Τι θα αλλάξει στην επισήμανση

Κατ' αρχήν συμφωνία των υπουργών Γεωργίας * Οριο το 95%

Τι θα αλλάξει στην επισήμανση

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 13/06/2007
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ, Του ΚΩΣΤΑ ΜΟΣΧΟΝΑ

Οι υπουργοί Γεωργίας της Ε.Ε. κατέληξαν χθες στο Λουξεμβούργο σε μια κατ' αρχήν συμφωνία επί του νέου κανονισμού για την παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων.
Βιολογικά θα θεωρούνται τα προϊόντα που περιέχουν βιολογικά συστατικά άνω του 95%
Τα βασικά σημεία:

 • Θα συνεχιστεί η απαγόρευση χρήσης προϊόντων Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών (ΓΤΟ) στη βιολογική παραγωγή. Το γενικό όριο 0,9% τυχαίας παρουσίας εγκεκριμένων ΓΤΟ θα ισχύει και για τα βιολογικά τρόφιμα.
 • Θα καταστεί υποχρεωτικό το λογότυπο Ε.Ε. για τα κοινοτικά βιολογικά προϊόντα με συνοδευτικό -προαιρετικά- εθνικό ή ιδιωτικό λογότυπο.
 • Θα επιτρέπεται να επισημαίνονται ως βιολογικά μόνο τα τρόφιμα που περιέχουν βιολογικά συστατικά τουλάχιστον 95%.
 • Θα επιτρέπεται να αναφέρονται τα βιολογικά συστατικά των μη βιολογικών προϊόντων μόνο στον κατάλογο συστατικών.
 • Δεν θα καλύπτεται ο κλάδος των εστιατορίων και των κυλικείων, αλλά θα επιτρέπεται στα κράτη-μέλη, εφόσον το επιθυμούν, να προβαίνουν σε κανονιστικές ρυθμίσεις στον κλάδο αυτό, εν αναμονή της αναθεώρησης σε επίπεδο Ε.Ε., το 2011.
 • Αμοιβαιότητα σε εισαγωγές-εξαγωγές
 • Θα καθοριστεί νέο πάγιο καθεστώς για τις εισαγωγές, που θα επιτρέπει στις τρίτες χώρες να εξάγουν στην αγορά της Ε.Ε. υπό τις ίδιες ή ισοδύναμες συνθήκες με τους κοινοτικούς παραγωγούς.
 • Θα απαιτείται η ένδειξη του τόπου παραγωγής των προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των εισαγόμενων προϊόντων που θα φέρουν το λογότυπο Ε.Ε.
 • Θα δημιουργηθεί η βάση για την προσθήκη διατάξεων σχετικά με τα βιολογικά προϊόντα από υδατοκαλλιέργειες, οίνο, φύκη και ζύμες.
 • Δεν θα τροποποιηθεί ο κατάλογος επιτρεπόμενων ουσιών για τη βιολογική παραγωγή και θα απαιτείται η δημοσίευση των αιτήσεων έγκρισης νέων ουσιών καθώς και κεντρικό σύστημα για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με εξαιρέσεις.

Οι βιολογικές καλλιέργειες αντιπροσωπεύουν το 3,9% του συνόλου των καλλιεργειών στην Ε.Ε. Το αντίστοιχο ποσοστό στην Ελλάδα είναι 7,2%, τρίτο υψηλότερο στην Ε.Ε. μετά την Αυστρία (11%) και την Ιταλία (8,4%).
Οργανώσεις παραγωγών οπωροκηπευτικών

Επίσης το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας κατέληξε χθες σε πολιτική συμφωνία για τη μεταρρύθμιση της κοινής οργάνωσης αγοράς στον τομέα των οπωροκηπευτικών προκειμένου -όπως υποστηρίζει η Κομισιόν- να ενθαρρύνει περισσότερους παραγωγούς να ενταχθούν στις οργανώσεις τους. Προσφέρει στις οργανώσεις παραγωγών περισσότερα μέσα για τη διαχείριση κρίσεων, ενσωματώνει τον τομέα στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης, προβλέπει κατώτατο όριο δαπανών (10%) για περιβαλλοντικά μέτρα, μεγαλύτερη χρηματοδότηση από την Ε.Ε. για την παραγωγή και προώθηση βιολογικών προϊόντων και καταργεί τις επιστροφές κατά την εξαγωγή για τα οπωροκηπευτικά. Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε ο Ευάγγελος Μπασιάκος:

 • Αυξάνεται η κοινοτική χρηματοδότηση για τα μεταποιημένα φρούτα και λαχανικά.
 • Συνεχίζεται η στήριξη των Ελλήνων σταφιδοπαραγωγών, που θα εισπράττουν τις επιδοτήσεις τους, ως αποδεσμευμένη πλέον ενίσχυση με βάση το μέσο όρο εισπράξεων των ετών 2003-2005.
 • Προβλέπονται επαρκείς μεταβατικές περίοδοι μέχρι και το 2011 για τη βιομηχανική τομάτα και 2012 για τα δενδρώδη.
 • Διευκολύνεται η λειτουργία των Οργανώσεων Παραγωγών και αυξάνεται το ποσοστό χρηματοδότησής τους από 50% σε 60%.
 • Εντάσσεται στο νέο καθεστώς για πρώτη φορά ο κρόκος.
 • Δεσμεύτηκε η Κομισιόν να υποβάλει τους επόμενους μήνες πρόταση προγράμματος για τη διανομή φρούτων στα σχολεία.

Copyright © 2007 Χ. Κ. Τεγόπουλος Εκδόσεις Α.Ε.