Παρατηρήσεις στο «προσχεδιο ΚΥΑ για τη Βιολογικη Γεωργια»

Logo_EEΤο Διοικητικό Συμβούλιο της ΒΙΟΖΩ, μετά από διαβούλευση με τα μέλη της Ένωσης, στέλνει τις παρατηρήσεις του στο προσχέδιο ΚΥΑ (Κοινή Υπουργική Απόφαση) για την Βιολογική Γεωργία.


Δυστυχώς για πολλοστή φορά η Διεύθυνση Βιολογικής Γεωργίας του ΥΑΑ&Τ αγνόησε την ΒΙΟΖΩ από την αποστολή του προσχεδίου για διαβούλευση, καταγράφοντας επισήμως την βαρύτητα που δίνει στις απόψεις της Κοινότητας των Πολιτών.


Στην συνέχεια δείτε τις γενικές παρατηρήσεις και στο συνημμένο κείμενο τις αναλυτικές παρατηρήσεις πάνω στο προσχέδιο. Ο χρόνος που είχαμε στην διάθεσή μας ήταν πολύ λίγος με αποτέλεσμα μερικές έννοιες να είναι δυσνόητες και να έχουν γίνει μερικά λάθη.


Με εκτίμηση,


Το ΔΣ της ΒΙΟΖΩ


Αρ. Πρωτ: 2010-0501


Αθήνα, 10 Μαΐου 2010


ΠΡΟΣ:      Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων


Υπ’ όψιν Υπουργού ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΜΠΑΤΖΕΛΗ


Υπ’ όψιν Υφυπουργού Μ. Καχριμάκη


Υπ’ όψιν ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ


ΘΕΜΑ:      Παρατηρήσεις στο «ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ»


ΓΕΝΙΚΕΣ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ


1.      Διαβούλευση και ενημέρωση «κοινωνικών εταίρων και πελατών» (ISO 9000)


Απουσιάζει από όλη την ΚΥΑ:  • Να δοθεί ρόλος στον ελεγκτικό μηχανισμό των εκπροσώπων καταναλωτών και παραγωγών.

  • Να υπάρχει ενημέρωση από τον πιστοποιητικό και ελεγκτικό μηχανισμό των σωματείων καταναλωτών, παραγωγών και εμπόρων – καταστηματαρχών.

  • Η συμμετοχή στις επιτροπές των εκπροσώπων καταναλωτών. Σε περίπτωση που η καταγγελία έγινε από καταναλωτή είτε από Ένωση Καταναλωτών, καλείται από τη Δ/νση Βιολογικής Γεωργίας του ΥΑΑ&Τ και ο φορέας που έκανε την καταγγελία.

2.      Διαφάνεια και εμπιστοσύνη στους ελέγχους του ΟΠΕΓΕΠ, της Διεύθυνσης Βιολογικής Γεωργίας του Υπουργείου και στον πιστοποιητικό και ελεγκτικό μηχανισμό


Απουσιάζει από όλη την ΚΥΑ, η διάφανη λειτουργία με διακηρυγμένη πολιτική ευθυνών και διαπιστευμένες διεργασίες των δημοσίων ελεγκτικών και εποπτικών οργανισμών.


Ο ΟΕ&Π και κατ’ επέκταση ο ΟΠΕΓΕΠ είτε η Διεύθυνση Βιολογικής Γεωργίας του Υπουργείου δεν πρέπει να πιστοποιεί παραγωγούς αν είναι οι ίδιοι ελεγχόμενοι. Χρειάζεται να εφαρμοστεί η αρχή ο ελέγχων δεν επιτρέπεται να ελέγχει τον εαυτό του.


Διαπίστευση με βάση το πρότυπο ISO 9000 χρειάζονται και οι εισηγητικοί και εποπτικοί οργανισμοί, για να μπορούν να εποπτεύσουν το σύστημα της βιολογικής γεωργίας. Δεν απαλλάσσονται από τις διάφανες διαδικασίες οι δημόσιοι οργανισμοί δηλαδή ο ΟΠΕΓΕΠ και η Διεύθυνση Βιολογικής Γεωργίας του Υπουργείου.


Ο ΟΠΕΓΕΠ πρέπει να δημιουργήσει υπηρεσία καταγγελιών των καταναλωτών. Η υπηρεσία αυτή χρειάζεται να δίνει άμεσες απαντήσεις στις Ενώσεις Καταναλωτών. Το ίδιο και οι ΟΕ&Π


3. ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ (ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ)


Η χώρα μας μπορεί και πρέπει να θεσμοθετήσει αυστηρότερους κανόνες από την ΕΕ για την μηδενική επιμόλυνση των Ελληνικών Βιολογικών προϊόντων από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς (μεταλλαγμένα).


Πλήρη απαγόρευση κάθε εισαγωγής, διακίνησης, εμπορίας, χρήσης ή καλλιέργειας μεταλλαγμένων, εφαρμόζοντας τις αποφάσεις των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, την «Αρχή της Προφύλαξης» και το «Πρωτόκολλο Βιοασφάλειας της Καρθαγένης».


Επαναφορά σε ισχύ της ιχνηλασιμότητας, με διαχωρισμό των φυσικών των προϊόντων από τα μεταλλαγμένα και επί των τιμολογίων.


4. Προϊόντα και πιστοποίηση


Πρέπει να ξεχωριστούν στην πιστοποίησή τους τα νωπά από τα κάθε φύσεως συντηρημένα προϊόντα. Χρειάζεται να γίνεται σαφής αναφορά αν το προϊόν έχει συντηρηθεί ώστε ο καταναλωτής να γνωρίζει αν είναι ψυγείου κλπ.


Αναλυτικές παρατηρήσεις στο «προσχέδιο ΚΥΑ για τη Βιολογική Γεωργία»