Μήνυμα στην Ευρώπη για τα μεταλλαγμένα

Η πλειοψηφία των ευρωπαίων καταναλωτών επιμένει και λέει όχι στα μεταλλαγμένα. Μάλιστα η Ελλάδα μαζί με την Αυστρία, την Ουγγαρία και τη Γαλλία, έχουν καταφέρει να αντισταθούν και νομοθετικά στην καλλιέργεια μεταλλαγμένων στα εδάφη τους κι έχουν απαγορεύσει την καλλιέργεια του μοναδικού μεταλλαγμένου φυτού που έχει εγκριθεί για καλλιέργεια στην Ευρώπη, το καλαμπόκι MON810. Τώρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αμφισβητεί το δικαίωμα των τεσσάρων χωρών να προστατεύουν τη βιοπικοιλότητα, την υγεία των πολιτών και τη γεωργία τους και τους ζητά να άρουν τις εθνικές απαγορεύσεις τους. Στείλε επιστολή στις πρεσβείες των δέκα χωρών που σύντομα θα αποφασίσουν για το μέλλον της καλλιέργειας μεταλλαγμένων στην Ευρώπη. Ζητήστε τους να υποστηρίξουν το δικαίωμα της Ελλάδας, της Αυστρίας, της Ουγγαρίας και της Γαλλίας να διατηρήσουν το περιβάλλον, την υγεία των πολιτών τους και τη γεωργία τους απαλλαγμένη από μεταλλαγμένα! Στείλτε μήνυμα στις πρεσβείες επισημαίνοντας ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι χώρες που προωθούν τα μεταλλαγμένα πρέπει να δώσουν προσοχή στις ενδείξεις των επιστημόνων και να σεβαστούν την επιθυμία των καταναλωτών και όχι να υποστηρίζουν τα συμφέροντα των λίγων πολυεθνικών εταιρειών που ενδιαφέρονται μόνο για το κέρδος και τον έλεγχο της διατροφικής αλυσίδας.

Πηγή: Greenpeace