Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Για Το Περιβάλλον

HELECO ’05

ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Διοργάνωση:  ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

3 – 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2005, ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ HELEXPO - ΑΘΗΝΑ
ΘΕΜΑ: ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ – ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2005
ΑΙΘΟΥΣΑ Γ
14.00-17.00 Στρογγυλό Τραπέζι
Εκ μέρους της ΒΙΟΖΩ (Πανελλήνιας Ένωσης Καταναλωτών «ΒΙΟ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΖΩΗ») ομιλητής θα είναι ο κ. Νικόλαος Σιδηράς καθηγητής Γεωργίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που θα αναπτύξει το θέμα:
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

On behalf of the “BIOZO” (Hellenic Consumers’ Association «BIO-CONSUMERS FOR QUALITY LIFE») speaker will be Mr Nikolaos Sidiras professor of Agriculture of Agricultural University of Athens, who will develop the subject:
BIOLOGICAL AGRICULTURE, FOR the MAINTENANCE and GROWTH of NATURAL ENVIRONMENT - the ROLE of CONSUMERS