Το USDA Σχεδιάζει να Επιτρέψει

Ανακοίνωση της Organic Consumers Association (USA)

Το USDA Σχεδιάζει να Επιτρέψει 38 μη Οργανικά (ΒΙΟ) Συστατικά στα Βιολογικά !

ΤΟ USDA αγνοεί την εκφρασμένη δημόσια απόρριψη της πρότασής του να επιτρέψει 38 μη-οργανικά (βιολογικά) συστατικά & το τοξικό λάδι ψαριών στα τρόφιμα, που φέρουν την ένδειξη «USDA οργανικό» (βιολογικό). Βασικά αγνοώντας περισσότερο από δέκα χιλιάδες ηλεκτρονικές και έγγραφες επιστολές από τους καταναλωτές και τους αγρότες, που αντιτάχτηκαν στην πρόσφατη επίθεση στα οργανικά (βιολογικά) πρότυπα, που την υποστήριξε η βιομηχανία, το USDA έχει εγκρίνει μια πρόταση, που επιτρέπει στα προϊόντα τα οποία φέρουν την ένδειξη «USDA οργανικό» (βιολογικό), να περιέχουν 38 νέα μη-οργανικά (βιολογικά) συστατικά. Αλλά το υπουργείο λέει ότι αυτό μπορεί ακριβώς να είναι προσωρινή έγκριση, και έχει αποφάσισε να επεκτείνει τη δημόσια περίοδο διαβούλευσης άλλες 60 ημέρες (η αρχική δημόσια περίοδος διαβούλευσης ήταν μόνο 7 ημέρες). Η αμφισβητούμενη πρόταση του USDA θα οδηγήσει στα εξής:

Το «Anheuser Busch» θα επιτρέπεται να πωλεί την «οργανική (βιολογική) άγρια μπύρα από λυκίσκους» χωρίς να χρησιμοποιεί καθόλου οργανικούς (βιολογικούς) λυκίσκους.

Τα λουκάνικα, τα brats και τα υλικά προγευμάτων, που φέρουν την ένδειξη «USDA οργανικό» (βιολογικό), θα επιτρέπεται να περιέχουν τα έντερα από ζώα που εκτρέφονται εργοστασιακά, που ανατρέφονται από αυξητικές χημικές τροφές, από συνθετικές ορμόνες, από τα απόβλητα σφαγείων, και τα αντιβιοτικά.

Τα προϊόντα που φέρουν την ένδειξη «USDA οργανικό» (βιολογικό) και που περιέχουν λάδι ψαριών θα μπορούν να περιέχουν τοξικές ουσίες όπως PCB και ο υδράργυρο.

(Ακολουθεί η ανακοίνωση, όπως ήρθε στα αγγλικά)

Organic Consumers Association. ORGANIC BYTES #112. ALERT:

USDA IGNORES PUBLIC REJECTION OF PROPOSAL TO ALLOW 38 NON-ORGANIC INGREDIENTS & TOXIC FISH OIL IN FOODS LABELED AS "USDA ORGANIC"

Basically ignoring more than ten thousand emails and letters from consumers and farmers opposing the latest industry-sponsored attack on organic standards, the USDA has approved a proposal allowing 38 new non-organic ingredients to be allowed in products bearing the "USDA Organic" seal. But the agency says this may just be interim approval, and has offered to extend the public comment period another 60 days (the original public comment period was only 7 days). The USDA's controversial proposal will result in the following:
Anheuser Busch will be allowed to sell its "Organic Wild Hops Beer" without using any organic hops at all.
Sausages, brats, and breakfast links labeled as "USDA Organic" will be allowed to contain intestines from factory farmed animals raised on chemically grown feed, synthetic hormones, slaughterhouse waste, and antibiotics.
Products labeled as "USDA Organic" and containing fish oil may contain toxins such as PCBs and mercury.
http://www.organicconsumers.org/articles/article_5225.cfm