Ανακοίνωση για την απόφαση της Νομαρχίας

Αρ. Πρωτ: 2004-002
Αθήνα, 26-3-2004

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σε μιά ανεπίτρεπτη ενέργεια η διεύθυνση εμπορίου της νομαρχίας Αθηνών αναγορεύτηκε νομικός κριτής και ελεγκτής της νομιμότητας του καταστατικού της ένωσής μας, αρνούμενη να εγγράψει την ένωση ΒΙΟ.ΖΩ στο μητρώο των καταναλωτικών οργανώσεων, όπως ορίζει ο νόμος, ενώ το καταστατικό είχε εγκριθεί με απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών, που από την νομοθεσία ακόμη και από τον νόμο, που επικαλείται η διεύθυνση στην απόφασή της, είναι το μόνο που ελέγχει και εγκρίνει τα καταστατικά των σωματείων – ενώσεων καταναλωτών.  Άλλωστε στην §5 του άρθρου 10 του νόμου 2251/94 δεν δίνεται άλλη αρμοδιότητα στην νομαρχία παρά η εγγραφή στο μητρώο, ως η εγγραφή στο «βιβλίο σωματείων».

Η απόφαση αυτή της διεύθυνσης εμπορίου της νομαρχίας Αθηνών, ισχυρίζεται ότι η ένωση καταναλωτών «ΒΙΟ.ΖΩ», δεν έχει το δικαίωμα να δημιουργήσει επιτροπές καταναλωτών στις επιχειρήσεις και δημόσιες υπηρεσίες! Με αυτή την απόφαση παραβιάζονται όχι μόνον οι νόμοι αλλά και το Σύνταγμα των Ελλήνων, που κατοχυρώνει την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι.

Η Πανελλήνια Ένωση Καταναλωτών «ΒΙΟ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΖΩΗ», από την ιδρυτική της διακήρυξη προσανατολίστηκε στην σύνδεση της καταναλωτικής ακρίβειας με το εισόδημα των εργαζομένων και του διατροφικού προβλήματος με την ανάπτυξη των βιολογικών προϊόντων και την καταπολέμηση των μεταλλαγμένων. Πράξη, που ίσως δεν άρεσε στην γραφειοκρατία, που κυνηγάει την ακρίβεια λες και είναι η «κακιά μάγισσα» και δεν αγγίζει το διατροφικό, γιατί οι αποφάσεις καίνε το κατεστημένο. Αυτοί είναι οι πραγματικοί λόγοι της άρνησης, είναι λόγοι πολιτικοί και όχι τυπικοί, γραφειοκρατικοί. Δεν θέλουν η ΒΙΟ.ΖΩ να έχει και θεσμική φωνή, που θα της έδινε η εγγραφή της στο μητρώο καταναλωτών.

Η Δ.Ε. της ΒΙΟ.ΖΩ καλεί όλους τους καταναλωτές να καταδικάσουν την παραβίαση των δικαιωμάτων τους. Καλεί τον Νομάρχη, Περιφερειάρχη και τον Υπουργό Ανάπτυξης να ακυρώσουν την απόφαση της διεύθυνσης εμπορίου και να προχωρήσουν άμεσα στην εγγραφή της Ένωσης στο μητρώο καταναλωτών, με ημερομηνία 24/2/04, για να αποκτήσει όλα τα θεσμικά δικαιώματα που απορρέουν από τον νόμο, για την εκπροσώπηση και υπεράσπιση των συμφερόντων των καταναλωτών.

Για την Δ.Ε. της ΒΙΟ.ΖΩ
Γιωργάκης Κωστής    Χρύσα Χατζηϊωάννου
       Πρόεδρος      Γεν. Γραμματέας