης, Μ. Αγγελόπουλος, Ν. Καλογεράκης
 
18.45 Έρευνα διαχείρισης της υδρολογικής λεκάνης Κορώνειας
Χ. Τζιμόπουλος, Δ. Πλιάτσικα
 
19.00 Μελέτη δεξαμενών αερισμού περιοδικής λειτουργίας με διαχυτήρες οξυγόνου και μικρών φυσαλίδων σε μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων
Ε. Γιδαράκος, U. Laser, Ν. Καλογεράκης, Γ. Χατζηκωνσταντίνου
 
19.15 PVA gel beads as a biomass carrier for anaerobic oxidation of ammonium in a packed-bed reactor
J.D. Rouse, H. Fujii, H. Sugino, H. Tran, K. Furukawa
 
19.30 Μεθοδολογίες αναγνώρισης, με αξιολόγηση περιβαλλοντικού σχεδιασμού επιπτώσεων και ενός νέου προτύπου προστασίας: Για την προστασία ή διατήρηση
Ε. Κουτσερής
 
19.45 Συζήτηση  

ΑΙΘΟΥΣΑ Β

17.30-20.30 Συνεδρίαση 17: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΙΙI
 
Προεδρείο: Γ. Ιωαννίδης, Σ. Ξαρχάκου, Π. Παντελάρας, Β. Σωτηριάδου, Ι. Μισιρλής
 
17.30 Στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση: ένας νέος θεσμός
Α. Ψάιλα, Θ. Σταθά
 
17.45 Η σύγχρονη σημασία και ο ρόλος των περιβαλλοντικών δεικτών (environmental indicators) στη διαχείριση του περιβάλλοντος
Α. Λέκα, Σ. Γκούμας, Κ. Κασσιός
 
18.00 Εφαρμογή συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης στην EFG Eurobank Εργασίας
Δ. Σταρόγιαννης, Ι. Καζάκου, Ι. Παππάς, Π. Αντωνακόπουλος, Β. Καραμπούλα, Φ. Κουρμούσης, Μ.Κ. Καρασούλας
 
18.15 Ανάλυση εικόνων, αναγνώριση προτύπων και όραση υπολογιστών στην τηλεπισκόπηση: Μέθοδοι και εφαρμογές
Δ. Αργιαλάς, Κ. Καράντζαλος, Ο. Μαυραντζά, Β. Νούτσου, Α. Τζώτσος, Γ. Κουτρούμπας
 
18.30 ECOSMEs - Υιοθέτηση της ολοκληρωμένης πολιτικής προϊόντων από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Χ. Κορωναίος, Α. Ντόμπρος, Γ. Θεοδοσίου, Γ. Ρούμπας, Ν. Μουσιόπουλος
 
18.45 Ανάλυση κύκλου ζωής διεργασιών παραγωγής υδρογόνου
Χ. Κορωναίος, Α. Ντόμπρος, Γ. Ρούμπας, Ν. Μουσιόπουλος
 
19.00 Περιβαλλοντικοί δείκτες - Η περίπτωση της Ρουμανίας
Δ. Μαυράκη, Α. Σιταρά, Α. Λουκάτος
 
19.15 Αποτίμηση αειφορίας κατασκευών-υποδομών με μη καταστρεπτικό έλεγχο
Α. Μοροπούλου, Μ. Καρόγλου, Ν.Π. Αβδελίδης, Ε. Αγγελακοπούλου, Α. Μπακόλας
 
19.30 Μεθοδολογία κατάρτισης σχεδίου αντιμετώπισης περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας από επικίνδυνες ουσίες. Εφαρμογή στον Λιμένα Θεσσαλονίκης
Γ. Παλάντζας, Χ. Κουτίτας, Α. Νανιόπουλος
 
19.45 Το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης της υπηρεσίας περιβάλλοντος του διεθνή αερολιμένα Αθηνών
Κ. Ραφτοπούλου, Χ.Ν. Κάβουρας, Π. Καραμάνος
 
20.00 Συζήτηση  

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
 
ΠΕΜΠΤΗ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2005
ΑΙΘΟΥΣΑ Α
11.00-13.00    Τελετή Έναρξης – Διακεκριμένες Ομιλίες
 
13.00-14.00    Μεσημβρινή Διακοπή
 
14.00-17.00    Συνεδρίαση 1: ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ Ι
 
Προεδρείο: Θ. Δραγκιώτης, Ι. Κωστοβασίλης, Α. Οικονομόπουλος, Χ. Ζιώγας, Π. Βαρελίδης
 

14.00 Κατασκευή ελαφριού αδρανούς από τέφρα πυθμένα αποτεφρωτήρα και ιπτάμενη τέφρα
Σ. Μπεθάνης , C.R. Cheeseman
 
14.15 Βέλτιστη διαχείριση απορριμμάτων / Μέρος Ι: Μεθοδολογία και υπολογιστικό σύστημα
Μ. Οικονομοπούλου, Α. Οικονομοπούλου, Π. Οικονομόπουλος, Α. Οικονομόπουλος
 
14.30 Βέλτιστη διαχείριση απορριμμάτων / Μέρος ΙΙ: Εφαρμογή στην περιφέρεια Αττικής
Α. Οικονομοπούλου, Μ. Οικονομοπούλου, Π. Οικονομόπουλος, Α. Οικονομόπουλος
 
14.45 Εδαφικές συνθήκες και αντισεισμικός σχεδιασμός Χ.Υ.Τ.Α.
Π. Ψαρρόπουλος, Ι. Τσομπανάκης
 
15.00 Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση των αστικών στερεών αποβλήτων της Θεσσαλονίκης - Οικονομικές προεκτάσεις
Κ. Πούλιος, Ε. Παπαχρήστου
 
15.15 Σύνθεση και ρυθμός παραγωγής των στερεών οδοντιατρικών αποβλήτων του νομού Ξάνθης
Ε. Κιζλάρη, Ε. Βουδριάς, Ν. Ιωσηφίδης, Δ. Παναγιωτακόπουλος
 
15.30 Ευρετικοί αλγόριθμοι για τη συλλογή αστικών στερεών αποβλήτων.
Κ. Φλώριος, Χ. Κυρανούδης, Γ. Μαυρωτάς
 
15.45 Χαρακτηρισμός στερεών αποβλήτων με εφαρμογή φυσικοχημικών και οικοτοξικολογικών αναλύσεων
Β. Τσιρίδης, Π. Σαμαράς, Α. Κούγκολος, Γ.Π. Σακελλαρόπουλος
 
16.00 Η ανάλυση κινδύνου ως εργαλείο στο σχεδιασμό "Μικρών Χ.Υ.Τ.Α."
Χ. Τσομπανίδης, Γ. Λώλος
 
16.15 Περιβαλλοντική παρακολούθηση και χρήση βιοδοκιμών στο πάρκο Σχιστού
Κ. Οικονόμου, Γ. Λώλος, Θ. Λώλος, Φ. Λευκαδίτης
 
16.30  Συζήτηση
ΑΙΘΟΥΣΑ Β
14.00-17.00    Στρογγυλό Τραπέζι 1: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
 
Συντονιστές:
Δ. Αγγελίδης, Καθηγητής Θαλασσίων Εργων, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ
Ν. Σιούτα, Πολιτικός Μηχανικός Μονάχου – Μηχανικός Περιβάλλοντος
 
Η Κατασκευή είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένη ως μια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες και αποτελεί μείζονα οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό παράγοντα σε διεθνές επίπεδο. Παλαιότερα η κατασκευή αποτελούσε απειλή για το περιβάλλον. Η άποψη αυτή εξακολουθεί να ισχύει για πολλούς. Στην πραγματικότητα όπως το περιβάλλον δεν αποτελεί πλέον μόνο περιορισμό, αλλά η αλληλεπίδραση του περιβάλλοντος και της κατασκευής αποτελεί επιχειρηματική ευκαιρία με σημαντικά οικονομικά και κοινωνικά οφέλη.
Αυτό βεβαίως ισχύει εφ΄ όσον αντιμετωπιστεί δεόντως η έννοια της αλληλεπίδρασης και των παραγόμενων συνεπειών και αμοιβαίων ευεργετημάτων. Στη Συνεδρίαση αυτή φιλοδοξούμε να προσεγγίσουμε και αναδείξουμε την αλληλεπίδραση των τριών αυτών παραγόντων με την Κατασκευή στη χώρα μας και σε παγκόσμιο επίπεδο. Στο στρογγυλό αυτό τραπέζι θα αναπτυχθούν οι κάτωθι ενότητες στις οποίες θα συμπεριλαμβάνεται η αλληλεπίδραση «κατασκευής– κοινωνίας – περιβάλλοντος – οικονομίας».
 
Η θέση της κατασκευής στο παγκόσμιο επιχειρείν και η σχέση με το περιβάλλον και τις κοινωνίες
Prof. F. Moavenzadeh, Director of Center for Technology, Policy and Industrial Development, Director of Technology and Development Program of the Massachusetts Institute of Technology (M.I.T.)
 
Μεγάλα Έργα - Έργα υποδομής και περιβάλλον
Θ. Ξανθόπουλος, Υφυπουργός ΠΕΧΩΔΕ

Χωροταξικός σχεδιασμός, μελέτες και προστασία του περιβάλλοντος
Ν. Ροδολάκης, Καθηγητής Χωροταξίας και Ανάπτυξης, Τ.Π.Μ. ΑΠΘ, Πρόεδρος Τμήματος Χωροταξίας και Ανάπτυξης ΑΠΘ
 
Θαλάσσια έργα και περιβάλλον
Δ. Αγγελίδης, Καθηγητής Θαλασσίων Εργων, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ
 
Μεταολυμπιακή Βιωσιμότητα της Κατασκευής και Περιβάλλον
Δ. Κούτρας, Πρόεδρος της ΑΚΤΩΡ
 
Περιβαλλοντικές παράμετροι στον κτιριοδομικό σχεδιασμό
Δ. Μπίκας, Καθηγητής Οικοδομικής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ
 
Κατασκευή, Τουριστική Υποδομή και Περιβάλλον
Χ. Κοκκώσης, Γενικός Γραμματέας ΕΟΤ
ΑΙΘΟΥΣΑ Γ
14.00-17.00    Στρογγυλό Τραπέζι 2: ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ
 
Συντονιστής: Ν. Μουσιόπουλος, Καθηγητής ΑΠΘ, Πρόεδρος Τμήματος Μηχανολόγων ΑΠΘ
 
Πρόσφατη μελέτη του Ολλανδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η αστική ατμοσφαιρική ρύπανση και η κλιματική αλλαγή είναι τα δυο από τα τρία σοβαρότερα περιβαλλοντικά προβλήματα της εποχής μας. Προϋπόθεση για την επίλυση των προβλημάτων αυτών αποτελεί η ορθολογική χρήση ενέργειας σε συνδυασμό με την προώθηση της αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, ιδιαίτερα στον τομέα των μεταφορών. Ειδικά για την προστασία της υγείας του αστικού πληθυσμού απαιτούνται κατάλληλες πολιτικές για τον περιορισμό της έκθεσης στη φωτοχημική ρύπανση, τα εσπνεύσιμα αιωρούμενα σωματίδια και διάφορες τοξικές ουσίες που εκλύονται κατά κύριο λόγο σε εσωτερικούς χώρους.Σκοπός του «στρογγυλού τραπεζιού» είναι να αναδειχθούν τα επιμέρους προβλήματα και να σχολιασθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες θα καταστεί δυνατή η βελτίωση της ποιότητας αέρα σε αστικές περιοχές τόσο σε εξωτερικούς, όσο και σε εσωτερικούς χώρους. Θα δοθεί έμφαση στη συσχέτιση ατμοσφαιρικής ρύπανσης και κλιματικής αλλαγής, στην πορεία προς τη «Θεματική Στρατηγική» της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο τη βελτίωση της ποιότητα αέρα και στις προοπτικές αντιμετώπισης των προβλημάτων ατμοσφαιρικής ρύπανσης στις ελληνικές μεγαλουπόλεις.
 
Ατμοσφαιρική ρύπανση και κλιματική αλλαγή
Δ. Λάλας, Πρόεδρος ΔΣ Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών
 
Ενεργειακές δομές, αστικός σχεδιασμός και ποιότητα αέρα
Prof. C. Borrego, University of Aveiro, πρώην Υπουργός Περιβάλλοντος
 
Καθαρά αυτοκίνητα και βελτιωμένα καύσιμα
Dr. L. White, CONCAWE & Les White Associates
 
Το πρόβλημα των αιωρουμένων σωματιδίων
Ζ. Σαμαράς, Καθηγητής ΑΠΘ, Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής
 
Αστική ποιότητα αέρα με έμφαση στην κατάσταση σε σημεία αιχμής
Ν. Μουσιόπουλος, Καθηγητής ΑΠΘ, Πρόεδρος Τμήματος Μηχανολόγων ΑΠΘ
 
Ρύπανση εσωτερικών χώρων και έκθεση σε τοξικούς ρύπους
Δρ Δ. Κοτζιάς, Κοινό Ευρωπαϊκό Κέντρο Ευρωπαϊκής Ενωσης (JRC) Ispra
 
Εκπρόσωπος ΥΠΕΧΩΔΕ
 
7.00-17.30    Διάλειμμα Καφέ
ΑΙΘΟΥΣΑ Α
17.30-20.30    Συνεδρίαση 2: ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΙΙ
 
Προεδρείο: Ε. Δρακάκης, Α. Σκορδίλης, Δ. Παναγιωτακόπουλος, Ι. Σπανός
 

17.30 ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ
D. Kotzias: Product safety and human exposure to chemicals
 
17.50 Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την επιλογή του βέλτιστου σεναρίου διαχείρισης αστικών στερεών απορριμμάτων
Σ. Καρτεράκης, Ε. Γιδαράκος
 
18.05 Σταθεροποίηση ενεργού ίλυος με την χρήση ιπτάμενης τέφρας
Κ. Σκιτζή, Μ. Γούλα, Ελ. Πολυχρονοπούλου, Ελ. Χαλαράκης
 
18.20 Μια στατιστική μεθοδολογία παραγωγής συναρτήσεων κόστους εγκαταστάσεων επεξεργασίας στερεών αποβλήτων
Κ. Τσιλέμου, Δ. Παναγιωτακόπουλος
 
18.35 Διαχείριση νέων εδαφών στα λιγνιτωρυχεία της ΔΕΗ Α.Ε.
Δ. Ζαραφίδης, Α. Βλαχαντώνης, Φ. Παυλουδάκης
 
18.50 Χρήση σκωριών σε αντιολισθήρα ασφαλτομίγματα βάσει μηχανικών και περιβαλλοντικών κριτηρίων
Α. Πραπίδης, Γ. Ντούλης, Β. Ζωτιάδης
 
19.05 Συνδυασμένη θεώρηση προστασίας, παρακολούθησης και αποκατάστασης ΧΥΤΑ
Μ. Πανταζίδου, Α. Παπαμαρινόπουλος, Ε. Σκυλάκης, Χ. Τσατσανίφος
 
19.20 Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις ανακύκλωσης ελαστικών
Δ. Κανακόπουλος
 
19.35 Αναερόβια επεξεργασία αστικών στερεών αποβλήτων: Εξέλιξη και προοπτικές
Δ. Γιαννόπουλος, Ε. Βουδριάς, Α. Αϊβαζίδης
 
19.50 Συζήτηση
ΑΙΘΟΥΣΑ Β
17.30-20.30    Συνεδρίαση 3: ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ Ι
 
Προεδρείο: Α. Πρωτονοτάριος, Ν. Μουσιόπουλος, Ζ. Σκουλά, Δ. Χατζηδάκης
 

17.30 ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ
C. Borrego: Urban structure and air quality: Is there a connection?
 
17.50 Retropolis: Αναδρομική χαρτογράφηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Αθήνα από δορυφόρο
Ν. Σηφάκις, Δ. Σαρηγιάννης
 
18.05 Περιβαλλοντική και κυκλοφοριακή αξιολόγηση των αποκλειστικών λωρίδων λεωφορείων
Σ. Μπάσμπας, Κ. Νικολάου
 
18.20 Μελέτη των αιωρούμενων σωματιδίων μέσα σε γραφείο
Ε. Χαρπαντίδου, M. Dall'Οsto, Ε. Καραγεώργος, Γ. Λούπα, Σ. Ραψομανίκης
 
18.35 Εγκατάσταση σταθμών μέτρησης της υπεριώδους ηλιακής ακτινοβολίας στην Ελλάδα και την Κύπρο στα πλαίσια του δικτύου GR-UVNET
Α. Μπάης, Χ. Ζερεφός, Α. Καζαντζίδης, Ε. Κοσμίδης, Χ. Τοπάλογλου
 
18.50 Οι συγκεντρώσεις των BTEX στο κέντρο της Θεσσαλονίκης
Α.Γ. Κελέσης, Μ.Ι. Πετρακάκης, Α. Σεραφειμίδου, Π.Ν. Τζουμάκα, Μ.Α. Τσούγκας,  Ν.Μ. Ζουμάκης, Ζ.Δ. Κανελλοπούλου
 
19.05 Διαχρονική εξέλιξη των συγκεντρώσεων των εισπνεύσιμων αιωρούμενων σωματιδίων (PM10) στη Θεσσαλονίκη
Μ.Ι. Πετρακάκης, Α.Γ. Κελέσης, Π.N. Τζουμάκα, Μ.Α. Τσούγκας, Γ.Α. Τζουρέλης, Ν.Μ. Ζουμάκης
 
19.20 Μεταβιβάσιμες άδειες εκπομπών: Η εφαρμογή του συστήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Ε. Σαρτζετάκης
 
19.35 Εφαρμογή και ανάπτυξη του μοντέλου OFIS στα πλαίσια της ευρωπαϊκής άσκησης CITY-DELTA
Ν. Μουσιόπουλος, Ι. Ντούρος
 
19.50 Πρόβλημα σκόνης λόγω κατασκευαστικών δραστηριοτήτων
Δ. Μεσσάρης, Α. Μποσδογιάννη, Σ. Ρώτη, Ι. Κωστοβασίλης
 
20.05 Συζήτηση
ΑΙΘΟΥΣΑ Γ
17.30-20.30    Συνεδρίαση 4: ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 
Προεδρείο: Γ. Φούρκας, Α. Ζερβός, Δ.Κ. Μπίκας, Θ. Τσούτσος
 

17.30 Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημιάς: Η εφαρμογή της αρχής "ο ρυπαίνων πληρώνει" στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα
Μ. Χονδρού - Καραβασίλη
 
17.45 Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και εξοικονόμηση ενέργειας: Η αποδοχή του κοινού
Ε. Τζανακάκη, Δ. Μαυρογιώργου
 
18.00 Προσδιορισμός και εκτίμηση της "κρίσιμης αναλογίας" των υαλοστασίων στο εξωτερικό περίβλημα των κτιρίων
Κ.Ι. Κοντολέων, Δ.Κ. Μπίκας
 
18.15 Εφαρμογές πιθανοτικών μεθόδων στον σχεδιασμό μικρών υδροηλεκτρικών έργων
Ι.Α. Νιάδας, Π.Γ. Μεντζελόπουλος
 
18.30 Συμπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας από βιομάζα μέσω υδρογόνου
Δ.K. Λυγούρας, Ξ.Ε. Βερύκιος
 
18.45 Θερμική απόκριση κτηρίων με γυάλινη δικέλυφη όψη: Σύντομη επισκόπηση
Ν. Χρυσομαλλίδου, Α. Καραούλης, Θ. Θεοδοσίου
 
19.00 Συγκριτική αξιολόγηση πετροβάμβακα και εξηλασμένης πολυστερίνης
Α.Κ. Καραμάνος, Ε. Γιαμά, Σ. Χαδιαράκου, Α.Μ. Παπαδόπουλος
 
19.15 Ενεργειακή εκτίμηση σύγχρονου κτιρίου γραφείων στην περιοχή της Ξάνθης
Π. Κοσμόπουλος, Π. Κυριακίδης
 
19.30 Συνδυασμένη αεριοποίηση στερεών απορριμμάτων και λιγνίτη - Μελέτη εφαρμογής για τη Δ. Μακεδονία
Ε. Καρλόπουλος, Ε. Κακαράς, Ν. Κούκουζας
 
19.45 The Power of Thermoelectrics
S. Duby, B. Ramsey, D. Harrison
 
20.00 Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την οικιακή χρήση διαφόρων μορφών ενέργειας
Γ. Θεοδοσίου, Χ. Κορωναίος, Ν. Μουσιόπουλος
 
20.15 Συζήτηση
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2005
ΑΙΘΟΥΣΑ Β
09.00-11.00    Συνεδρίαση 5: ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΙΙ
 
Προεδρείο: Σ. Αλεξιάδης, Χ. Ζερεφός, Ν. Μαρκάτος, Η. Μαυροειδής
 
09.00 Εφαρμογή μοντέλων διασποράς στα πλαίσια της αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας φωτοκαταλυτικών επιχρισμάτων τοιχοποιίας
Ν. Μουσιόπουλος, Φ. Μπάρμπας, Ι. Οσσανλής
 
09.15 Προσδιορισμός ρυθμού εκπομπής τοξικών ουσιών από εγκαταστάσεις φυτοφαρμάκων σε περίπτωση πυρκαγιάς
Μ.Ν. Χριστόλης, Ν.Χ. Μαρκάτος
 
09.30 Ανάλυση μετρήσεων ποιότητας ατμοσφαιρικού αέρα στο Βόλο
Π.Δ. Καλαμπόκας, Γ. Σιδερής, Μ.Ν. Χριστόλης, Ν.Χ. Μαρκάτος
 
09.45 Sound generation and propagation by chain Vortices in a non-uniform flow
T. Zheng, G.H. Vatistas, A. Povitsky
 
10.00 Τεχνολογικές δυνατότητες μείωσης των εκπομπών CO2 στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα
Ε. Κακαράς, Α. Δουκέλης, Δ. Γιαννακόπουλος, Α. Κουμανάκος
 
10.15 Ταυτόχρονη καταγραφή των συγκεντρώσεων αιωρούμενων σωματιδίων (ΡΜ2,5) και οργανικών πτητικών ενώσεων (VOC's) σε εργασιακούς χώρους
Χρ. Βασιλάκος, Μ. Γεωργίου, Θ. Μάγγος, Σ. Πατεράκη, Δ. Σαραγά
 
10.30 Συζήτηση
11.00-11.30    Διάλειμμα Καφέ
ΑΙΘΟΥΣΑ Β
10.00-13.00    Στρογγυλό Τραπέζι 3: Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 
Συντονιστής: Δρ Μ. Μοδινός, Περιβαλλοντολόγος, Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης
 
 Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος είναι ο κύριος δημόσιος φορέας στην Ευρώπη, αρμόδιος για την παροχή έγκυρων, στοχοθετημένων, συναφών και αξιόπιστων πληροφοριών στα κέντρα χάραξης πολιτικής και το κοινό, την υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης και για τη συμβολή στην επίτευξη σημαντικής και μετρήσιμης βελτίωσης του περιβάλλοντος στην Ευρώπη. Στο παρόν στρογγυλό τραπέζι θα γίνει η παρουσίαση του ΕΟΠ σ’ ότι αφορά στο ρόλο και το έργο του με ιδιαίτερη αναφορά την διαμόρφωση του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Δράσης για τις Τεχνολογίες Περιβάλλοντος.Οι Τεχνολογίες Περιβάλλοντος αποτελούν σημαντικό παράγοντα στην προσπάθεια της αποσύνδεσης της οικονομικής ανάπτυξης από την υποβάθμιση του περιβάλλοντος και την αντιστροφή των μέχρι σήμερα υπαρχουσών τάσεων. Για τον σκοπό αυτό θα χρειασθούν σημαντικές επενδύσεις στις οποίες οι τεχνολογίες περιβάλλοντος πρέπει να παίξουν πρωτεύοντα ρόλο. Οι τεχνολογίες αυτές αφορούν τόσο στον χώρο της Ευρώπης των 25 όσο και στον υπόλοιπο κόσμο , ενώ συνδέονται άμεσα με την οικονομική ανάπτυξη τρίτων χωρών. Η προώθηση και η καλύτερη χρήση των περιβαλλοντικών τεχνολογιών θα πρέπει να υποστηριχθεί από σοβαρές ερευνητικές προσπάθειες. Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης θα γίνουν τα εγκαίνια της δικτυακής πύλης του ΕΟΠ.
 
Η περιβαλλοντική πολιτική της Ε.Ε.
Σ. Δήμας, Επίτροπος Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ενωσης
 
Η ελληνική περιβαλλοντική πολιτική και η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος
Σ. Καλογιάννης, Υφυπουργός ΠΕΧΩΔΕ
 
EU Environmental Technology Action Plan
I. Clark, DG Environment EU
 
EEA and its contribution to ETAP
I. Andersson, European Environment Agency
 
The EEA portal on Enviromental Technologies
P.G. Meozzi, European Environment Agency
 
ΑΙΘΟΥΣΑ Β
11.30-13.30     Συνεδρίαση 6: ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Ι
 
Προεδρείο: Ι. Παπαδόπουλος, Γ. Μυλόπουλος, Κ. Κασσιός, Α. Στάμου
 
11.30 ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ
W.E. Frick: Models for submarine outfall-Validation and prediction uncertainties
 
11.50 Μεταβολές θρεπτικών σε λιμνοθάλασσες της Βόρειας Ελλάδας
Κ. Χαραλαμπίδου, Γ.Δ. Γκίκας, Δ. Δημητρίου, Β.Α. Τσιχριντζής, Γ. Κ. Συλαίος, Δ. Μάρκου
 
12.05 Ζήτηση του νερού και τιμολογιακή πολιτική στο βιομηχανικό τομέα
Δ. Βαγιωνά, Γ. Μυλόπουλος
 
12.20 Η ευρωπαϊκή πολιτική για τις κλιματικές αλλαγές
Β. Καραγεώργου
 
12.35 Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων και παράκτιες ζώνες
Γ.Κ. Μανούρης, Α. Γιούτσου, Κ. Κασσιός
 
12.50 Ανθρωπογενείς επεμβάσεις και επιπτώσεις στο περιβάλλον της Βενετίας (Ιταλία) - Τεχνικές αντιμετώπισης
Α. Μερτζάνης, F. Marabini
 
13.05 Συζήτηση
 
13.30-14.30    Μεσημβρινή Διακοπή
ΑΙΘΟΥΣΑ Α  
14.30-17.00    Συνεδρίαση 7: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ι
 
Προεδρείο: Δ. Αγορής, Θ. Τάσιος, Δ. Ρόκος, Μ. Βιδάλης
 
14.30 Το περιβάλλον - Γνωσιακό, ηθικό και πολιτικό θέμα
Θ. Π. Τάσιος
 
14.45 Πολιτικές ανάπτυξης και περιβάλλοντος. Από τις θεωρίες στην πράξη
Δ. Ρόκος
 
15.00 Η αναγκαιότητα και το πλαίσιο της Παγκόσμιας Περιβαλλοντικής Διαχείρισης: Νέοι ρόλοι για τους μηχανικούς στην επιστημονική τεχνική και υποστήριξη της λήψης αποφάσεων και στην εισαγωγή καινοτομιών
Α. Μοροπούλου, Α. Κωνσταντή
 
15.15 Βιώσιμη ανάπτυξη, διεθνείς και Ευρωπαϊκές εξελίξεις και προοπτικές
Μ. Παπαϊωάννου, Η. Μαυροειδής
 
15.30 Περιφερειακή ανάπτυξη στην Ελλάδα - Γ' ΚΠΣ και Περιβάλλον
Ρ. Μητούλα
 
15.45 Αναπτυξιακή Διαχείριση του εγγείου παράγοντος και προστασία Περιβάλλοντος - Η περίπτωση της Αττικής
Γ.Μ. Μιχαήλ
 
16.00 Ανάλυση των οικονομικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εφαρμογή του πρωτοκόλλου του Κιότο σε παγκόσμια κλίμακα
Α. Νταγκούμας, Γ. Παπαγιάννης, Π. Ντοκόπουλος
 
16.15 Αστική Αναγέννηση: καινοτομία για το αστικό περιβάλλον
Β.Σωτηριάδου
 
16.30 Συζήτηση
ΑΙΘΟΥΣΑ Β
14.30-17.00    Συνεδρίαση 8: ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΙΙ
 
Προεδρείο: Ν. Ταχιάος, Ν. Κωτσοβίνος, Α. Δημητρακόπουλος, Ν. Κάρτσωνας
 
14.30 ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ
H. Abοuzaid: Health and environment concerns in WHO Eastern Mediterranean Countries, with focus on water supply and sanitation
 
14.50 Pollutant transport in unsaturated soils
P. Schick
 
15.05 Προσομοίωση υπόγειας ροής παράκτιου υδροφορέα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, Κρήτης
Μ.Π. Παπαδοπούλου, Γ.Π. Καρατζάς, Ι. Τριχάκης
 
15.20 Σύγχρονες τάσεις αποτελεσματικής διαχείρισης υγρών βιομηχανικών αποβλήτων στον ελληνικό χώρο
Δ. Πάνιας, Ι.Π. Γιαννοπούλου
 
15.35 Εξομάλυνση αντιθέσεων και συγκρούσεων στη διαχείριση διεθνών υδάτων: Εφαρμογή στη λεκάνη του Νέστου
Ε. Ελευθεριάδου, Γ.Α. Μυλόπουλος
 
15.50 Η Ευρωπαϊκή σύσταση για την ολοκληρωμένη διαχείριση της παράκτιας ζώνης και η εφαρμογή της στην Ελλάδα
Π. Πρίνος
 
16.05 Ρύπανση επιφανειακών υδάτων από την οριζόντια βυθισμένη εξάπλωση λυμάτων στη θερμόκλινη θαλάσσιας περιοχής
Ν. Κωτσοβίνος, Π. Αγγελίδης
 
16.20 Ρύπανση επιφανειακών υδάτων από διάθεση βαρέων λυμάτων (Λυμάτων Αρνητικής ¶νωσης)
Β. Γυρίκης, Π. Αγγελίδης, Ν. Κωτσοβίνος
 
16.35 Συζήτηση
ΑΙΘΟΥΣΑ Γ
14.00-17.00    Στρογγυλό Τραπέζι 4: ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ – ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
 
Συντονίστρια: Δρ Χ. Θεοχάρη, Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός
 
Η Βιώσιμη Παραγωγή και Κατανάλωση είναι μία από τις σημαντικότερες προτεραιότητες της Παγκόσμιας Διάσκεψης του Γιοχάνεσμπουργκ. Το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα του ΟΗΕ (UNEP) ανέλαβε στη συνέχεια την πρωτοβουλία να αναπτύξει και να προωθήσει ένα 10/ετές Πλαίσιο Προγραμμάτων για τη Βιώσιμη Παραγωγή και Κατανάλωση. Συναφείς πρωτοβουλίες υπάρχουν και σε επίπεδο Ε.Ε. οι οποίες αποτυπώνονται στο 6ο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον.Η Ολοκληρωμένη Πολιτική Προϊόντων, η εφαρμογή εργαλείων περιβαλλοντικής διαχείρισης και πιστοποίησης, καθώς και νέοι θεσμοί όπως η Κοινωνική Εταιρική Ευθύνη, αποτελούν το υποστηρικτικό πλαίσιο για την προώθηση της Βιώσιμης Παραγωγής και Κατανάλωσης. Ανάλογης σημασίας είναι η πολιτική για την προώθηση των «πράσινων προμηθειών» σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Δημόσια Διοίκησης.
Η δράση των Ενώσεων Καταναλωτών στην διαμόρφωση συνείδησης και στροφής της κοινωνίας προς φιλικότερες προς το περιβάλλον συμπεριφορές είναι επίσης καθοριστικής σημασίας. Σκοπός του παρόντος στρογγυλού τραπεζιού είναι η παρουσίαση όλων των πτυχών της Βιώσιμης Παραγωγής και Κατανάλωσης. Σε τι συνίσταται , που κατατείνει ποιο είναι το διεθνές, το ευρωπαϊκό και το ελληνικό πλαίσιο δράσης και ποιες συνέργιες είναι αναγκαίες για την επιτυχή εφαρμογής αυτής της πολιτικής.
 
EU policies on Sustainable Consumption and Production
A. Vettori, DG Environment, EU
 
Βιώσιμη Παραγωγή και Κατανάλωση: Προκλήσεις και Ευκαιρίες
Δρ Μ. Μοδινός, Περιβαλλοντολόγος, Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης
 
Περιβαλλοντικά βιώσιμη βιομηχανική παραγωγή στην Ελλάδα. Από την θεωρία στην πράξη
Ι. Δραπανιώτης, Γενικός Διευθυντής ΣΕΒ
 
Ο ρόλος της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή στην προώθηση της βιώσιμης κατανάλωσης
Αθ. Σκορδάς, Γενικός Γραμματέας Καταναλωτή, Υπουργείο Ανάπτυξης
 
Βιώσιμη κατανάλωση. Η άποψη των καταναλωτών
Ν. Τσεμπερλίδης, Πρόεδρος του Κέντρου Προστασίας Καταναλωτή, Συντονιστής Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτή
 
Πράσινες δημόσιες προμήθειες – ένα εργαλείο για περιβαλλοντικά φιλική συμπεριφορά. Η εμπειρία της ΤΑ
Π. Κουκουλόπουλος, Πρόεδρος ΚΕΔΚΕ
 
Εναλλακτική διαχείριση των στερεών αποβλήτων και αλλαγή της καταναλωτικής συμπεριφοράς
Δρ Α. Σκορδίλης, Προεδρεύων Επιτροπής Παρακολούθησης Εναλλακτικής Διαχείρισης
 
Προετοιμάζοντας την αλλαγή νοοτροπίας για βιώσιμη ανάπτυξη
Δρ Αθηνά Μουρμούρη, Μηχανικός Περιβάλλοντος – Χωροτάκτης
 
Βιολογική γεωργία, για τη διατήρηση και ανάπτυξη του φυσικού περιβάλλοντος - Ο ρόλος των καταναλωτών
Ν. Σιδηράς , Καθηγητής γεωργίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
 
17.00-17.30    Διάλειμμα Καφέ
ΑΙΘΟΥΣΑ Α
17.30-20.30    Στρογγυλό Τραπέζι 5: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ
 
Συντονιστής: Δ. Ρόκος, Καθηγητής ΕΜΠ, Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ. του ΕΜΠ
 
«Περιβάλλον και Ανάπτυξη», Επιστημονικός Υπεύθυνος του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του ΕΜΠ
Τα τελευταία χρόνια σε επιστημονικό, ερευνητικό αλλά και πολιτικό επίπεδο κερδίζει έδαφος η διαπίστωση ότι η κλασσική μονοεπιστημονική θεώρηση, προσέγγιση, ανάλυση και αντιμετώπιση των αντικειμενικά πολύπλοκων και πολυδιάστατων σύγχρονων αναπτυξιακών και περιβαλλοντικών θεμάτων και προβλημάτων, οδηγεί συχνά σε "μερικές/ειδικές", αποσπασματικές και ευκαιριακές και τις πιο πολλές φορές αντιφατικές ή και απολύτως ατελέσφορες και οικονομικά ασύμφορες λύσεις. Έτσι, σε πολλά πανεπιστήμια, πολυτεχνεία, ερευνητικά κέντρα, αλλά και σε κοινωνικούς και πολιτισμικούς φορείς, συλλογικότητες και πρωτοβουλίες πολιτών, έχουν ξεκινήσει ενδιαφέρουσες προσπάθειες ανάπτυξης διεπιστημονικών και ολιστικών μεθόδων και τεχνικών στη μελέτη, έρευνα και αντιμετώπιση των διαλεκτικών σχέσεων, αλληλεπιδράσεων και αλληλεξαρτήσεων του Περιβάλλοντος και της Ανάπτυξης σ’ επίπεδο θεωρίας και πράξης.Σκοπός της ανοιχτής συζήτησης η οποία θ’ ακολουθήσει τις σύντομες τοποθετήσεις των μελών του στρογγυλού τραπεζιού, κάτω από το πρίσμα της ειδικότερης επιστημονικής και κοσμοθεωρητικής τους οπτικής, είναι να εξετασθούν και να αναλυθούν όλες οι διαστάσεις της Ανάπτυξης σε πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό, τεχνικό/τεχνολογικό και πολιτισμικό επίπεδο στη διαλεκτική τους σχέση με το Περιβάλλον και να αναζητηθούν οι δρόμοι για δημιουργικές και εποικοδομητικές συνθέσεις απόψεων, θεωριών και πρακτικών, χρήσιμων, αξιόπιστων και αποτελεσματικών στην καθημερινή μας δουλειά και στη ζωή μας.
 
Εισηγητές:
Κ. Καγκαράκης, Ομότιμος Καθηγητής, Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, Μέλος της Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. του ΕΜΠ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη», Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης
Ι. Μισιρλής, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Δρ Μ. Μοδινός, Περιβαλλοντολόγος, Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης
Δ. Ρόκος, Καθηγητής ΕΜΠ, Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ. του ΕΜΠ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη», Επιστημονικός Υπεύθυνος του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του ΕΜΠ
Θ. Τάσιος, Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ
Κ. Τσουκαλάς, Καθηγητής Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών
Ε. Μπιτσάκης, Ομότιμος Καθηγητής Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
ΑΙΘΟΥΣΑ Β
17.30-20.30    Συνεδρίαση 9: ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΙΙΙ
 
Προεδρείο: Σ. Τσέγκος, Α. Ανδρεαδάκης, Α. Κατσίρη, Γ. Μπούμπουκας
 
17.30 ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΣ ΟΜΙΛΗΤΕΣ
J. Imberger: The science and engineering of water: The challenge of the next 50 years
 
18.00 Χρήση της μεθόδου των τεχνητών υγροβιότοπων για την επεξεργασία - ανακύκλωση βιομηχανικών υγρών αποβλήτων
Χ. Παπαδόπουλος, Α. Χριστοφορίδης
 
18.15 Διερεύνηση της ποιότητας του ποταμού Αίσονα στην Πιερία ως αποδέκτη των επεξεργασμένων λυμάτων της Κατερίνης
Β.Ζ. Αντωνόπουλος, Β.Ε. Παπαδημητρίου
 
18.30 Εφαρμογή φωτοκαταλυτικών μεθόδων και τεχνητών υγροτόπων στην επεξεργασία και επανχρησιμοποίηση αστικών λυμάτων
Α. Αντωνιάδης, Β. Τακαβάκογλου, Ι. Πούλιος, Γ. Ζαλίδης
 
18.45 Πολυεπίπεδη μεθοδολογία εκτίμησης της εμβαλότητας των Ελληνικών ζωνών λόγω του φαινομένου του θερμοκηπίου
E. Δουκάκης
 
19.00 Ελαχιστοποίηση χρήσης νερού και αξιοποίηση παρα-προϊόντων στις βιομηχανίες επεξεργασίας πατάτας
Α. Βλυσίδης, Σ. Μάη, Ε.Μ. Μπαραμπούτη
 
19.15 Κυματικά φαινόμενα στις ακτές από τη διέλευση ταχύπλοων πλοίων
Γ. Γρηγορόπουλος, Δ. Χαλκιάς
 
19.30 Επιδράσεις στην περιβαλλοντική κατάσταση του Βορείου Αιγαίου λόγω εισροής υδάτων από ποταμούς και από τα στενά των Δαρδανελίων
Α. Χατζηκωνσταντίνου, Π. Αγγελίδης, Ν. Κωτσοβίνος
 
20.00 Ρύπανση παράκτιων ζωνών από εκτροπές εκροών ποταμών υπό την επίδραση της δύναμης Coriolis
Β. Γρηγοριάδου, Α. Κονιδάρης, Π. Αγγελίδης, Ν. Κωτσοβίνος
 
20.15 Εναλλακτικές χρήσεις μίγματος λάσπης βιολογικού καθαρισμού με τσιμέντο και ζαροσίτη
Μ. Κατσιώτη, Ε. Λιότση, Π. Μπούρα, Α. Κατσίρη
 
20.05 Συζήτηση
ΑΙΘΟΥΣΑ Γ
17.30-20.30    Συνεδρίαση 10: ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΙΙΙ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 
Προεδρείο: Ρ. Ντώνας, Στ. Κώνστας, Π. Νικολακόπουλος
 
17.30 Υποκατάσταση φαρίνας τσιμέντου από ανακυκλωμένα υλικά κατεδάφισης κτιρίων
Χ.Τ. Γκαλμπένης, Κ. Τσακαλάκης, Σ. Τσίμας
 
17.45 Εναλλακτική διαχείριση ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών
Γ. Λώλος, Φ. Λώλος, Χ. Τσομπανίδης, Κ. Πασχάλη-Μάνου, Σ. Κολίντζα
 
18.00 Αποτελέσματα λειτουργίας από μία πιλοτική μονάδα ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων από κατασκευές και κατεδαφίσεις
Μ. Ζυγούρας, Α. Καραγιαννίδης
 
18.15 Βελτιστοποίηση περιφερειακής διαχείρισης δημοτικών στερεών αποβλήτων: Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος
E. Erkurt, Α. Καραγιαννίδης, Γ. Περκουλίδης, S.Tjandra
 
18.30 Sorting of aluminum and its alloys within the european automobile recycling
S. Mutz, Th. Chatziavgoustis, Th. Pretz
 
18.45 Αδρανή απόβλητα, ανακύκλωση και διάθεση: Η εφαρμογή στη διαχειριστική μελέτη στερεών αποβλήτων στη Ν. Λέσβο
Κ. Πασχάλη-Μάνου, Χ. Τσομπανίδης, Γ. Λουκά, Γ. Ταβουλάρης, Θ. Χατζηαυγουστής
 
19.00 Διαχείριση Α.Η.Η.Ε. στην Ελλάδα και ο ρόλος του μαθητικού πληθυσμού
Ε. Κολτσάκης, Χ. Πολάτογλου
 
19.15 Η περιβαλλοντική εκπαίδευση στην Αχαΐα: Χτίζοντας γέφυρες ανάμεσα στη θεωρία και την πράξη
Π. Σακοβέλη, Κ. Παπασωτηροπούλου
 
19.30 An international course for solid waste processing - an exchange between Germany and Greece
G. Gerke, Th. Pretz, T. Chatziavgoustis, S. Savidis
 
19.45 Περιβαλλοντικά προβλήματα και ανώτατη εκπαίδευση: Μερικές τεχνικές ενεργητικής μάθησης
W. Leal Filho, E.I. Μανωλάς
 
20.00 Συζήτηση
ΠΕΜΠΤΗ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2005
ΑΙΘΟΥΣΑ Β
09.00-11.00    Συνεδρίαση 11: ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ IV
 
Προεδρείο: Ι. Κυριακόπουλος, Δ. Αγγελίδης, Α. Λαζάρου, Α. Μποσδογιάννη
 
09.00 Νέα δεδομένα για την ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτων με έμφαση στην οδηγία 2000/60
Α. Λουκάτος, Κ. Παπαπαύλου, Μ. Κατσιμπίρη
 
09.15 Oxidation of recalcitrant compounds
V. Mezzanotte, R. Canziani, E. Sardi, L. Spada
 
09.30 Δυσκαμψία και αποτελεσματικότητα πλωτού κυματοθραύστη
Ε. Λουκογεωργάκη, Δ.Κ. Αγγελίδης
 
09.45 Μοντελοποίηση της εξέλιξης πετρελαιοκηλίδων σε θαλάσσιο περιβάλλον
Μ. Ψαλτάκη, Μ. Χριστόλης, Ι. Παπαδημητράκης, Ν. Μαρκάτος
 
10.00 Υπερφασματικοί δέκτες και νερό: Πρόγραμμα ΙΡΙΣ
Β. Καραθανάση, Δ. Ρόκος, Δ. Αργιαλάς, Μ. Αναστασιάδης, Μ. Τσακίρη, Ι. Κουμαντάκης, Ν. Κατέβας, Α. Καραγεώργης
 
10.15 Εξυγίανση εδαφών με τεχνολογία Air sparging
Σ. Παπαδόπουλος, Χ. Βατσέρης
 
10.30 Συζήτηση
ΑΙΘΟΥΣΑ Γ
09.00-11.00    Στρογγυλό Τραπέζι 6: ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
 
Συντονίστρια: Α. Μοροπούλου, Μέλος της Δ.Ε. του ΤΕΕ, Καθηγήτρια ΕΜΠ
 
Τα κτίρια και οι διάφορες υποδομές είναι άρρηκτα συνδεμένα με το περιβάλλον, για το λόγο αυτό είναι σημαντική, η αναζήτηση στην κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης, τόσο του κατάλληλου σχεδιασμού όσο και των νέων τεχνολογιών. Η «αειφόρος» κατασκευή αποτελεί ένα δρόμο για την κατασκευαστική βιομηχανία προς την αειφόρο ανάπτυξη, λαμβάνοντας υπόψη περιβαλλοντικά, κοινωνικο-οικονομικά και πολιτιστικά θέματα. Ειδικότερα, αφορά σε θέματα όπως ο σχεδιασμός και η διαχείριση των κτιρίων, των υλικών και της αποδοτικότητας των κτιρίων, την κατανάλωση της ενέργειας και των πόρων, στο γενικότερο πλαίσιο της αστικής ανάπτυξης και διαχείρισης. Στόχοι του τραπεζιού:
?    Να υπογραμμίσει τη σπουδαιότητα της ενσωμάτωσης των αρχών της αειφορίας στον κτιριακό και κατασκευαστικό κλάδο.
?    Να προωθήσει την ανάπτυξη ενός σχεδίου δράσης και εργασίας για την προώθηση και την υλοποίηση αειφόρων κτιριακών και κατασκευαστικών πρακτικών στην Ελλάδα και τη σύνταξη προδιαγραφών και κανονισμών.
?    Να συζητηθούν τα νέα επαγγελματικά προφίλ των μηχανικών που απαιτούνται προς την κατεύθυνση αυτή. Να προωθήσει τη θέσπιση μηχανισμών ελέγχου, πιστοποίησης και διαχείρισης που θα εγγυηθούν την αειφορική προσέγγιση του δομημένου περιβάλλοντος.
?    Να βελτιώσει τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών σε όλους τους συσχετιζόμενους με την κατασκευή φορείς σε επίπεδο: Εκπαίδευσης και Πρακτικής, Έρευνας και Τεχνολογίας, Κατασκευής, Λήψης αποφάσεων (αρμόδιοι φορείς της πολιτείας, κ.α.)
Sustainable construction and new entrepreneurial forms
C. Pesso, Administrator, Policy Analyst, OECD
 
Sustainable construction standardization
Dr J.-L. Chevalier, CSTB
 
Adopting sustainable construction principles in construction practice – the process of Lifetime concern
Prof. A. Sarja, VTT, Building and Transport
 
The Building and Construction Sector: Moving towards Sustainability
Dr H. Srinivas, Chief of Urban Environmental Management Unit International Environmental Technology Centre United Nations Environment Programme (UNEP DTIE IETC)
 
Νέοι ρόλοι για τους μηχανικούς και το ΤΕΕ στην κατεύθυνση της αειφόρου κατασκευής
Α. Μοροπούλου, Μέλος της Δ.Ε. του ΤΕΕ, Καθηγήτρια ΕΜΠ
 
Κτίρια και περιβάλλον
Δ.Κ. Μπίκας, Καθηγητής ΑΠΘ
 
Αειφορική κατασκευή: Δράση για τη συνεργασία με αντικείμενο τη βιώσιμη ανάπτυξη στην περιοχή της Μεσογείου
Σ. Κυβέλου, Λέκτορας, Πάντειον Πανεπιστήμιο, Ινστιτούτο Περιφερειακής
 
Ανάπτυξης και Ανθρώπινου Δυναμικού  
Εξοικονόμηση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Προστασία στον Τομέα των Κτιρίων στην Ελλάδα
Μ. Σανταμούρης, Αναπλ. Καθηγητής, ΕΚΠΑ  
 
Αξιολόγηση της Ενεργειακής Απόδοσης Υφιστάμενων Κτιρίων Κατοικιών
Δρ Κ. Μπαλαράς, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΙΕΠΒΑ)
 
Η συνεισφορά των φυσικών και διακοσμητικών λίθων στην αισθητική και περιβαλλοντική αναβάθμιση της κατασκευαστικής βιομηχανίας
Ι. Πασπαλιάρης, Καθηγητής ΕΜΠ
 
11.00-11.30    Διάλειμμα Καφέ
ΑΙΘΟΥΣΑ Α
11.30-13.30    Στρογγυλό Τραπέζι 7: Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ
 
Συντονιστής: Γ. Μυλόπουλος, Καθηγητής ΑΠΘ
 
Η Διαχείριση των Υδατικών Πόρων βρίσκεται σήμερα μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα.
Από τη μια μεριά τα κάθε λογής προβλήματα που σχετίζονται με το νερό, άλλοτε με τη μορφή της λειψυδρίας, των αρνητικών ισοζυγίων στις υδρολογικές λεκάνες ή με τη μορφή της ρύπανσης και άλλοτε με τη μορφή των εκτεταμένων καταστροφών από οι πλημμύρες, διατηρούν συνεχώς στην επικαιρότητα την ανάγκη άσκησης πολιτικής για τη διαχείριση του νερού. Από την άλλη μεριά το διεθνές ενδιαφέρον για τα ζητήματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης για το Περιβάλλον, φέρνει διαρκώς τη συζήτηση στη βιωσιμότητα της διαχείρισης των υδατικών πόρων, μια και το νερό έχει τη διπλή ιδιότητα να συντηρεί την ανάπτυξη αφενός και να αποτελεί σημαντικό περιβαλλοντικό αγαθό αφετέρου.
Σήμερα, βρισκόμαστε μπροστά σε μια ευνοϊκή συγκυρία για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του νερού τόσο στη χώρα μας, όσο και στις χώρες της Ενωμένης Ευρώπης, για έναν ακόμη λόγο: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχει ψηφίσει και υιοθετήσει μια νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία πλαίσιο για το Νερό, (τη 2000/60), με την οποία δίνεται η ευκαιρία στις χώρες μέλη να αποκτήσουν υδατική πολιτική με ενιαία χαρακτηριστικά, οργανώνοντας, εκσυγχρονίζοντας και εναρμονίζοντας τη διαχείριση των υδατικών τους πόρων σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης. Πρόκειται για μια σημαντική ευκαιρία για την Ανάπτυξη και το Περιβάλλον στην Ευρώπη, καθώς η νέα οδηγία υποδεικνύει το δρόμο για την χάραξη και εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης πολιτικής νερού με χαρακτηριστικά βιωσιμότητας. Το Ελληνικό Κοινοβούλιο έχει πρόσφατα ψηφίσει τον σχετικό νόμο με τον οποίο η ελληνική νομοθεσία εναρμονίζεται με την Ευρωπαϊκή στα θέματα της διαχείρισης του νερού, χωρίς όμως ακόμη να έχουν γίνει σε διοικητικό και επιχειρησιακό επίπεδο οι ενέργειες και τα βήματα που προβλέπονται από τη νέα νομοθεσία.
Το Στρογγυλό Τραπέζι έχει ακριβώς την πρόθεση να θέσει τα ζητήματα και να ανοίξει τη συζήτηση γύρω από τα θέματα της διαχείρισης των υδατικών πόρων, σήμερα που βρισκόμαστε μπροστά σ’ αυτήν την ενδιαφέρουσα συγκυρία.
Διαχείριση διεθνών υδάτων. Η περίπτωση των Βαλκανίων
Ι. Γκανούλης, Καθηγητής ΑΠΘ
 
Διαχείριση της Ποιότητας του Νερού. Σημερινή κατάσταση και προοπτικές
Α. Ανδρεαδάκης, Καθηγητής ΕΜΠ
 
Κλιματική αλλαγή και διαχείριση υδατικών πόρων
Μ. Μιμίκου, Καθηγήτρια ΕΜΠ
 
Οικολογική διαχείριση υγροτόπων
Μ. Γκλέτσος, Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών
 
Η εφαρμογή της νέας οδηγίας πλαίσιο για το νερό (2000/60) στην Ευρώπη
Π. Μπαλαμπάνης, Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 
Εμπειρία από την εκπόνηση μελετών Διαχείρισης των Υδατικών Πόρων
Σ. Παπαγρηγορίου, Πολιτικός Μηχανικός – Μηχανικός Περιβάλλοντος, Μελετητής
 
 
ΑΙΘΟΥΣΑ Β
11.30-13.30    Συνεδρίαση 12: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
 
Προεδρείο: Θ. Σεραφίδης, Β. Διακομιχάλης, Μ. Μοδινός, Ρ. Λειβαδάρος
 
11.30 ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ
F. Moavenzadeh: Construction and the Environment Constraints, Strategy and Opportunities
 
11.50 Προϋποθέσεις προστασίας και ανάδειξης της φυσιογνωμίας των ελληνικών τόπων
Ι. Στεφάνου
 
12.05 Δυνατότητες χρηματοδότησης περιβαλλοντικά φιλικών τεχνολογιών μέσω του Μηχανισμού Καθαρής Ανάπτυξης
Χ. Δούκας, Κ. Πατλιτζιάνας, Α. Φλάμος, Ι. Ψαρράς
 
12.20 Ανάπτυξη τηλεπισκοπικού συστήματος ραντάρ για τον εντοπισμό πετρελαιοκηλίδων στις Ελληνικές Θάλασσες
Κ. Τοπουζέλης, Β. Καραθανάση, Π. Παυλάκης, Δ. Ρόκος
 
12.35 Μοντέλο εκτίμησης περιβαλλοντικής αειφορίας σε επίπεδο περιφέρειας
Δ. Καλλιδρομίτου, Μ. Μποναζούντας, Ι. Σμυρλής
 
12.50 Επίτευξη των στόχων του Πρωτοκόλλου του Κιότο στην Ελλάδα, μέσω της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας: Η περίπτωση των κτιρίων και των οικιστικών συνόλων
Μ. Χονδρού - Καραβασίλη
 
13.05 Περιβάλλον, Κατασκευή, ΣΠΔ και βιώσιμη κατασκευή - Πρώτη εφαρμογή του EMAS στην κατασκευή της Ελλάδας
Ν.Κ. Σιούτα, Λ.Γ. Γιαννακούλης
 
13.20 Συζήτηση
 
13.30-14.30    Μεσημβρινή Διακοπή
ΑΙΘΟΥΣΑ Α
14.30-17.00    Συνεδρίαση 13: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΙ
 
Προεδρείο: Β. Μπάτσου, Ε. Τολέρης, Β. Καλογεροπούλου, Α. Μπούρα
 
14.30 ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ
J. Bellamy Foster: Ecology and the accumulation of capital
 
14.45 ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ
Ε. Λιπιάτου: European Εnvironmental research: Challenges and opportunities from the 6th to the 7th Framework Programme
 
15.00 Χρήσεις γης και παράκτιος χώρος στην Ελλάδα
Μ. Αγγελίδης, Α. Οικονόμου
 
15.15 Διεπιστημονική προσέγγιση ολοκληρωμένης ανάπτυξης των νησιωτικών περιοχών: Η περίπτωση της Λευκάδας
Μ. Μελιδόνη, Δ. Τίγκας, Ε. Βασιλάκη, Σ. Καλαφάτη, Π. Ανδριόπουλος, Ε. Σκληράκη
 
15.30 Η σύμβαση του ¶αρχους και η Ελλάδα
Β.Κ. Δωροβίνη
 
15.45 Η ασφάλεια του δικαίου, αναγκαίος όρος ανάπτυξης και προστασίας παριβάλλοντος
Κ. Διάκος
 
16.00 Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και προληπτικοί μηχανισμοί του δικαίου
Ε.Α. Μαριά
 
16.15 Ο Περιβαλλοντικός σχεδιασμός ως στρατηγική ανάπτυξης ξενοδοχείων
Β. Κουβάκη
 
16.30 Εναλλακτικές μορφές τουρισμού και κρίσιμες χωρητικότητες σε τουριστικές περιοχές της Δυτικής Ελλάδας
Ρ. Καλοκάρδου, Κ. Κραντονέλλης
 
16.45 Η αειφόρος ανάπτυξη και οι επιπτώσεις της στον σχεδιασμό επενδύσεων και την επιχειρηματικότητα.
Κ.Γ. Αραβώσης
ΑΙΘΟΥΣΑ Β
14.30-17.00    Συνεδρίαση 14: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΙΙ
 
Προεδρείο: Α. Μοροπούλου, Ν. Σιούτα, Κ. Χατζημπίρος, Η. Διαβάτης
 
14.30 Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου EMAS στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Ε. Σαρτζετάκης, Χ. Τζαναβάρας, Β. Καρατζόγλου
 
14.45 Περιβαλλοντική αξιολόγηση κτιρίων με τη μέθοδο GBC
Χ.Σ. Γιαρμά, Τ.Κ. Κοϊμτσίδου, Δ.Κ. Μπίκας
 
15.00 Ποσοτικοποίηση ποιοτικών χαρακτηριστικών τοπίου με αντικειμενοστραφή ανάλυση επίγειων ψηφιακών φωτογραφιών
Κ. Κωτσόπουλος, Δ. Αργιαλάς, Κ. Κασσιός
 
15.15 E-Seveso: A web-based tool for control of major-accident hazards
I. Efthimiadou, M. Alborg, A. Vontas
 
15.30 ΟΔΟΣ-EMοS: Μεθοδολογικό εργαλείο ΜΠΕ οδικών έργων
Γ.Κ. Μικρούδης
 
15.45 Evaluating sustainability in construction
P.D. Panagiotakopoulos, P.W. Jowitt
 
16.00 Διαχρονική παρακολούθηση δασών με δορυφορική τεχνολογία
Δ. Αυφαντοπούλου
 
16.15 Communicating science in public decision making
K. Banaszak
 
16.30 Μελέτη στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης στον άξονα Ιόνιας Οδού, ένα εργαλείο διαχείρισης
Δ. Αργυρόπουλος, Π. Αυγερόπουλος, Κ. Χατζημπίρος
 
16.45 Συζήτηση
ΑΙΘΟΥΣΑ Γ
14.30-17.00    Συνεδρίαση 15: ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
 
Προεδρείο: Ι. Θεοδωράκης, Κ. Γουβάλας, Ι. Γκανούλης, Α. Τουφεξή
 
14.30 ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ
P.J.W. Roberts: Examples of new instrumentation for studying turbulent mixing
 
14.50 Η οικονομική αξιολόγηση του νερού στη γεωργία: Εφαρμογή στη λεκάνη απορροής του Λουδία
Δ. Λατινόπουλος, Γ. Μυλόπουλος
 
15.05 Καινοτομικές μέθοδοι εξυγίανσης ρυπασμένων εδαφών και υπόγειων υδάτων. Η τεχνολογία της φυτοεξυγίανσης
Α.Λ. Ζαμπετάκης, B.Θ. Μάνιος, Γ. Καρατζάς
 
15.20 Αξιολόγηση κόστους μονάδων επεξεργασίας λυμάτων
Μ. Γκράτζιου, Σ. Οικονόμου
 
15.35 In-situ reductive dechlorination of solvents
K. Banaszak, A. Gremos, S. Hunnicutt
 
15.50 Σύστημα αξιολόγησης εναλλακτικών πολιτικών τιμολόγησης νερού σε αστικές περιοχές
Ι. Ν. Αθανασιάδης, Α. Κ. Μεντές, Π.Α. Μήτκας, Γ.Α. Μυλόπουλο
 
16.05 Ο ρόλος του κοινωνικού παράγοντα στη εξοικονόμηση νερού από οικιακή χρήση. Η περίπτωση της πόλης των Χανίων, Κρήτης
Ν. Μυλόπουλος, Ε. Κολοκυθά, Α. Μεντές, Κ. Βογιατζάκη
 
16.20 Τεχνοοικονομική ανάλυση συστήματος τηλεμετρίας της ΕΥΑΘ Α.Ε.
Α. Αδαμόπουλος, Ε. Χατζηπαντελής, Γ. Αγγέλου, Α. Σταθοπούλου
 
16.35 Συζήτηση
 
17.00-17.30    Διάλειμμα Καφέ
 
ΑΙΘΟΥΣΑ A
17.30-20.30    Συνεδρίαση 16: ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ VI
 
Προεδρείο: Α. Κοτζαμπασάκης, Π. Λατινόπουλος, Γ. Σιάτος, Κ. Βούρβαχη
 
17.30 Επαναχρησιμοποίηση λυμάτων στην Ελλάδα. Είναι δυνατόν?
Α. Σουπίλας, Φ. Παπαστεργίου, Χ. Παντελίδου
 
17.45 Επαναχρησιμοποίηση ως ωφέλιμη διαχείριση επεξεργασμένων αποβλήτων σε άνυδρα περιβάλλοντα
Ν. Μελιττάς, Σ. Πηγαδιότης, Θ. Παπαγιάννης
 
18.00 Χρήση μικροοργανισμών και δράση ενζύμων στην επεξεργασία βιομηχανικών αποβλήτων
Ε. Τζάνου, Ε. Οικονόμου, Α. Γείτονας
 
18.15 Biotreatment of synthetic textile wastewater using anoxic-aerobic sequential bioreactor
M. Singh Khehra, H. Singh Saini, B. Singh Chadha, S. Singh Chimni
 
18.30 Ανάλυση οργανικών ρύπων σε μονάδες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων βιομηχανικών περιοχών
Ε. Ψυλλάκη, Δ. Μαντζαβίνος, Α. Ανδρεαδάκης, Α. Τζίμας, Δ. Μαμάης, Μ. Αγγελόπουλος, Ν. Καλογεράκης
 
18.45 Έρευνα διαχείρισης της υδρολογικής λεκάνης Κορώνειας
Χ. Τζιμόπουλος, Δ. Πλιάτσικα
 
19.00 Μελέτη δεξαμενών αερισμού περιοδικής λειτουργίας με διαχυτήρες οξυγόνου και μικρών φυσαλίδων σε μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων
Ε. Γιδαράκος, U. Laser, Ν. Καλογεράκης, Γ. Χατζηκωνσταντίνου
 
19.15 PVA gel beads as a biomass carrier for anaerobic oxidation of ammonium in a packed-bed reactor
J.D. Rouse, H. Fujii, H. Sugino, H. Tran, K. Furukawa
 
19.30 Μεθοδολογίες αναγνώρισης, με αξιολόγηση περιβαλλοντικού σχεδιασμού επιπτώσεων και ενός νέου προτύπου προστασίας: Για την προστασία ή διατήρηση
Ε. Κουτσερής
 
19.45 Συζήτηση
ΑΙΘΟΥΣΑ Β
17.30-20.30    Συνεδρίαση 17: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΙΙI
 
Προεδρείο: Γ. Ιωαννίδης, Σ. Ξαρχάκου, Π. Παντελάρας, Β. Σωτηριάδου, Ι. Μισιρλής
 
17.30 Στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση: ένας νέος θεσμός
Α. Ψάιλα, Θ. Σταθά
 
17.45 Η σύγχρονη σημασία και ο ρόλος των περιβαλλοντικών δεικτών (environmental indicators) στη διαχείριση του περιβάλλοντος
Α. Λέκα, Σ. Γκούμας, Κ. Κασσιός
 
18.00 Εφαρμογή συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης στην EFG Eurobank Εργασίας
Δ. Σταρόγιαννης, Ι. Καζάκου, Ι. Παππάς, Π. Αντωνακόπουλος, Β. Καραμπούλα, Φ. Κουρμούσης, Μ.Κ. Καρασούλας
 
18.15 Ανάλυση εικόνων, αναγνώριση προτύπων και όραση υπολογιστών στην τηλεπισκόπηση: Μέθοδοι και εφαρμογές
Δ. Αργιαλάς, Κ. Καράντζαλος, Ο. Μαυραντζά, Β. Νούτσου, Α. Τζώτσος, Γ. Κουτρούμπας
 
18.30 ECOSMEs - Υιοθέτηση της ολοκληρωμένης πολιτικής προϊόντων από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Χ. Κορωναίος, Α. Ντόμπρος, Γ. Θεοδοσίου, Γ. Ρούμπας, Ν. Μουσιόπουλος
 
18.45 Ανάλυση κύκλου ζωής διεργασιών παραγωγής υδρογόνου
Χ. Κορωναίος, Α. Ντόμπρος, Γ. Ρούμπας, Ν. Μουσιόπουλος
 
19.00 Περιβαλλοντικοί δείκτες - Η περίπτωση της Ρουμανίας
Δ. Μαυράκη, Α. Σιταρά, Α. Λουκάτος
 
19.15 Αποτίμηση αειφορίας κατασκευών-υποδομών με μη καταστρεπτικό έλεγχο
Α. Μοροπούλου, Μ. Καρόγλου, Ν.Π. Αβδελίδης, Ε. Αγγελακοπούλου, Α. Μπακόλας
 
19.30 Μεθοδολογία κατάρτισης σχεδίου αντιμετώπισης περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας από επικίνδυνες ουσίες. Εφαρμογή στον Λιμένα Θεσσαλονίκης
Γ. Παλάντζας, Χ. Κουτίτας, Α. Νανιόπουλος
 
19.45 Το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης της υπηρεσίας περιβάλλοντος του διεθνή αερολιμένα Αθηνών
Κ. Ραφτοπούλου, Χ.Ν. Κάβουρας, Π. Καραμάνος
 
20.00 Συζήτηση