Σημεία στο νομοσχέδιο για τους καταναλωτές:

Σημεία στο νομοσχέδιο για τους καταναλωτές:

 

  • Στο άρθρο 24 αναφέρεται ότι η εκπροσώπηση των καταναλωτικών οργανώσεων και του κινήματος θα γίνεται από τους διορισμένους καταναλωτές στο Εθνικό Συμβούλιο Αγοράς και Καταναλωτή (ΕΣΑΚ) !!! Απαράδεκτο όλο το άρθρο 24.
  • Στο άρθρο 23 αναφέρεται ότι το ινστιτούτο καταναλωτή ΙΜΑΚ θα το ιδρύσει και θα το διαχειρίζεται το κράτος. Όμως εδώ μιλάμε πιά για κρατικοποίηση ενώ αλλού για αποκρατικοποίηση (ΟΤΕ, ΔΕΗ) γιατί το κράτος απότυχε !! Όπως το ΕΛΙΝΥΑΕ δημιουργήθηκε από την ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ και τις εργοδοτικές οργανώσεις (ΣΕΒ κλπ) έτσι και το ΙΜΑΚ να δημιουργηθεί από τις ομοσπονδίες καταναλωτικών οργανώσεων, την ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ και τις εργοδοτικές οργανώσεις (ΣΕΒ κλπ) και να έχει χρηματοδότηση από τις δικαστικές αποφάσεις.
  • Το ΕΣΑΚ θα καταργήσει το Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτών ! Ζητάμε να μην καταργηθεί το Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτών (ΕΣΚ) αλλά να υπάρχει παράλληλα. Άρθρο 22
  • Το ΕΣΑΚ θα αποτελείται από 12 εκπροσώπους Καταναλωτικών Οργανώσεων και 36 άλλους !!! Αν μείνει το ΕΣΚ τότε δεν μας πειράζει αλλά αν δεν μείνει το ΕΣΚ τότε αυτό σημαίνει πλήρη υποβάθμιση των καταναλωτών. Ζητάμε 50% καταναλωτές. Άρθρο 22
  • Στο άρθρο 20 στην §23 συμπληρώνει με απαράδεκτο τρόπο τις αρμοδιότητες της επιτροπής πιστοποίησης καταναλωτικών ενώσεων. Αν «ΔΕΝ συμμορφωθούν με τις υποδείξεις» διαγράφονται! Απαράδεκτο.
  • Στο άρθρο 20 στις §7 και 8 είναι οι χρηματοδοτήσεις των Ενώσεων. Είναι απαράδεκτο να χρηματοδοτούνται από επιχειρήσεις και να δέχονται δωρεές. Οι χρηματοδοτήσεις πρέπει να είναι κρατικές και να εξασφαλίζουν στο ελάχιστο ένα ενοίκιο γραφείων, τον αρχικό εξοπλισμό, έναν υπάλληλο και τα τρέχοντα έξοδα να καλύπτονται από τις συνδρομές.
  • Άρθρο 12 διαφήμιση. Η διαφήμιση να έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και στα θετικά και στα αρνητικά του προϊόντος ή της υπηρεσίας.
  • Να αναγράφονται όλα, χωρίς καμιά εξαίρεση, τα περιεχόμενα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του προϊόντος. Άρθρο 8
  • Οι επιστροφές των ειδών με υποχρέωση επιστροφής χρημάτων, να γίνονται από 1 έως 90 μέρες ανάλογα το είδος, να δημιουργηθεί λίστα. Να υπάρχουν ανταλλακτικά στα είδη που αποκολλούνται, για τόσο χρόνο ανάλογα το είδος, να δημιουργηθεί λίστα. Η τιμή του συνόλου των ανταλλακτικών που συνθέτουν το προϊόν δεν μπορεί να ξεπερνά το διπλάσιο της τιμής πώλησης του προϊόντος. Άρθρα 6,7

Γιωργάκης Κωστής