ΑΓΟΡΕΣ ΑΓΡΟΤΩΝ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ

agoresΤο δίκαιο αίτημα θεσμικής κατοχύρωσης των αγορών αγροτών βιοκαλλιεργητών, που λειτουργούν επιτυχώς για 15 χρόνια, συνυπογράφει η ΒΙΟΖΩ στη βάση της θωράκισης των μορφών διάθεσης απευθείας αγνής τροφής στον καταναλωτή. (Στην συνέχεια θα δείτε και την ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Ενώσεων Βιοκαλλιεργητών Ελλάδας).


Η απευθείας διάθεση της τροφής από τους παραγωγούς στους καταναλωτές προωθείται από την ΒΙΟΖΩ, που έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια εκστρατεία με τίτλο «τοπικά προϊόντα – επιστροφή στις ρίζες». Είναι αυτό που εφάρμοζαν οι πατεράδες και οι παππούδες μας με άμεση σύνδεση παραγωγού καταναλωτή.


Οι αγορές αγροτών βιοκαλλιεργητών είναι θεσμικά κατοχυρωμένες παγκόσμια εδώ και δεκαετίες γνωρίζοντας θεαματική διάδοση. Στην Ιταλία λειτουργούν 208 αγορές βιοκαλλιεργητών και περισσότερες από 500 αγορές αγροτών, στην Αγγλία 500 αγορές αγροτών, στη Γερμανία 360 αγορές και 40.000 γεωργοί που πωλούν τα προϊόντα τους από το αγρόκτημα, στην Αυστρία 376 αγορές αγροτών και 20 αγορές βιοκαλλιεργητών, στις ΗΠΑ 5.274 αγορές αγροτών και στην Ιαπωνία 13.538 αγορές αγροτών.


Στη χώρα μας, δεν είναι θεσμικά κατοχυρωμένη η απευθείας διάθεση, με εξαίρεση το πολύ μικρό ποσοστό των αγροτών που συμμετέχουν στις συμβατικές λαϊκές αγορές, και κυρίως τις 38 αγορές βιοκαλλιεργητών που είναι και οι μοναδικές αγορές αγροτών στην Ελλάδα. Περιστασιακά και αποσπασματικά γίνονται πωλήσεις και από τα αγροκτήματα ή από τις ελάχιστες πραγματικά αγροτουριστικές εκμεταλλεύσεις της χώρας μας.


Με αποτέλεσμα την μείωση του αγροτικού εισοδήματος, την αύξηση των τιμών για τους καταναλωτές και την ύπαρξη μίας αγοράς που δομικά λειτουργεί με όρους ολιγοπωλίου. Ταυτόχρονα εισάγουμε το 40% της τροφής που καταναλώνουμε, οι εξαγωγές μας βρίσκονται σε ελεύθερη πτώση, και η διατροφική μας αυτάρκεια είναι ήδη χαμηλή (60%) και σταθερά μειούμενη.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΕΝΩΣΕΩΝ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ


Αδιαφορία της κυβέρνησης για τους βιοκαλλιεργητές


Στην χώρα μας οι αγορές βιοκαλλιεργητών που είναι και οι μόνες αγορές παραγωγών, μοιάζουν ως πρωτοτυπία όταν σε όλη την Ευρώπη λειτουργούν χιλιάδες αγορές παραγωγών εδώ και πολλές δεκαετίες.


Και πως ορίζονται αυτές οι αγορές; Είναι αγορές όπου συμμετέχουν μόνο παραγωγοί και μόνο με τα δικά τους ιδιοπαραγώμενα πιστοποιημένα προϊόντα. Αδειοδοτούνται από την τοπική αυτοδιοίκηση και ελέγχονται από το Υπουργείο Γεωργίας. Η όλη διαδικασία είναι γρήγορη απλή και φθηνή. Τα αποτελέσματα είναι θεαματικά τόσο για τους παραγωγούς όσο και  για τους καταναλωτές. Στην Ιταλία μάλιστα η απευθείας διάθεση των βιολογικών προϊόντων από αγροκτήματα και αγορές βιοκαλλιεργητών έχει φτάσει να αποτελεί το 40% της αγοράς ενώ στην Ελλάδα βρίσκεται μέχρι στιγμής στο 5%.


Για όλα τα παραπάνω τον Μάρτιο του 2010 συναντήθηκε η Ομοσπονδία Ενώσεων Βιοκαλλιεργητών Ελλάδας με τον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου κ.Κομνηνό, όπου αναλύθηκε η διαχρονική διεκδίκηση των βιοκαλλιεργητών για την αναγκαιότητα σωστού θεσμικού πλαισίου για αγορές αγροτών- αγορές βιοκαλλιεργητών, παραθέτοντας τα στοιχεία και για όλα τα υπόλοιπα κράτη μέλη. Ζητήθηκε να κατατεθεί υπόμνημα με τα παραπάνω και με τις σχετικές νομικές παραπομπές. Τα σωματεία των αγορών βιοκαλλλιεργητών και η Ομοσπονδία Ενώσεων Βιοκαλλιεργητών Ελλάδας κατέθεσαν πληρέστατη μελέτη με όλα παραπάνω. Προτάθηκε μάλιστα να δοθεί βάση κυρίως στην ιταλική νομοθεσία, ως πλησιέστερη στα δικά μας δεδομένα. Κάθε ευρωπαϊκή χώρα που εφαρμόζει συγκροτημένη αγροδιατροφική πολιτική εντάσσει την απευθείας διάθεση στον πολιτικό σχεδιασμό της με τις αγορές αγροτών και τις αγορές βιοκαλλιεργητών να αποτελούν κεντρικό άξονα. Η εν λόγω έρευνα κοινοποιήθηκε αμέσως και στο Υπουργεί Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προκειμένου να αποφανθεί.


Μέχρι σήμερα οι βιοκαλλιεργητές ουδέποτε έλαβαν απάντηση επί των προτάσεων αυτών. Αντ’ αυτού επόπτες του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών μοιράζουν ανακοινώσεις στα μέλη των αγορών βιοκαλλιεργητών ώστε να προσέλθουν για άδειες. Η στάση αυτή είναι ακατανόητη και απολύτως αναντίστοιχη με κάθε σχεδιασμό της κυβέρνησης για πράσινη ανάπτυξη και κάθε πρόταση του ΠΑΣΟΚ ως αντιπολίτευση.


Απαιτούμε απάντηση επί των απολύτως συγκεκριμένων και τεκμηριωμένων προτάσεων που κάναμε από τα αρμόδια Υπουργεία.


Πόσο ακόμα θα βασιλεύουν οι μεσάζοντες εις βάρος αγροτών και καταναλωτών;


Απαιτούμε αγορές αγροτών- αγορές βιοκαλλιεργητών στην χώρα μας!!!


Το πλήρες κείμενο της έρευνας θα το βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: http://www.bioagores.org/texts/ereunaagoresbiokalliergitonl.pdf


Η έρευνα αυτή αποσκοπεί στο να συμβάλλει στον διάλογο για την συγκρότηση της Εθνικής Αγροδιατροφικής Πολιτικής καθώς και στην ανάδειξη της σπουδαιότητας για τον αγροτικό κόσμο και των καταναλωτών της ύπαρξης και ανάπτυξης του θεσμού των αγορών βιοκαλλιεργητών.